Unha man sinala un lugar nunha bóla do mundo

Mobilidade

A ORI, a Oficina de Relacións Internacionais, xestiona a mobilidade da comunidade universitaria

Mobilidade nacional

A mobilidade nacional (programa SICUE) para alumnos das distintas universidades españolas coas que se asine un convenio bilateral que se rixe pola normativa (CRUE).

Mobilidade internacional

A mobilidade internacional: para todos os sectores da comunidade universitaria (alumnado, PDI, PAS), (outgoing) e para todos os sectores das universidades estranxeiras (incoming) coas que a Universidade de Vigo teña convenio.

Queres vir estudar á UVigo? Máis información

Queres estudar fóra? Consulta aquí todos os programas

Como sabes, a Universidade de Vigo publicou este novo portal institucional. Agora estamos na fase de actualización e creación dos contidos. Neste proceso algúns apartados están en construción. 

 

Os contidos desta páxina xestiónaos