Programa de Doutoramento en Enxeñaría Química

Área de conocimiento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Centro al que se adscribe

Escola de Enxeñaría Industrial

Coordinación del título

Ramón Nóvoa Rodríguez

Centro ao que se adscribe

Escuela Internacional de Doctorado

Campus

Vigo

Código RUCT

 • Raúl Jorge Ríos Santana

  Nome: AVANCES NAS TAREFAS DE EXPERIMENTACIÓN, MODELACIÓN E VERIFICACIÓN DE PROPIEDADES DE DISSOLUCIÓNS DE ESTER-ALCANO E INFLUENCIA EN PROCESOS DE SEPARACIÓN
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Juan Ortega Saavedra

 • Lorena Rodríguez López

  Nome: Purificación e caracterización de biosurfactantes obtidos mediante procesos biotecnolóxicos, utilizando residuos agroindustriais, para a súa aplicación en produtos farmacéuticos e cosméticos
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Ana Belén Moldes Menduíña, José Manuel Cruz Freire

 • Olalla González Sas

  Nome: O uso de novos disolventes para a extracción de compostos fenólicos presentes nas augas residuais
  industriais
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Begoña González de Prado, Angeles Domínguez Santiago

 • Mirian Rincón Fontán

  Nome: Formulación de produtos cosméticos e de coidado persoal con biosurfactantes obtidos a partir de subprodutos do procesado do lavado de millo
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  José Manuel Cruz Freire, Ana Belén Moldes Menduíña

 • Leticia Pérez Rial

  Nome: Optimización das operacións de separación de biomasa algal
  Fecha de lectura:
  Directores:

  María Ángeles Cancela Carral, María del Rocío Maceiras Castro

 • María del Carmen Fernández Costas

  Nome: Novas perspectivas na protección da madeira: Utilización de ligninas Kraft e extractivos da madeira en tratamentos catalizados por lacasas.
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  María Ángeles Sanroman Braga, Diego Moldes Moreira

 • José Luis Salgueiro Fernández

  Nome: Cultivo de microalgas en augas residuais e aproveitamento enerxético da biomasa algal
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Ángel Manuel Sánchez Bermúdez, María del Rocío Maceiras Castro

 • Aida María Díez Sarabia

  Nome: Novas perspectivas na aplicación dos Procesos de Oxidación Avanzada
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Marta María Pazos Curras, María Ángeles Sanroman Braga

 • Daniel Martínez Filgueira

  Nome: Biotecnoloxía aplicada á modificación de materiais lignocelulósicos: mellora das propiedades superficiais e elaboración de biocomposites para impresión 3D
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Diego Moldes Moreira, Gary Chinga Carrasco

 • Jéssica Meijide Fernández

  Nome: Electro-Fenton e adsorción como ferramentas para a remediación global de efluentes de diversa orixe
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  María Ángeles Sanroman Braga, Marta María Pazos Curras

 • Elvira Susana Bocos Álvarez

  Nome: Remediación de Enclaves Contaminados por Combinación de Procesos Ambientalmente Sostenibles
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  María Ángeles Sanroman Braga, Marta María Pazos Curras

 • Laura Ferreira Otero

  Nome: BIOBARRERAS PERMEABLES REACTIVAS PARA O TRATAMIENTO DE AUGAS SUBTERRÁNEAS
  Fecha de lectura:
  Directores:

  María Ángeles Sanroman Braga, Marta María Pazos Curras

 • María Pérez Ameneiro

  Nome: Desenvolvemento e aplicación de eco-absorbentes na minimización de residuos da industria vitivinícola
  Fecha de lectura:
  Directores:

  José Manuel Cruz Freire, Ana Belén Moldes Menduíña

Descrición

O Programa de Doutoramento estrutúrase en torno a tres liñas estratéxicas que responden tanto á necesidade social del entorno socio-económico como ós perfís de especialización do profesorado participante. Estas liñas son:
**Transferencia de materia e procesos de separación
**Biotecnoloxía e medio ambiente
**Corrosión e tecnoloxías electroquímicas.
De acordo co documento do decreto de estudos de doutoramento en España, o programa desenvólvese en 3 anos. Contémplanse actividades de formación específicas (10 ECTS) que se realizarán, en xeral, no primeiro ano (1º e 2º cuadrimestres), reservándose as estadías e congresos para os anos 2º e 3º.
Antes de se preinscribir o alumno/a debe contactar co coordinador ou con algún profesor do programa para que o oriente.

Año de comienzo impartición: 2013
Fecha publicación en el DOG:
Fecha publicación en el BOE:
Plazas de nuevo ingreso: 10

 • Tecnoloxía do tratamento de correntes gaseosas industriais
 • Control da contaminación ambiental
 • Aplicación dos procesos de separación á fabricación de produtos químicos
 • Biotecnoloxía alimentaria
 • Novos axentes de separación para procesos industriais: líquidos iónicos
 • Materiais e métodos para a protección dos metais fronte á corrosión
 • Biocatálisis aplicada
 • Recuperación e purificación de produtos sintetizados biotecnológicamente e/ou de forma natural
 • Enxeñaría electroquímica e corrosión
 • Equilibrio líquido-líquido e coeficientes de actividade a dilución infinita
 • A termodinámica aplicada aos procesos industriais
 • Ingeniería dos procesos fermentativos

El Sistema de Garantía de Calidad de Doctorado de la Universidad de Vigo tiene un carácter institucional.

Está dirigido y coordinado a través de la Escuela Internacional de Doctorado.

La información general sobre la gestión de la calidad en los doctorados (documentación del sistema de garantía de calidad, política y objetivos de calidad, programas de calidad, Comisión de Calidad de la Eido) está disponible en este enlace.