Vicerreitoría de Comunicación e Relacións Institucionais

 

 • Fernando Ramallo Fernández
  Director da Área de Normalización Lingüística
  +34 986 818 608
  diranl@uvigo.gal
 • Alicia López Pedreira
  TS Relacións Institucionais
  +34 986 818 744
  tecnica.rrii@uvigo.gal

 • As referidas á identidade corporativa da universidade e á xestión da comunicación interna e externa.
 • As relacións, en representación do reitor, coas institucións, organismos e empresas de carácter público e privado, así como a sinatura de todo tipo de convenios e protocolos relacionados coas actividades destas, cando así sexa considerado oportuno polo reitor.
 • As relacionadas coa comunicación nos ámbitos da orientación e fomento do emprego e das iniciativas empresariais.
 • As relacionadas con empresas e institucións, incluída a sinatura de convenios de colaboración en todas as materias obxecto desta delegación.
 • As relativas á política lingüística.
 • As relacionadas co patrimonio inmaterial.
 • As referidas á convocatoria de bolsas propias no ámbito das competencias delegadas nos puntos anteriores e os seus procedementos derivados.

 

Axenda

 

Edificio Miralles
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 130 222
viccom@uvigo.gal