Waiting lists

This content is currently not available in English


As persoas integrantes destas listas poden atoparse nalgún dos seguintes supostos:
Dispoñible: están a espera de recibir unha oferta de traballo.
Dispoñible 1: traballan na U. de  Vigo noutra escala ou categoría, tendo dereito a optar e permanecer como dispoñibles nesta lista.
Nomeado/a ou contratado/a: traballan na U. de Vigo na escala ou categoría da lista consultada.
Suspendido/a: formularon unha renuncia xustificada e poderán reincorporarse a esta lista cando acrediten que desapareceron os motivos que xustificaron a suspensión.


Última actualización: 23 de xaneiro de 2023

Subgrupo A1

11-03-2021 Letrado/a [PDF]60.42 KB 17-09-18 Técnico Superior de Actividades Culturais [PDF]10.77 KB 17-09-18 Técnico Superior de Actividades Deportivas [PDF]18.17 KB 28-11-18 Técnico Superior de Análise Instrumental [PDF]6.9 KB 17-09-18 Técnico Superior de Análise de Superficies [PDF]5.2 KB 17-09-18 Técnico Superior de Biotecnoloxía [PDF]11.09 KB 27-05-2022 Técnico Superior de Calidade [PDF]10.85 KB 17-09-18 Técnico Superior de Calidade Alimentaria e Desenvolvemento Sostible [PDF]5.73 KB 04-07-2022 Técnico Superior de Calidade Ambiental e Histoloxía [PDF]122.09 KB 17-09-18 Técnico Superior de Cultivos Mariños [PDF]10.94 KB 20-05-2021 Técnico Superior de Innovación Educativa [PDF]5.54 KB 03-12-2021 Técnico Superior de I+D [PDF]6.44 KB 09-07-2021 Técnico Superior de Igualdade [PDF]14.21 KB 19-10-2022 Técnico Superior de Microscopía Electrónica [PDF]7.09 KB 17-09-18 Técnico Superior de Normalización Lingüística [PDF]6.56 KB 09-07-2021 Técnico Superior Orientación de Emprego e Emprendemento [PDF]6.06 KB 08-06-2022 Técnico Superior de Prevención de Riscos Laborais [PDF]9.82 KB 27-05-2022 Técnico Superior de Relacións Internacionais [PDF]34.13 KB 17-09-18 Técnico Superior de Relacións Institucionais [PDF]5.2 KB 17-09-18 Técnico Superior de Servizos Xerais de Investigación [PDF]10.83 KB 17-09-18 Técnico Superior de Xestión Ambiental [PDF]5.32 KB 27-05-2022 Técnico Superior de Tecnoloxías da Información e Comunicacións [PDF]200.14 KB 17-09-18 Veterinaria/o [PDF]5.6 KB

Subgrupo A2

19-10-2022 Axudantes de Arquivos, Bibliotecas e Museos [PAS]17.28 KB 25-01-2021 Escala de Xestión [PDF]52.84 KB 14-11-2022 Técnico Medio Apoio á Docencia e Investigación-Actividades Aeroespaciais [PDF]286.62 KB 17-09-18 Técnico Medio de Apoio aos Programas de Formación e Innovación Educativa [PDF]5.33 KB 27-05-2022 Técnico Medio de Tecnoloxías da Información e Comunicacións [PDF]7.41 KB

Subgrupo C1

23-08-2021 Técnico Especialista de Actividades Deportivas [PDF]34.11 KB 17-09-18 Técnico Especialista de Actividades do Medio Mariño [PDF]5.97 KB 17-09-18 Técnico Especialista de Análise dos Alimentos [PDF]21.77 KB 20-09-2021 Técnico Especialista de Análise Instrumental [PDF]10.09 KB 22-12-2022 Técnica Especialista Apoio Docencia e Investigación-Animalario[PDF]63.74 KB 23-01-2023 Técnica Especialista de Bibliotecas-Biblioteca [PDF]263.87 KB 19-10-2020 Técnico Especialista de Bioloxía [PDF]11.12 KB 17-09-18 Técnico Especialista de Calidade Ambiental e Histoloxía [PDF]11.83 KB 06-09-2022 Técnico Especialista de Cultivos Mariños [PDF]6.16 KB 17-09-18 Técnico Especialista de Electrónica [PDF]11.48 KB 17-09-18 Técnico Especialista en Electrónica de Instrumentación Científica e Calibración [PDF]10.64 KB 14-11-2022 Técnico Especialista Apoio á Docencia e Investigación-Física [PDF]55.78 KB 17-09-18 Técnico Especialista de Máquinas e Ferramentas [PDF]6 KB 03-08-2022 Técnico Especialista de Medios Audiovisuais [PDF]8.04 KB 22-01-19 Técnico Especialista de Microscopía Electrónica [PDF]7.45 KB 04-09-19 Técnico Especialista de Química [PDF]19.94 KB 14-11-2022 Técnica Especialista Servizos Xerais-Condutor [PDF]61.89 KB 08-04-2022 Técnico Especialista de Servizos Xerais [PDF]8.33 KB 17-09-18 Técnico Especialista de Taller de Belas Artes [PDF]18.23 KB 17-09-18 Técnico Especialista de Taller de Técnicas Escultóricas e Pictóricas [PDF]10.84 KB 17-09-18 Técnico Especialista de Taller de Técnicas Gráficas [PDF]11.24 KB 03-10-2022 Técnico Especialista de Tecnoloxías da Información e Comunicacións [PDF]15.35 KB 08-06-2022 Técnico Especialista de Xardinería e Zonas verdes [PDF]198.72 KB

Subgrupo C2

23-01-2023 Auxiliar Administrativa-Administración [PDF]140.92 KB 23-01-2023 Auxiliar Técnica Servizos Xerais-Conserxería [PDF]256.51 KB 03-10-2022 Auxiliar Técnica Servizos Xerais-Deportes [PDF]21.8 KB 13-03-2020 Auxiliar Técnica Servizos Xerais-Información Telefónica [PDF]6.1 KB

OUTRO PERSOAL

24-07-19 Técnico Medio Proxecto Europeo Green Tech Western Balkans EACEA/18/2013 [PDF]6.32 KB 17-09-18 Técnico Medio de Xestión de Proxectos [PDF]5.94 KB 02-07-2020 Técnico Medio Erasmus Mundus [PDF]193.63 KB 19-10-2022 Técnicos Promoción e Mellora I+D+I [PDF]66.78 KB 06-09-2022 Xestores-as no cadro do proxecto ERASMUS+ [PDF]12.31 KB 01-02-19 Xestores de Innovación [PDF]11.04 KB 14-11-2022 Xestores dos Campus de Especialización [PDF]423.87 KB 14-11-2022 Xestores-as coñecemento CINTECX [PDF]383.91 KB