Programa de Doutoramento en Enxeñaría Química

Área de conocimiento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Centro al que se adscribe

Escola de Enxeñaría Industrial

Coordinación del título

Ramón Nóvoa Rodríguez

Centro ao que se adscribe

Escuela Internacional de Doctorado

Campus

Vigo

Código RUCT

  • Antón Puga Pazo

   Nome: COMBINACIÓN DE TECNOLOXÍAS DE OXIDACIÓN AVANZADA E ADSORCIÓN SELECTIVA PARA O TRATAMENTO DE MICRO-CONTAMINANTES
   Fecha de lectura:
   Directores:

   María Ángeles Sanroman Braga, Emilio Rosales Villanueva

  • Carmen María Mariño Martínez

   Nome: Caracterización electroquímica de aceiros de memoria de forma Fe-Mn-Si
   Fecha de lectura:
   Directores:

   María del Carmen Pérez Pérez, Antonio Collazo Fernández

  • Sheila Silva Fernández

   Nome: Control da corrosión mediante tratamentos de fosfatado
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Ramón Nóvoa Rodríguez, Belén Díaz Fernández

  • Jorge Horacio Sánchez Táboas

   Nome: A cadeia de bioseguridade no sector sanitaro asistencial e revision normativa
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Claudio Cameselle Fernández

  • Alejandro López Prieto

   Nome: Estudo da inclusion de biosurfactantes na industria agroalimentaria para á obtención de formulacións máis compatibles.

   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Ana Belén Moldes Menduíña, José Manuel Cruz Freire

  • Amir Hassan Abdelrahman Elsaidy

   Nome: síntese, caracterización e avaliación do rendemento de materiais nano híbridos
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Miguel Ángel Correa Duarte, Verónica Salgueiriño Maceira

  • María Arellano Pardo

   Nome: Integración de técnicas para degradar contaminantes emerxentes e no horizonte
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Marta María Pazos Currás, María Ángeles Sanroman Braga

  • Verónica Poza Nogueiras

   Nome: Cara a unha futura aplicación real do tratamento electro-Fenton heteroxéneo para a remediación de augas
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María Ángeles Sanroman Braga, Marta María Pazos Currás

  • Noel Escudero Gómez

   Nome: Implementación de novas estratexias para separar as moléculas de interese das augas residuais.
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Ana María Rodríguez Rodríguez, María Salomé Álvarez Álvarez

  • Aránzazu Pintos Alonso

   Nome: Deseño de capas de conversión sobre aceiro para almacenamento de enerxía
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Ramón Nóvoa Rodríguez, María Beatriz Guitián Saco

  • Lois Morandeira Conde

   Nome: Novos disolventes de deseño biocompatibles: biodegradabilidade, síntese e aplicación.
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María Ángeles Sanroman Braga, Francisco Javier Deive Herva

  • Raúl Jorge Ríos Santana

   Nome: AVANCES NAS TAREFAS DE EXPERIMENTACIÓN, MODELACIÓN E VERIFICACIÓN DE PROPIEDADES DE DISSOLUCIÓNS DE ESTER-ALCANO E INFLUENCIA EN PROCESOS DE SEPARACIÓN
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Juan Ortega Saavedra

  • Lorena Rodríguez López

   Nome: Purificación e caracterización de biosurfactantes obtidos mediante procesos biotecnolóxicos, utilizando residuos agroindustriais, para a súa aplicación en produtos farmacéuticos e cosméticos
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Ana Belén Moldes Menduíña, José Manuel Cruz Freire

  • Olalla González Sas

   Nome: O uso de novos disolventes para a extracción de compostos fenólicos presentes nas augas residuais
   industriais
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Begoña González de Prado, María de los Ángeles Domínguez Santiago

  • Mirian Rincón Fontán

   Nome: Formulación de produtos cosméticos e de coidado persoal con biosurfactantes obtidos a partir de subprodutos do procesado do lavado de millo
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   José Manuel Cruz Freire, Ana Belén Moldes Menduíña

  • Leticia Pérez Rial

   Nome: Optimización das operacións de separación de biomasa algal
   Fecha de lectura:
   Directores:

