Waiting lists

This content is currently not available in English


As persoas integrantes destas listas poden atoparse nalgún dos seguintes supostos:
Dispoñible: están a espera de recibir unha oferta de traballo.
Dispoñible 1: traballan na U. de  Vigo noutra escala ou categoría, tendo dereito a optar e permanecer como dispoñibles nesta lista.
Nomeado/a ou contratado/a: traballan na U. de Vigo na escala ou categoría da lista consultada.
Suspendido/a: formularon unha renuncia xustificada e poderán reincorporarse a esta lista cando acrediten que desapareceron os motivos que xustificaron a suspensión.


Última actualización: 08 de xuño de 2022

Grupo I / Subgrupo A1

11-03-2021 Letrado/a [PDF]60.42 KB 17-09-18 Técnico Superior de Actividades Culturais [PDF]10.77 KB 17-09-18 Técnico Superior de Actividades Deportivas [PDF]18.17 KB 28-11-18 Técnico Superior de Análise Instrumental [PDF]6.9 KB 17-09-18 Técnico Superior de Análise de Superficies [PDF]5.2 KB 17-09-18 Técnico Superior de Biotecnoloxía [PDF]11.09 KB 17-09-18 Técnico Superior de Calidade Alimentaria e Desenvolvemento Sostible [PDF]5.73 KB 03-12-2021 Técnico Superior de Calidade Ambiental e Histoloxía [PDF]5.45 KB 27-05-2022 Técnico Superior de Calidade [PDF]10.85 KB 17-09-18 Técnico Superior de Cultivos Mariños [PDF]10.94 KB 20-05-2021 Técnico Superior de Innovación Educativa [PDF]5.54 KB 03-12-2021 Técnico Superior de I+D [PDF]6.44 KB 09-07-2021 Técnico Superior de Igualdade [PDF]14.21 KB 02-06-2020 Técnico Superior de Microscopía Electrónica [PDF]7.41 KB 17-09-18 Técnico Superior de Normalización Lingüística [PDF]6.56 KB 09-07-2021 Técnico Superior Orientación de Emprego e Emprendemento [PDF]6.06 KB 08-06-2022 Técnico Superior de Prevención de Riscos Laborais [PDF]9.82 KB 27-05-2022 Técnico Superior de Relacións Internacionais [PDF]34.13 KB 17-09-18 Técnico Superior de Relacións Institucionais [PDF]5.2 KB 17-09-18 Técnico Superior de Servizos Xerais de Investigación [PDF]10.83 KB 17-09-18 Técnico Superior de Xestión Ambiental [PDF]5.32 KB 27-05-2022 Técnico Superior de Tecnoloxías da Información e Comunicacións [PDF]200.14 KB 17-09-18 Veterinaria/o [PDF]5.6 KB

Grupo II / Subgrupo A2

24-01-2022 Axudantes de Arquivos, Bibliotecas e Museos17.28 KB 25-01-2021 Escala de Xestión [PDF]52.84 KB 05-06-19 Técnico Medio de Actividades Aeroespaciais [PDF]87.06 KB 17-09-18 Técnico Medio de Apoio aos Programas de Formación e Innovación Educativa [PDF]5.33 KB 27-05-2022 Técnico Medio de Tecnoloxías da Información e Comunicacións [PDF]7.41 KB

Grupo III / Subgrupo C1

23-08-2021 Técnico Especialista de Actividades Deportivas [PDF]34.11 KB 17-09-18 Técnico Especialista de Actividades do Medio Mariño [PDF]5.97 KB 17-09-18 Técnico Especialista de Análise dos Alimentos [PDF]21.77 KB 20-09-2021 Técnico Especialista de Análise Instrumental [PDF]10.09 KB 27-05-2022 Técnico Especialista de Animalario11.74 KB 27-05-2022 Técnico Especialista de Biblioteca [PDF]263.82 KB 19-10-2020 Técnico Especialista de Bioloxía [PDF]11.12 KB 17-09-18 Técnico Especialista de Calidade Ambiental e Histoloxía [PDF]11.83 KB 17-09-18 Técnico Especialista de Cultivos Mariños [PDF]5.93 KB 17-09-18 Técnico Especialista de Electrónica [PDF]11.48 KB 17-09-18 Técnico Especialista en Electrónica de Instrumentación Científica e Calibración [PDF]10.64 KB 19-10-2020 Técnico Especialista de Física [PDF]6.18 KB 17-09-18 Técnico Especialista de Máquinas e Ferramentas [PDF]6 KB 09-07-2021 Técnico Especialista de Medios Audiovisuais [PDF]8.04 KB 22-01-19 Técnico Especialista de Microscopía Electrónica [PDF]7.45 KB 04-09-19 Técnico Especialista de Química [PDF]19.94 KB 08-04-2022 Técnico Especialista de Servizos Xerais [PDF]8.33 KB 17-09-18 Técnico Especialista de Taller de Belas Artes [PDF]18.23 KB 17-09-18 Técnico Especialista de Taller de Técnicas Escultóricas e Pictóricas [PDF]10.84 KB 17-09-18 Técnico Especialista de Taller de Técnicas Gráficas [PDF]11.24 KB 03-12-2021 Técnico Especialista de Tecnoloxías da Información e Comunicacións [PDF]15.36 KB 27-05-2022 Técnico Especialista de Transporte e Distribución [PDF]11.3 KB 08-06-2022 Técnico Especialista de Xardinería e Zonas verdes [PDF]198.72 KB

Grupo IV / Subgrupo C2

13-03-2020 Auxiliar Técnico de Información Telefónica [PDF]6.1 KB 06-06-2022 Auxiliar Técnico de Instalacións Deportivas [PDF]21.8 KB 08-06-2022 Auxiliar Técnico de Servizos Xerais [PDF]256.15 KB 08-06-2022 Auxiliar Administrativo [PDF]480.45 KB

OUTRO PERSOAL

24-07-19 Técnico Medio Proxecto Europeo Green Tech Western Balkans EACEA/18/2013 [PDF]6.32 KB 17-09-18 Técnico Medio de Xestión de Proxectos [PDF]5.94 KB 02-07-2020 Técnico Medio Erasmus Mundus [PDF]193.63 KB 27-05-2022 Técnicos Promoción e Mellora I+D+I [PDF]74.53 KB 20-07-2021 Xestores dos Campus de Especialización [PDF]425.96 KB 23-08-2021 Xestores-as coñecemento CINTECX [PDF]387.59 KB 01-02-19 Xestores de Innovación [PDF]11.04 KB 03-03-2022 Xestores-as no cadro do proxecto ERASMUS+ [PDF]12.4 KB