Grants

This content is currently not available in English

Neste apartado tes información sobre as axudas de acción social

 

Desde outubro de 2019

 • Raquel María Souto García, xerenta
  Presidenta
   
 • Servizo de Retribucións e Seguros Sociais, campus de Vigo
  Secretaría
   
 • Xunta de PAS funcionario

  Xoán M. Cebro Rodríguez
  Escola de Enxeñaría Forestal, campus de Pontevedra

  Henrique Macías Cambra
  Servizo de Apoio á Investigación e Desenvolvemento, campus de Vigo

  José Manuel Soñora Abeijón
  Servizo PAS, campus de Vigo
   
 • Comités de empresa PAS laboral Pontevedra e Ourense

  Carlos Román Lago
  Biblioteca Central, campus de Vigo

  José Estévez Vázquez
  Unidade de Servizos Xerais de Apoio, Campus de Vigo

  Luis Pérez Gómez
  Biblioteca Central, campus de Ourense
 • Xunta de PDI funcionario

  Generosa Fernández Manín
  Escola de Enxeñaría de Telecomunicación, campus de Vigo

  María Montero Muñoz
  Fac. CC Económicas e Empresariais, campus de Vigo

  Miguel González Loureiro
  Fac. de CC Económicas e Empresariais, campus de Vigo
   
 • Comité de empresa PDI laboral en Pontevedra e Ourense

  Begoña González de Prado
  Facultade de Química, campus de Vigo

  Javier Lorenzo Paniagua
  EU de Estudos Empresariais, campus de Vigo

A continuación podes consultar as actas da Comisión de Acción Social

Ver actas

 
 

Polo promotor

 • José María Martín Moreno, Vicerreitor de economía (representante no fondo de pensións).
 • Raquel María Souto García
  Xerenta
 • José González Groba, Vicexerente de persoal
 • Baltasar Manzano González
 • Marta Cogolludo Fernández ,Xefa Sección Retribucións e S.S. (secretaria)


Polos partícipes

 • Cándido Pérez Betanzos
  CIG, representante no fondo de pensións.
 • Aquilino Santiago Alonso Núñez
  CIG.
 • Xosé Antón Vila Sobrino
  CIG.
 • Luis J. Olivares Requejo
  CCOO.
 • Juan José Santamaría Conde
  UGT.

A continuación podes consultar as actas da Comisión do Plan de Pensións

Ver actas

 

Por Resolución Reitoral de data 9 de xullo de 2018 adxudícase á empresa "SURNE MUTUA SEGUROS Y REASEGURADOS A PRIMA FIJA" o contrato correspondente á nova póliza de seguro de vida - con data de efectos 01/10/2018-, para o persoal da Universidade de Vigo:

 • PDI (funcionarios, contratados a tempo completo e a tempo parcial).
 • PAS (funcionarios, persoal laboral fixo e persoal laboral contratado).

 

Os riscos cubertos segundo a póliza son os seguintes:

Riscos principais

Tipo de risco Capital asegurado
Falecemento por calquera causa   9000 €
Falecemento por accidente 18 000 €
Falecemento por accidente de circulación 27 000 €

 

Riscos complementarios

Tipo de risco Capital asegurado
Invalidez Absoluta Permanente por calquera causa   9000 €
Invalidez Absoluta Permanente por accidente 18 000 €
Invalidez Absoluta Permanente por accidente de tráfico 27 000 €
Gran Invalidez Permanente por calquera causa   9 000 €
Gran Invalidez Permanente por accidente 18 000 €
Gran Invalidez Permanente por accidente de tráfico 27 000 €

Ditos capitais non son acumulables.

 

Melloras introducidas na nova póliza

Concepto Capital asegurado
Subministración de cadeira de rodas en caso de Incapacidade Permanente Absoluta ou Gran Invalidez ata 3000 €
Adaptación do domicilio ou vehículo do asegurado en caso de Gran Invalidez por calquera causa ata 6000 €
Gastos de enterro ata 3000 €
Reembolso de gastos por próteses de Invalidez Permanente Absoluta ou Gran Invalidez ata 6000 €

 

Documentación