Unha persoa sosten un móbil. Na pantalla vese que é a web da universidade de Vigo

Computer services

This content is currently not available in English

Na Área de Tecnoloxías da Información e Comunicacións encargámonos de xestionar e administrar todas as aplicacións corporativas da Universidade de Vigo, así como de configurar e administrar todas as infraestruturas e servizos informáticos relacionados coa rede de comunicacións, telefonía, atención ás persoas usuarias, webs e sistemas, cubrindo as necesidades de apoio informático ás tarefas de estudo, docencia, investigación e xestión.

É unha área transversal a toda a institución e os nosos servizos son utilizados a diario por toda a comunidade universitaria. Detrás destes servizos hai un equipo humano que está implicado e motivado na procura dunha mellora constante.
 

Imaxe dunha sala con ordenadores
 


Guías de uso

A ATIC ofrece unha plantaforma completamente orientada a guiar e explicar como acceder e utilizar as infraestructuras e os recursos informáticos que pon a disposición de toda a comunidade universitaria.

Accede ás guías

Soporte lóxico á túa disposición

Temos un servizo de xestión de licenzas de soporte lóxico e distintos contratos de licenza que poñemos á disposición da comunidade universitaria. Por favor, consulta e cumpre as condicións particulares de cada un deles.

Soporte lóxico


Soporte ás persoas usuarias

 

O SAUM (Servizo de Atención a Usuarios/as e Microcroinformática) é o punto de entrada das comunicacións dos usarios cos Servizos Informáticos.

As tarefas de soporte e atención a usuarios fanse por distintas canles: presencial, telefónica, correo electrónico, páxina web, servicios de descarga de arquivos, telemática.

A atención telefónica pode ser iniciada directamente polo usuario, a través dos teléfonos da seguinte táboa, na que tamén se atopan os enderezos electrónicos de contacto.

O horario de atención ao público pode verse reducido en períodos especiais como o de vacacións, pero en calquera outro caso é de 08.30 da mañá a 20.30 da tarde, de luns a venres. Este horario de atención pode verse reducido en algúns campus, consulte detidamente a táboa:

 

 • Vigo, central
  De 08.30 a 20.30 h no teléfono  +34 986 812 668
  saum@uvigo.es
 • Vigo, ámbito tecnolóxico
  Escola de Telecomunicacións
  De 09.00 a 15.00 h no teléfono +34 986 812 248
  siteleco@uvigo.es

  Escola de Enxeñaría Industrial
  De 09.00 a 15.00 h no teléfono +34 986 811 939
  siatec@uvigo.es
 • Vigo, ámbito científico
  De 08.30 a 14.30 h no teléfono +34 986 818 663
  saum-ci@uvigo.es
 • Vigo, ámbito xurídico-social
  De 08.30 a 14.30 h no teléfono +34 986 818 719
  saum-xsh@uvigo.es
 • Ourense
  Edificio Politécnico
  De 08.30 a 20.30 h no teléfono +34 986 387 045
  saum-ou@uvigo.es
 • Pontevedra
  Facultade de Ciencias Sociais
  De 08.30 a 14.30 h no teléfono +34 986 802 030
  saum-po@uvigo.es