Emma Rodríguez Rodríguez

Profesor/a contratado/a doutor/a

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 21
V08M104V01 M104210 Liderado e Habilidades Directivas OP 0.0
V08M104V01 M104205 Empresas, Traballadores e Dereito Tributario Transnacional OP 0.0
V08M104V01 M104107 Aspectos Xurídicos-Laborais en Materia de Igualdade OB 9
V08M104V01 M104213 Iniciativa Emprendedora OP 0.0
V08M104V01 M104219 Prácticas Externas OB 0.0
V08G211V01 G211501 Dereito da seguridade social II OB 36
V08G211V01 G211502 Dereito sindical I OB 15
V08G211V01 G211601 Dereito sindical II OB 36
V08M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.0
V08M110V01 M110301 Prácticas Externas OB 0.0
V08M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
P04M110V01 M110301 Prácticas Externas OB 0.0
P04M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
P04M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 11
P04M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.0
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 21
P04M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 11
V08G210V01 G210601 Dereito sindical II OB 0.0
V08G210V01 G210502 Dereito sindical I OB 0.0
V08G211V01 G211502 Dereito sindical I OB 60
V08G211V01 G211601 Dereito sindical II OB 36
V08G211V01 G211701 Dereito do emprego OB 5
V08M104V01 M104107 Aspectos Xurídicos-Laborais en Materia de Igualdade OB 10
V08M104V01 M104213 Iniciativa Emprendedora OP 0.0
V08M104V01 M104219 Prácticas Externas OB 0.0
V08M104V01 M104210 Liderado e Habilidades Directivas OP 0.0
V08M104V01 M104205 Empresas, Traballadores e Dereito Tributario Transnacional OP 0.0
V03G720V01 G720411 Dereito do traballo e da seguridade social OB 27
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M104V01 M104217 Medidas de Solución de Conflitos OP 1
V08M104V01 M104218 Administración Laboral e Dereito Sancionador do Traballo OP 1
V08M104V01 M104219 Prácticas Externas OB 4
V08M104V01 M104213 Iniciativa Emprendedora OP 0.0
V08M104V01 M104210 Liderado e Habilidades Directivas OP 0.0
V08M104V01 M104205 Empresas, Traballadores e Dereito Tributario Transnacional OP 0.0
V08G210V01 G210601 Dereito sindical II OB 0.0
V08G211V01 G211601 Dereito sindical II OB 85
V08M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 21
P04M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 11

Día da semana
Luns
Data de inicio
2020-01-28
Data de fin
2020-07-31
Rango de horas
11:30 - 14:00
Lugar
Despacho C-204, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Cuadrimestre
2º Cuatrimestre (2019/2020)
Día da semana
Mércores
Data de inicio
2020-01-28
Data de fin
2020-07-31
Rango de horas
10:30 - 14:00
Lugar
Despacho C-204, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Cuadrimestre
2º Cuatrimestre (2019/2020)

2019/2020

As Normas Deontolóxicas. Requisito de cumprimento.Obrigas cara ao cliente - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A aplicación do SMI, compensación e absorción de complementos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O contrato indefinido de apoio a emprendedores: debilidades e fortalezas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise xurisprudencial da pensión alimenticia dos fillos maiores de idade en caso de divorcio - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise das notas de emprego da relación laboral no contexto da economía das plataformas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O Compliance penal: unha perspectiva práctica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O traballo por conta allea no contexto da economía das plataformas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
'O despido obxetivo, Esixencia dos requisitos dende a última reforma laboral'. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A nulidade por abusiva da cláusula de vencemento anticipado nos préstamos con garantía hipotecaria nos que o prestatario é consumidor. Especial referencia ós efectos da nulidade con posterioridade á STJUE de 26/03/2019. - Traballo Fin de Máster RD 1...
A proba no delito de branqueo de capitais. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A excedencia voluntaria: solicitude de reingreso e accións dos traballadores. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Parellas de feito, liquidación de activos comúns en comparación coa liquidación da empresa - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Delitos contra o medio ambiente: delitos ecolóxicos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A conciliación da vida persoal, familiar e laboral: Estudo especial das prestacións da seguridade social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Os traballadores atípicos na economía dixitalizada - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
As empresas multiservizos e a sua problemática no eido das relacións laborais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O concepto de traballador no contexto da nova economía dixital - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Discriminación da muller por razón de sexo e xénero no traballo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Outras medidas de igualdade laboral e social: a análise da discriminación multinivel - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A contratación temporal e as axencias privadas de emprego - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A tutela dos dereitos de liberdade sindical e folga - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A conciliación da vida laboral, persoal e familiar: especial estudo das prestacións da seguridade social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A participación dos traballadores na empresa nos procesos de despedimento colectivo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A pensión de viuvez, diferenzas e similitudes entre as xeradas por matrimonios e parellas de feito - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Envellecemento activo: O seu impacto sobre a pensión de xubilación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

A igualdade por razón de sexo no emprego. A xurisprudencia do TJUE e a súa repercusión no ordenamento nacional. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Igualdade entre homes e mulleres no emprego. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Tutela dos dereitos de liberdade sindical e a folga - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Determinación da idade de xubilación. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A pensión de viuvedade nas parellas de feito - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A Participación dos Traballadores na empresa nos Procesos de despidos colectivos: As medidas sociais de acompañamento. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O impacto da reforma laboral no dereito da conciliación da vida persoal, familiar e laboral. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Medidas de igualdade por mor de xénero na negociación colectiva - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2015/2016

A tutela dos dereitos de liberdade sindical e folga - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

O proceso de tutela de dereitos fundamentais de libertade sindical e folga - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
a Discriminación por Razón de Xénero no Emprego - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A negociación colectiva tras as últimas reformas laborais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A conciliación da vida persoal, familiar e laboral. Especial referencia á función pública. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
--- - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007