Annual teaching planning

This content is currently not available in English

A Planificación Docente Anual (PDA) asigna a cada titulación un número de horas de profesorado para distribuir en grupos docentes, de xeito que cada centro, comisión académica de máster (CAM) e a Escola Internacional de Doutoramento (EIDO) planifiquen os detalles de cada materia de grao, máster e doutoramento, respectivamente.

Planificación docente anual (PDA) 2019/2020