Employment orientation

This content is currently not available in English

 

A busca de emprego resulta un traballo en si mesmo e para optimizar tempos, recursos e esforzos é preciso contar co asesoramento adecuado. A orientación laboral é un servizo que presta a Área de Emprego e Emprendemento e que permite analizar o mercado laboral, definir o perfil profesional e trazar un itinerario de busca de emprego

 

banner zapatillas

Atopa o apoio que precisas na elaboración do teu itinerario persoal de busca de emprego, orientación na análise e traballo coas ferramentas necesarias no acceso aos procesos de selección, tales como o curriculum vitae, cartas de presentación, protocolo para entrevistas de selección de persoal, probas psicotécnicas etc.

Persoal técnico especializado en orientación laboral desenvolve o seu traballo de xeito personalizado cos estudantes, titulados e tituladas que o precisen, previa concertación de entrevista.

 

Para solicitar este servizo debes dirixirte a:

Unidade de Emprego e Emprendemento
Edificio Miralles
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 812 136
orientacionlaboral@uvigo.es

Linkedin