Grants

This content is currently not available in English

Neste apartado tes información sobre as axudas de acción social

 

Desde febreiro de 2024

 • Yolanda Trinidad Lesmes Romero, xerenta
  Presidenta
   
 • Servizo de Retribucións e Seguros Sociais, campus de Vigo
  Secretaría
   
 • Xunta de PAS funcionario

  Xoán M. Cebro Rodríguez
  Escola de Enxeñaría Forestal, campus de Pontevedra

  María José Ríos Santomé
  Unidade de Servizos Xerais de Apoio, campus de Vigo

  José Manuel Soñora Abeijón
  Servizo PAS, campus de Vigo
   
 • Comités de empresa PAS laboral Pontevedra e Ourense

  Carlos Román Lago
  Biblioteca Central, campus de Vigo

  José Estévez Vázquez
  Unidade de Servizos Xerais de Apoio, Campus de Vigo

  Luis Pérez Gómez
  Biblioteca Central, campus de Ourense
 • Xunta de PDI funcionario

  Generosa Fernández Manín
  Escola de Enxeñaría de Telecomunicación, campus de Vigo

  María Montero Muñoz
  Fac. CC Económicas e Empresariais, campus de Vigo

  Miguel González Loureiro
  Fac. de CC Económicas e Empresariais, campus de Vigo
   
 • Comité de empresa PDI laboral en Pontevedra e Ourense

  Nicolás Ramós Berdullas
  Facultade de Química, campus de Vigo

  Pedro González Santamaría
  E. Enxeñaría Industrial, campus de Vigo

A continuación podes consultar as actas da Comisión de Acción Social

Ver actas

 
 

Polo promotor

 • José María Martín Moreno, Vicerreitor de economía (representante na Comisión de Control do fondo de pensións).
 • Yolanda Trinidad Lesmes Romero
  Xerenta
 • Angel Nieto Rodríguez
 • María de las Mercedes Carracedo Durán
 • Marta Cogolludo Fernández ,Xefa Sección Retribucións e S.S. (secretaria)


Polos partícipes

 • Cándido Pérez Betanzos
 • María Montero Muñoz (representante na Comisión de Control do fondo de pensións)
 • Miguel González Loureiro.
 • Luis J. Olivares Requejo
   
 • Pedro González Santamaría.

A continuación podes consultar as actas da Comisión do Plan de Pensións

Ver actas

 

Por Resolución Reitoral de data 9 de xullo de 2018 adxudícase á empresa "SURNE MUTUA SEGUROS Y REASEGURADOS A PRIMA FIJA" o contrato correspondente á nova póliza de seguro de vida - con data de efectos 01/10/2018-, para o persoal da Universidade de Vigo:

 • PDI (funcionarios, contratados a tempo completo e a tempo parcial).
 • PAS (funcionarios, persoal laboral fixo e persoal laboral contratado).

 

Os riscos cubertos segundo a póliza son os seguintes:

Riscos principais

Tipo de risco Capital asegurado
Falecemento por calquera causa   9000 €
Falecemento por accidente 18 000 €
Falecemento por accidente de circulación 27 000 €

 

Riscos complementarios

Tipo de risco Capital asegurado
Invalidez Absoluta Permanente por calquera causa   9000 €
Invalidez Absoluta Permanente por accidente 18 000 €
Invalidez Absoluta Permanente por accidente de tráfico 27 000 €
Gran Invalidez Permanente por calquera causa   9 000 €
Gran Invalidez Permanente por accidente 18 000 €
Gran Invalidez Permanente por accidente de tráfico 27 000 €

Ditos capitais non son acumulables.

 

Melloras introducidas na nova póliza

Concepto Capital asegurado
Subministración de cadeira de rodas en caso de Incapacidade Permanente Absoluta ou Gran Invalidez ata 3000 €
Adaptación do domicilio ou vehículo do asegurado en caso de Gran Invalidez por calquera causa ata 6000 €
Gastos de enterro ata 3000 €
Reembolso de gastos por próteses de Invalidez Permanente Absoluta ou Gran Invalidez ata 6000 €

 

Documentación