María Belén Fernández Docampo

Profesor/a titular de universidade

Contacto

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P04M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 11
V08M104V01 M104204 Réxime Fiscal das Relacións Laborais OP 0.0
V08M104V01 M104209 Xestión do Coñecemento OP 0.0
V08M104V01 M104211 As Dúas Visións do Conflito Laboral OP 0.0
V08M104V01 M104215 Organización da Prevención na Empresa OP 12
V08G211V01 G211403 Dereito do traballo II OB 26
V08G211V01 G211502 Dereito sindical I OB 43
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 6
V08M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 21
V04M150V01 M150103 Ámbito Xurídico OB 9
V04M120V05 M120104 Financiación, Sistemas de Prevención e Recursos Humanos OB 2

2019/2020

A precariedade laboral na xuventude e os novos desafíos da dixitalización do emprego. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
"Adaptación laboral e recolocación a persoas con discapacidade e limitacións psicofísicas ou sensoriais" - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Prestacións da Seguridade Social por nacemento de un menor e demáis responsabilidades familiares. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2018/2019

O recargo de prestacións na xurisprudencia do Tribunal Supremo. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
As relacións laborais e as novas formas de traballar: plataformas dixitais e economía colaborativa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O principio de igualdade por razón de xénero na negociación colectiva da Comunidade Autónoma de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Situación ¿laboral? dos xogadores de e-sports en España - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Prestacións por morte e supervivencia: Viuvez e orfandade. Especial referencia á situación na Comunidade Autónoma Galega - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Novas tecnoloxias, adiccion, tecnoestres, medidas preventivas e derrito a desconectarse - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A prevención de riscos laborais en colectivos especialmente protexidos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
As enfermidades laborais no mundo das novas tecnoloxías. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

A Normalización da Prevención de Riscos Laborais nos Convenios Colectivos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A prevención de riscos laborais na negociación colectiva - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A pensión por viuvez: cuestións controvertidas. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A xestión da diversidade na empresa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Principio de igualdade e non discriminación na xurisprudenza do TXUE - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A recarga de prestacións - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A recarga de prestacións da Seguridade Social: cuestións problemáticas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A redución da xornada unilateralmente imposta polo empresario e os seus efectos xurídicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Impugnación de despedimentos colectivos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O proceso xudicial de impugnación do despido colectivo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O recargo de prestacións da Seguridade Social: análise xudicial - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2015/2016

O proceso de impugnación dos despidos colectivos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

O Traballo a Tempo Parcial e a Sua Flexibilidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A pensión de viuvez. Últimas tendencias xurisprudenciais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A Reducción de Xornada Unilateralmente Imposta Polo Empresario e Os Seus Efectos Xurídicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007