Rosa Maria Rodriguez Martin Retortillo

Profesor/a axudante doutor/a

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 11
V08G210V01 G210703 Dereito procesual laboral OB 0.0
V08M104V01 M104219 Prácticas Externas OB 4
V08M104V01 M104215 Organización da Prevención na Empresa OP 4
V08M104V01 M104214 Relacións Transfronterizas no Marco da Unión Europea. Introdución ao Dereito Social Portugués OP 2
V08M104V01 M104220 Traballo de Fin de Máster OB 4
V08M104V01 M104107 Aspectos Xurídicos-Laborais en Materia de Igualdade OB 2
V08G211V01 G211601 Dereito sindical II OB 60
V08G211V01 G211501 Dereito da seguridade social II OB 60
V08G211V01 G211903 Dereito social comunitario OP 51
V03G720V01 G720411 Dereito do traballo e da seguridade social OB 41
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M104V01 M104220 Traballo de Fin de Máster OB 4
V08G211V01 G211801 Dereito procesual laboral OB 61
V08G211V01 G211903 Dereito social comunitario OP 51
V08G211V01 G211601 Dereito sindical II OB 60
V08M104V01 M104219 Prácticas Externas OB 4
V08M104V01 M104215 Organización da Prevención na Empresa OP 0.0
V08G210V01 G210903 Dereito social comunitario OP 0.0
V08G211V01 G211501 Dereito da seguridade social II OB 60
V08G211V01 G211502 Dereito sindical I OB 8
V08G210V01 G210703 Dereito procesual laboral OB 0.0
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G211V01 G211903 Dereito social comunitario OP 51
V08G211V01 G211905 Políticas sociolaborais OP 51
V08G210V01 G210906 Igualdade e mercado de traballo OP 17

2019/2020

A obligatoriedade do rexistro diario da xornada tras o Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O futuro do dereito do traballo: robotización e tecnoloxías dixitais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O principio de igualdade na negociación colectiva - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A organización preventiva dos riscos psicosociais na empresa : O acoso - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Tendencias recentes da xurisprudencia comunitaria en materia de igualdade e non discriminación por razón do sexo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O Acoso Laboral ou Mobbing na Empresa: Perspectiva Preventiva e Marco Protector - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O acoso sexual na empresa: perspectiva preventiva e marco protector. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2018/2019

Protección de datos e relación laboral - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O exercicio do dereito de folga na era dixital - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Alcance e límites do poder de control do empresario na era dixital - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A Protección de Datos no marco da Prevención de Riscos Laborais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A ex parella como beneficiaria da pensión de viudedad - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

O rempo de traballo dende a perspectiva da vida laboral e familiar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O despido do traballador enfermo: ¿nulidade ou improcedencia? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A participación dos traballadores na empresa. Aspectos controvertidos e lagoas normativas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O acoso laboral ou mobbing no traballo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Prevención de riscos no ámbito sanitario. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A relación laboral especial de artistas en espectáculos públicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A relación laboral especial do servizo de fogar familiar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007