Inclusion Grants

This content is currently not available in English

Becas destinadas al alumnado que se encuentra en situación social o económica de necesidad especial.

 

ver convocatorias becas inclusión

 

Further information:

Servizo de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos
Edificio Exeria
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 813 611
or https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/5883