Rosa Maria Rodriguez Martin Retortillo

Profesor/a axudante doutor/a

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G211V01 G211981 Prácticas en empresas OP 5
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 4
V08G081V01 G081981 Prácticas externas OP 5
V08G211V01 G211402 Dereito da seguridade social I OB 32
V08G211V01 G211403 Dereito do traballo II OB 35
V08G211V01 G211502 Dereito sindical I OB 32
V08G211V01 G211705 Prevención de riscos laborais OB 96
V08M104V01 M104107 Aspectos Xurídicos-Laborais en Materia de Igualdade OB 2
V08M104V01 M104214 Relacións Transfronterizas no Marco da Unión Europea. Introdución ao Dereito Social Portugués OP 2
V08M104V01 M104215 Organización da Prevención na Empresa OP 6
V08M104V01 M104219 Prácticas Externas OB 4
V08M104V01 M104220 Traballo de Fin de Máster OB 4
V08M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 11
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G211V01 G211501 Dereito da seguridade social II OB 60
V08G211V01 G211601 Dereito sindical II OB 60
V08G211V01 G211903 Dereito social comunitario OP 51
V08M104V01 M104107 Aspectos Xurídicos-Laborais en Materia de Igualdade OB 2
V08M104V01 M104214 Relacións Transfronterizas no Marco da Unión Europea. Introdución ao Dereito Social Portugués OP 2
V08M104V01 M104215 Organización da Prevención na Empresa OP 4
V08M104V01 M104220 Traballo de Fin de Máster OB 4
V08M104V01 M104219 Prácticas Externas OB 4
V08M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 11
V08G210V01 G210703 Dereito procesual laboral OB 0.0
V03G720V01 G720411 Dereito do traballo e da seguridade social OB 41
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M104V01 M104215 Organización da Prevención na Empresa OP 0.0
V08M104V01 M104219 Prácticas Externas OB 4
V08M104V01 M104220 Traballo de Fin de Máster OB 4
V08G210V01 G210703 Dereito procesual laboral OB 0.0
V08G210V01 G210903 Dereito social comunitario OP 0.0
V08G211V01 G211501 Dereito da seguridade social II OB 60
V08G211V01 G211502 Dereito sindical I OB 8
V08G211V01 G211601 Dereito sindical II OB 60
V08G211V01 G211801 Dereito procesual laboral OB 61
V08G211V01 G211903 Dereito social comunitario OP 51
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G210V01 G210906 Igualdade e mercado de traballo OP 17
V08G211V01 G211903 Dereito social comunitario OP 51
V08G211V01 G211905 Políticas sociolaborais OP 51

2019/2020

Os traballadores agrarios no Sistema da Seguridade Social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O principio de igualdade na negociación colectiva - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A Seguridade Social dos Traballadores Fronteiras e os desprazados. Alcance e Límites - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O impacto da precariedade laboral na saúde dos traballadores - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A asistencia sanitaria transfronteriza - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise dos riscos psicosociais a que se exponen as mulleres aviadoras: Un estudio na prevención. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Prevención de riscos e teoría de custos: participación dos traballadores - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O Acoso Laboral ou Mobbing na Empresa: Perspectiva Preventiva e Marco Protector - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O acoso sexual na empresa: perspectiva preventiva e marco protector. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Tendencias recentes da xurisprudencia comunitaria en materia de igualdade e non discriminación por razón do sexo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A obligatoriedade do rexistro diario da xornada tras o Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A pensión de xubilación contributiva dos traballadores migrantes europeos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A perspectiva preventiva do Burnout. Evolución e desafíos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A organización preventiva dos riscos psicosociais na empresa : O acoso - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O futuro do dereito do traballo: robotización e tecnoloxías dixitais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Protección de datos e relación laboral - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A Protección de Datos no marco da Prevención de Riscos Laborais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A ex parella como beneficiaria da pensión de viudedad - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O exercicio do dereito de folga na era dixital - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Alcance e límites do poder de control do empresario na era dixital - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

O rempo de traballo dende a perspectiva da vida laboral e familiar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A participación dos traballadores na empresa. Aspectos controvertidos e lagoas normativas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O despido do traballador enfermo: ¿nulidade ou improcedencia? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O acoso laboral ou mobbing no traballo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

A relación laboral especial de artistas en espectáculos públicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A relación laboral especial do servizo de fogar familiar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Prevención de riscos no ámbito sanitario. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007