Programa de Doutoramento en Biotecnoloxía Avanzada

Área de conocimiento

Área de Ciencias

Centro al que se adscribe

Facultade de Bioloxía

Coordinación del título

Carmen Sieiro Vázquez

Centro ao que se adscribe

Escuela Internacional de Doctorado

Campus

Vigo

Código RUCT

  • Marta Ponteira Louçano

   Nome: O sistema noradrenérxico central nun modelo de hidrocefalia inducido por caolín: implicacións para a modulación da dor e o control da micción
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Maria Cristina Prudêncio Pereira Soares, Isaura Tavares

  • Silvia Escudero Curiel

   Nome: Biomateriais para a súa aplicación na remediación de ambientes acuáticos contaminados
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María Ángeles Sanroman Braga, Marta María Pazos Currás

  • Laura Iglesias Bernabé

   Nome: Caracterización dos principais factores que controlan a micorrización de Boletus edulis e Boletus reticulatus en híbridos de castiñeiros (Castanea × coudercii)
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Pedro Pablo Gallego Veigas, Esteban Sinde Stompe, Serena Santolamazza Carbone

  • Amparo Martínez Pérez

   Nome: Caracterización da resposta inmune inducida por novas vacinas contra a tuberculose baseadas en nanopartículas.
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María África González Fernández, Ana Igea Fernández

  • Arianne de Azevedo Pantoja

   Nome: Avaliación dos efeitos da administración individual e combinada de sustancias psicoactivas sobre a neurotransmisión dopaminérxica no SNC de ratas.
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Ana Gago Martínez, Jose Manuel Leao Martins, Lilian Rosana Ferreira Faro

  • Tomás Ariel Arteta Arteta

   Nome: Modelización dos compoñentes de cultivos de tecidos vexetais empregando redes neuronais artificiais: o caso de Actinidia arguta
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Pedro Pablo Gallego Veigas, M. Esther Barreal Modroño

  • Rui Miguel da Silva Castro Pereira

   Nome: Porfirinas Iodadas en Medios de Contraste: síntese, bioatividade e toxicidade
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Rúben Miguel Pereira Fernandes, Maria do Amparo Ferreira Faustino

  • Antía Verde Rodríguez

   Nome: Presenza de melatonina en froitos da dieta e bebidas fermentadas. Contribución ao potencial antioxidante e implicacións fisiolóxicas no crecemento e maduración da mazá como modelo de estudo.
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Mercedes Gallardo Medina, Jesús Manuel Míguez Miramontes

  • Pablo Estévez Bastos

   Nome: Desenvolvemento e optimización de LC-MS para a identificación e confirmación de ciguatoxinas
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Ana Gago Martínez

  • Pascual García Pérez

   Nome: Valorización fitoquímica de plantas medicinais de "Bryophyllum" spp. mediante a combinación de ferramentas biotecnolóxicas e de aprendizaxe automática
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Pedro Pablo Gallego Veigas

  • Manuel Ayuso Vilaboa

   Nome: Cultivo "in vitro" de "Eryngium viviparum": Unha planta en perigo de extinción con potencial fitoquímico terapéutico
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Pedro Pablo Gallego Veigas, M. Esther Barreal Modroño

  • Noelia González Ballesteros

   Nome: De macroalgas a nanopartículas de ouro e prata. Biosíntese, caracterización e aplicacións biolóxicas
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María Carmen Rodríguez Arguelles

  • Elena López Alvar

   Nome: MODELO PREDICTIVO DE PERIIMPLANTITIS EN PACIENTES CON HISTORIA DE ENFERMEDADE PERIODONTAL
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Diana Valverde Pérez

  • Liliana Raquel Lemos da Silva

   Nome: Bioactividade de derivados de Quinoxalina-1,4-Dióxido en celulas Tumorais Radioresistentes submetidas a Radioterapia
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Mónica Almeida Vieira, Pedro Miguel Vieira Coelho

  • Joana Filipa Correia de Almeida

   Nome: OBESIDADE E CANCER DO CEREBRO: DESVELANDO MECANISMOS MOLECULARES DE VÍAS INFLAMATORIAS E ANGIOGÉNICAS EN GLIOMA
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Maria Cristina Prudêncio Pereira Soares, Rúben Miguel Pereira Fernandes

  • Olivia Estévez Martínez

   Nome: Biomarcadores inmunolóxicos e transcriptómicos candidatos para a identificación de distintas etapas da Tuberculose
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María África González Fernández

  • Radhia Hameg

   Nome: Ferramentas informáticas para o deseño de medios de cultivo in vitro de plantas
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Pedro Pablo Gallego Veigas, M. Esther Barreal Modroño

  • Vanesa Redondo Fernández

   Nome: ENFERMIDADES DE MADEIRA DE VIDE: IDENTIFICACIÓN, PATOXENICIDADE E CONTROL BIOLÓXICO DOS FUNGOS CAUSANTES DO DECAEMENTO POR BOTRYOSPHAERIA
   Fecha de lectura:
   Directores:

