Unha man sinala un lugar nunha bóla do mundo

Mobilidade

A ORI, Ofincina de Relacións Internacionais, xestiona a mobilidade da comunidade universitaria

Mobilidade internacional

Como sabes, a Universidade de Vigo publicou este novo portal institucional. Agora estamos na fase de actualización e creación dos contidos. Neste proceso algúns apartados están en construcción. Para atopares a información que procuras, recomendámosche que te dirixas ás seguintes páxinas da anterior versión da web:

Mobilidade nacional

A mobilidade nacional (programa SICUE), para alumnos das distintas universidades españolas coas que se asine un convenio bilateral que se rixe pola normativa da (CRUE).

A mobilidade internacional: para tódolos sectores da comunidade universitaria (Alumnado, PDI, PAS), outcoming e para tódolos sectores das universidades  estranxeiras, incoming, coas que a Universidade de Vigo teña convenio.

 

Os contidos desta páxina xestiónaos