Council of campus of Ourense

This content is currently not available in English

O Consello de Campus de Ourense é un órgano colexiado de representación e de coordinación no campus de Ourense

Composición

PRESIDENTE

 • Manuel Joaquín Reigosa Roger
  Reitor da Universidade de Vigo

VICERREITORA

 • María Esther de Blas Varela
  Vicerreitora do Campus de Ourense

 

SECTOR DECANAS, DECANOS E DIRECTORAS, DIRECTORES

 • Francisco Javier Rodríguez Martínez
  Director da Escola de Enxeñaría Informática
 • Gil Garrote Velasco
  Decano da Facultade de Ciencias
 • Mar García Señorán
  Decana da Facultade de Ciencias da Educación
 • María Montserrat Cruz González
  Decana da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
 • Marta Fernández Prieto
  Decana da Facultade de Dereito
 • Susana Reboreda Morillo
  Decana da Facultade de Historia
 • Arno Formella
  Director da Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo

 

SECTOR PDI

 • Pedro A. Araujo Nespereira
 • Beatriz Cancho Grande
 • Manuel Conde Cid
 • Mónica Siota Álvarez
 • Alberto Vaquero García

SECTOR PAS

 • María Remedios Lameiro Diéguez
 • Filemón Rivas Conde

 

 • A proposición ao órgano competente da implantación das novas titulacións no seu ámbito territorial.
 • A promoción da consecución de edificios e terreos para desenvolver o labor docente e investigador.
 • A promoción da descentralización dos servizos.
 • A participación na elaboración das políticas académicas específicas do campus.
 • Atender á creación e ao correcto funcionamento dos servizos xerais do campus, así como verificar a calidade dos servizos que sexan competencia doutras institucións públicas.
 • O fomento das relacións institucionais con organismos locais e provinciais, así como da proxección da universidade na súa contorna.
 • Todas as competencias que lle sexan delegadas polo Consello de Goberno.
 • O nomeamento de comisións que considere convenientes para exercer mellor as súas funcións.
 • Todas as demais competencias que os regulamentos desta universidade lle confiran.