   J. Pedro Mansilla Vázquez

  • Jesús Eugenio González Puelles de Antonio

   Nome: Xerminación, micropropagación e microinxerto de distintas especies de kiwi
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Pedro Pablo Gallego Veigas, M. Esther Barreal Modroño

  • Esmaeil Nezami Alanagh

   Nome: Diseño de un medio de cultivo adecuado para portainjertos de pistacho mediante herramientas informaticas
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Pedro Pablo Gallego Veigas, Ghasem ali Garoosi

  • Sabela García Oro

   Nome: Utilidade da luz polarizada no laboratorio de reproducción asistida.
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Diana Valverde Pérez

  • Paolo Roberto Saraceni .

   Nome: O peixe - cebra (Danio rerio) como modelo de infección para estudar a patoxénese da bacteria Aeromonas hydrophila.

   Fecha de lectura:
   Directores:

   Beatriz Novoa García, Antonio Figueras Huerta, Alejandro Romero Jódar

  • Jacobo López Seijas

   Nome: Biodiversidade de bacterias ácido lácticas asociada á variedade Albariño (Vitis vinifera L.) cultivada no Val do Salnés. Estudio das súas aplicacións.
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Carmen Sieiro Vázquez

  Descrición

  O programa de doutoramento inteuniversitario (UVIGO-UDC) de Biotecnoloxía Avanzada ten como finalidade formar profesionais investigadores en diferentes ámbitos da investigación biotecnolóxica e constituir una oferta de estudos de doutoramento competitiva, homoxénea, ben estructurada e de calidade. O obxetivo é preparar ós estudantes para que sexan capaces de completar una formación teórica, metodolóxica e investigadora no campo multidisciplinar da Biotecnoloxía, que se materialice na elaboración e defensa pública dunha Teisis Doctoral complexa, orixinal e innovadora. A Comisión Académica Interuniversitaria do programa de doutoramento (CAPD) será a responsable da coordinación docente entre as universidades participantes para alcanzar o obxetivo proposto.
  Os estudantes deberon cursar una titulación e un máster afíns, de forma que a súa formación de doutoramento basarase en seminarios especializados, participación en congresos científicos e estancias de investigación no extranxeiro, admáis de nunha intensa formación investigadora dirixida á Tese de Doutoramento. Ademáis de nos grupos de investigación adscritos ó programa de doutoramento, poderanse realizar Teses en grupos de prestixio externos á UVIGO e a UDC ou en Centros de Investigación asociados, previa autorización da Comisión Académica.

  Preténdese, por tanto, formar profesionais altamente cualificados preparados para cubrir a demanda do crecente número de empresas biotecnolóxicas e que sexan capaces de realizar una tarea investigadora de calidade, de proxección internacional e que lideren no futuro os grupos de investigación e os departamento de I+D+i de centros públicos e empresas privadas nacinais e internacionais.

  Año de comienzo impartición: 2013
  Fecha publicación en el DOG:
  Fecha publicación en el BOE:
  Plazas de nuevo ingreso: 10

  • Tratamentos e biotransformación de efluentes industriais (auga, gases) en bioprodutos
  • Xestión e tratamento de residuos orgánicos, compostaxe, minimización de residuos e tecnoloxías limpas
  • Biobancos
  • Busca, expresión, produción e enxeñaría de proteínas con aplicacións biotecnolóxicas
  • Mecanismos fisiolóxicos da resistencia a enfermidades e o desenvolvemento das plantas
  • Estudo de compostos nutracéuticos en cultivos hortícolas
  • Bioloxia de sistemas
  • Investigación interdisciplinaria relacionada co control de calidade e avaliación de características fisicoquímicas de combustibles e lubricantes
  • Desenvolvemento e emprego de marcadores moleculares e estudos cromosómicos para análise de poboacións
  • Reconstrución de xenealoxías e filogenias
  • Biotecnoloxía Microbiana
  • Biotecnoloxía vexetal
  • Biotecnoloxía sanitaria
  • Bioprocesos aplicados á química verde e ao medio
  • Ferramentas analíticas para a análise e confirmación de compostos químicos de interese biotecnolóxico
  • Bioelectroanálise: electrodos modificados, bionanotecnoloxía e aplicacións
  • Obtención de novos compostos e nanomateriais con aplicación a nivel biolóxico
  • Tratamento Biotecnolóxico de residuos industriais
  • Aplicación da Xestión da calidade total e a prevención de riscos a distintos ámbitos

  El Sistema de Garantía de Calidad de Doctorado de la Universidad de Vigo tiene un carácter institucional.

  Está dirigido y coordinado a través de la Escuela Internacional de Doctorado.

  La información general sobre la gestión de la calidad en los doctorados (documentación del sistema de garantía de calidad, política y objetivos de calidad, programas de calidad, Comisión de Calidad de la Eido) está disponible en este enlace.