Awards

This content is currently not available in English

Destinados ás persoas con expedientes académicos excelentes

Axudas para a Redacción de Textos en Galego

Destinadas a incentivar o uso do galego nas teses de doutoramento, nos traballos de fin de grao e nos traballos de fin de mestrado realizados polo alumnado da Universidade de Vigo, así como premiar o esforzo e o rigor de lle dar un tratamento coidado ao idioma e incrementar o patrimonio dos textos redactados. Prazo de solicitudes ata o 31 de agosto

MÁIS INFORMACIÓN

Premios á Excelencia Académica para estudantes que inicien estudos de Grao

Destinada a estudantes que inicien estudos universitarios en titulacións de grao na Universidade de Vigo. Solicitudes ata o 17 de outubro

MÁIS INFORMACIÓN

Premios á Excelencia Académica para alumnado que inicia estudos de Mestrado

Destinada a estudantes que inicien estudos universitarios en titulacións de mestrado na Universidade de Vigo. Solicitudes ata o 17 de outubro

MÁIS INFORMACIÓN

Premios á Excelencia Académica de Doutoramento

Destinados a alumnado que inicia estudos de doutoramento. Convocatoria prevista en setembro.

 

Premios extraordinarios Universidade de Vigo

Contacta con nós en bolsasformacion@uvigo.es ou chamando ao teléfono 986 814 094