cacti uvigo investigacion

Investigación e produción científica

 

icona dos datos de investigación

 


7

CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN

3

INSTITUTOS DE
INVESTIGACIÓN

3

CENTROS DE APOIO Á
INVESTIGACIÓN


169

GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN
(2024)

1904

PERSOAS
INVESTIGADORAS
(2024)

27 695

PUBLICACIÓNS
(2014-2023)


44

PROGRAMAS
DE DOUTORAMENTO
(2022/2023)

1381

ESTUDANTES
DE DOUTORAMENTO
(2022/2023)

1578

TESES
(2014-2023)


178

PROXECTOS
(2024)

+ 36 M €

PROXECTOS E CONTRATOS 
(2023)

29,8 M €

FINANCIAMENTO PÚBLICO
(2023)


6,6 M €

FINANCIAMENTO PRIVADO
(2023)

260

PATENTES

40

SPIN-OFFS


 

Máis información

 

Vicerreitoría de Investigación, Transferencia e Innovación
Edificio Filomena Dato
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 813 597
vicinv@uvigo.gal