   María Ángeles Cancela Carral, María del Rocío Maceiras Castro

  • María del Carmen Fernández Costas

   Nome: Novas perspectivas na protección da madeira: Utilización de ligninas Kraft e extractivos da madeira en tratamentos catalizados por lacasas.
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María Ángeles Sanroman Braga, Diego Moldes Moreira

  • José Luis Salgueiro Fernández

   Nome: Cultivo de microalgas en augas residuais e aproveitamento enerxético da biomasa algal
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Ángel Manuel Sánchez Bermúdez, María del Rocío Maceiras Castro

  • Aida María Díez Sarabia

   Nome: Novas perspectivas na aplicación dos Procesos de Oxidación Avanzada
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Marta María Pazos Currás, María Ángeles Sanroman Braga

  • Daniel Martínez Filgueira

   Nome: Biotecnoloxía aplicada á modificación de materiais lignocelulósicos: mellora das propiedades superficiais e elaboración de biocomposites para impresión 3D
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Diego Moldes Moreira, Gary Chinga Carrasco

  • Jéssica Meijide Fernández

   Nome: Electro-Fenton e adsorción como ferramentas para a remediación global de efluentes de diversa orixe
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María Ángeles Sanroman Braga, Marta María Pazos Currás

  • Elvira Susana Bocos Álvarez

   Nome: Remediación de Enclaves Contaminados por Combinación de Procesos Ambientalmente Sostenibles
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María Ángeles Sanroman Braga, Marta María Pazos Currás

  • Laura Ferreira Otero

   Nome: BIOBARRERAS PERMEABLES REACTIVAS PARA O TRATAMIENTO DE AUGAS SUBTERRÁNEAS
   Fecha de lectura:
   Directores:

   María Ángeles Sanroman Braga, Marta María Pazos Currás

  • María Pérez Ameneiro

   Nome: Desenvolvemento e aplicación de eco-absorbentes na minimización de residuos da industria vitivinícola
   Fecha de lectura:
   Directores:

   José Manuel Cruz Freire, Ana Belén Moldes Menduíña

  Descrición

  O Programa de Doutoramento estrutúrase en torno a tres liñas estratéxicas que responden tanto á necesidade social del entorno socio-económico como ós perfís de especialización do profesorado participante. Estas liñas son:
  **Transferencia de materia e procesos de separación
  **Biotecnoloxía e medio ambiente
  **Corrosión e tecnoloxías electroquímicas.
  De acordo co documento do decreto de estudos de doutoramento en España, o programa desenvólvese en 3 anos. Contémplanse actividades de formación específicas (10 ECTS) que se realizarán, en xeral, no primeiro ano (1º e 2º cuadrimestres), reservándose as estadías e congresos para os anos 2º e 3º.
  Antes de se preinscribir o alumno/a debe contactar co coordinador ou con algún profesor do programa para que o oriente.

  Año de comienzo impartición: 2013
  Fecha publicación en el DOG:
  Fecha publicación en el BOE:
  Plazas de nuevo ingreso: 10

  • Tecnoloxía do tratamento de correntes gaseosas industriais
  • Control da contaminación ambiental
  • Aplicación dos procesos de separación á fabricación de produtos químicos
  • Biotecnoloxía alimentaria
  • Novos axentes de separación para procesos industriais: líquidos iónicos
  • Materiais e métodos para a protección dos metais fronte á corrosión
  • Biocatálisis aplicada
  • Recuperación e purificación de produtos sintetizados biotecnológicamente e/ou de forma natural
  • Enxeñaría electroquímica e corrosión
  • Equilibrio líquido-líquido e coeficientes de actividade a dilución infinita
  • A termodinámica aplicada aos procesos industriais
  • Enxeñería dos procesos fermentativos

  El Sistema de Garantía de Calidad de Doctorado de la Universidad de Vigo tiene un carácter institucional.

  Está dirigido y coordinado a través de la Escuela Internacional de Doctorado.

  La información general sobre la gestión de la calidad en los doctorados (documentación del sistema de garantía de calidad, política y objetivos de calidad, programas de calidad, Comisión de Calidad de la Eido) está disponible en este enlace.