María Belén Fernández Docampo

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2018/2019

Prestacións por morte e supervivencia: Viuvez e orfandade. Especial referencia á situación na Comunidade Autónoma Galega - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O recargo de prestacións na xurisprudencia do Tribunal Supremo. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Novas tecnoloxias, adiccion, tecnoestres, medidas preventivas e derrito a desconectarse - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
As enfermidades laborais no mundo das novas tecnoloxías. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

A xestión da diversidade na empresa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A recarga de prestacións - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A recarga de prestacións da Seguridade Social: cuestións problemáticas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A redución da xornada unilateralmente imposta polo empresario e os seus efectos xurídicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Principio de igualdade e non discriminación na xurisprudenza do TXUE - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A Normalización da Prevención de Riscos Laborais nos Convenios Colectivos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A pensión por viuvez: cuestións controvertidas. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A prevención de riscos laborais na negociación colectiva - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

Impugnación de despedimentos colectivos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O proceso xudicial de impugnación do despido colectivo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O recargo de prestacións da Seguridade Social: análise xudicial - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2015/2016

O proceso de impugnación dos despidos colectivos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

A Reducción de Xornada Unilateralmente Imposta Polo Empresario e Os Seus Efectos Xurídicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A pensión de viuvez. Últimas tendencias xurisprudenciais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O Traballo a Tempo Parcial e a Sua Flexibilidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007