María Dolores Fernández Fustes

Profesor/a contratado/a doutor/a

Contacto

Departamento

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V08M042V01 M042201 Proceso Penal de Menores OB 25
V08M042V01 M042203 A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores OB 25
O03M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
O03G081V01 G081924 Dereito penal e procesual de menores OP 1
O03M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 4
O03M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 12
O03G081V01 G081601 Dereito procesual penal OB 60
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O03M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 4
O03G081V01 G081601 Dereito procesual penal OB 37
O03M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 12
O03M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
V08M042V01 M042203 A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores OB 25
V08M042V01 M042201 Proceso Penal de Menores OB 29
2018/2019
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V08M042V01 M042203 A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores OB 25
O03M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 4
O03M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 12
O03M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
O03G081V01 G081601 Dereito procesual penal OB 53
2017/2018
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O03M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 12
O03M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
O03M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 4
O03G080V01 G080604 Dereito procesual penal OB 0.0
O03G081V01 G081601 Dereito procesual penal OB 57
V08M042V01 M042203 A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores OB 26
2016/2017
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V08M042V01 M042203 A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores OB 18
O03M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 4
O03G080V01 G080604 Dereito procesual penal OB 0.0
O03G081V01 G081601 Dereito procesual penal OB 67
O03M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 12
O03M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
2015/2016
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
103010V01 103010506 Dereito procesual III TR 0.0
O03M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 12
O03M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
O03M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 4
O03G081V01 G081601 Dereito procesual penal OB 69
V08M042V01 M042203 A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores OB 18
2014/2015
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
103010V01 103010506 Dereito procesual III TR 0.0
O03M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 12
O03M110V01 M110202 Práctica Penal II OB 12
O03G080V01 G080604 Dereito procesual penal OB 29
O03M110V01 M110102 Práctica Extraxudicial OB 4
V08M042V01 M042203 A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores OB 17
2013/2014
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O03M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.0
103010V01 103010304 Dereito procesual I TR 0.0
103010V01 103010506 Dereito procesual III TR 0.0
2012/2013
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O03G080V01 G080702 Procesos especiais e métodos alternativos de solución de conflitos OB 4
O03G080V01 G080908 Dereito penal e procesual de menores OP 26
103010V01 103010304 Dereito procesual I TR 0.0
103010V01 103010506 Dereito procesual III TR 80
V08M042V01 M042203 A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores OB 9
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 5
V08M042V01 M042104 Procedementos Civís e Protección de Menores. Xurisdición Voluntaria e Contenciosa OB 7
V08M049V01 M049106 Protección Procesual dos Consumidores e Usuarios OB 12
V08M042V01 M042201 Proceso Penal de Menores OB 8
2011/2012
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O03G080V01 G080504 Sistema xudicial español e proceso civil OB 46
O03G080V01 G080604 Dereito procesual penal OB 0.0
V08M042V01 M042203 A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores OB 9
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 5
V08M042V01 M042104 Procedementos Civís e Protección de Menores. Xurisdición Voluntaria e Contenciosa OB 7
V08M049V01 M049106 Protección Procesual dos Consumidores e Usuarios OB 12
V08M042V01 M042201 Proceso Penal de Menores OB 4
103010V01 103010304 Dereito procesual I TR 0.0
103010V01 103010506 Dereito procesual III TR 70
2010/2011
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
103010V01 103010304 Dereito procesual I TR 21
103010V01 103010506 Dereito procesual III TR 90
V08M049V01 M049106 Protección Procesual dos Consumidores e Usuarios OB 4
V08M042V01 M042203 A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores OB 8
V08M042V01 M042201 Proceso Penal de Menores OB 6
V08M042V01 M042104 Procedementos Civís e Protección de Menores. Xurisdición Voluntaria e Contenciosa OB 8
2009/2010
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V08M042V01 M042203 A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores OB 8
V08M049V01 M049106 Protección Procesual dos Consumidores e Usuarios OB 4
V08M042V01 M042104 Procedementos Civís e Protección de Menores. Xurisdición Voluntaria e Contenciosa OB 8
V08M042V01 M042201 Proceso Penal de Menores OB 6
103010V01 103010506 Dereito procesual III TR 0.0

2019/2020

A orde de protección nos casos de violencia de xénero - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O Ministerio Fiscal no proceso penal de menores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O principio de oportunidade no proceso penal de menores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Familiar mediación: atención especial a la situación do menor. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2018/2019

A intervención do Ministerio Fiscal no Proceso Penal de Menores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Intervención comunicacións no proceso penal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A orde de protección das víctimas nos procesos por violencia de xénero. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A mediación no proceso de divorcio - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A intervención das comunicacións - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Medidas de precaución persoais no proceso penal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

A dilixencia de entrada en lugar pechado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
estatuto do detido - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
a mediacion con menores infractores - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A mediación familiar: especial atención á situación do menor - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Protección procesual da vítima de violencia de xénero - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A prisión preventiva - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A proba prohibida e as excepcións a súa eficacia reflexa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Institución de herdeiro baixo condición de coidar ao testador. Un suposto práctico - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Os dereitos do detido. Especial referencia ás novidades introducidas tra-la última reforma da LECrim - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A figura do menor na mediación familiar - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Consideracións acerca da proba electrónica e aportación ó proceso civil - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A chamada violencia cibernético: internet e as redes sociais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O procedemento habeas corpus - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A orde de protección das vítimas de violencia de xénero - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A detención - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
As medidas cautelares personales no proceso penal de menores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

A protección do menor no proceso penal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A intervención das comunicacións persoais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Dilixencia de entrada e rexistro en lugar pechado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

O menor infractor e a súa protección no Proceso Penal de Menores: o principio de oportunidade. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A mediación no proceso penal dos menores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A orde de protección - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
As medidas cautelares personales no proceso penal de menores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007