Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral

Características

Campus: Vigo
Tipo: Posgrao
Modalidad: Presencial
Plazas: 0
Número de cursos: 1
Código:
V08M104V01

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Coordinación del título

Alexandre Pazos Perez