Activities reports

This content is currently not available in English

As memorias recollen as accións e as actividades realizadas ao longo do ano, presentando datos cualitativos, cuantitativos, estatísticas e unha avaliación dos resultados obtidos en función dos indicadores marcados en cada caso.

A continuación, podes consultar as últimas memorias publicadas:

Memoria académica 2016/20175.11 MB Memoria académica 2015/20162.36 MB Memoria 2016 de Responsabilidade Social Universitaria4.29 MB Memoria 2017 da Unidade de Análises e Programas442.15 KB Memoria 2016 da Oficina de Medio Ambiente199.98 KB Memoria 2016 de actividades deportivas e saudables3.36 MB Memoria 2016 da Unidade de Igualdade146.4 KB Memoria 2016 do Servizo de Prevención de Riscos Laborais235.21 KB Memoria do Tribunal de Garantías 20161.02 MB