Implementation and modification of degrees

This content is currently not available in English

A continuación, ofrecémosche a información sobre os títulos que pretendan implantarse ou modificarse nas titulacións de grao, de mestrado ou de doutoramento:

 

Curso académico 2021/2022

 

Documentación de apoio

 

Procedemento interno

Fase 1: Declaración de interese

Presentación da declaración de interese de novas propostas de títulos de grao e modificación de títulos xa implantados: ata o 20 de febreiro de 2020

 

Declaracións de interese de novas propostas

Declaracións de interese de modificacións de títulos

 

Fase 2: Memoria inicial

Envío por correo electrónico (verifica.grao@uvigo.gal), antes do 08 de maio de 2020, dos seguintes documentos:

Memoria inicial de modificación de títulos

Memoria inicial de nova proposta de grao

Fase 3: Memoria final

Envío por correo electrónico (verifica.grao@uvigo.gal), antes do 26 de xuño de 2020, dos seguintes documentos:

 • Memoria final de verificación
 • Documento resumo do contido das modificacións (só en caso de modificación)
 • Memoria xustificativa
 • Acordo de aprobación da memoria definitiva no centro
 • Informe de alegacións e resposta a todas as alegacións presentadas
 • Documentación que proceda (convenios, cartas de apoio...)

A declaración de interese, a memoria de verificación (inicial/final), a memoria xustificativa e o resumo de modificacións deben remitirse por correo electrónico (en formato editable) a verifica.grao@uvigo.gal.

 

Memoria económica

Memorias definitivas de modificación de grao

Memorias definitivas de novas propostas de grao

Se tes dúbidas, por favor contacta no seguinte teléfono ou enderezo electrónico:
+34 986 812 287
verifica.grao@uvigo.gal

Documentación de apoio

 

Procedemento interno

Fase 1: Declaración de interese

Presentación da declaración de interese de novas propostas e modificación de títulos xa implantados: ata o 20 de febreiro de 2020.

 

Fase 2: Memoria inicial

Ata o 08 de maio de 2020.

Envío por correo electrónico (verifica@uvigo.gal) dos seguintes documentos:

 

Fase 3: Memoria final

Ata o 26 de xuño de 2020.

Envío por correo electrónico (verifica@uvigo.gal) dos seguintes documentos:

 • Memoria de verificación
 • Documento resumo do contido das modificacións (só en caso de modificación)
 • Memoria xustificativa
 • Acordo de aprobación da memoria definitiva no centro
 • Informe de alegacións e resposta a todas as alegacións presentadas
 • Documentación que proceda (convenios, cartas de apoio...)

A declaración de interese, a memoria de verificación (inicial/final), a memoria xustificativa e o resumo de modificacións deben remitirse por correo electrónico (en formato editable) a verifica@uvigo.gal.

Memoria económica

Memorias definitivas de modificación de títulos de máster

 

Memorias definitivas de verificación de títulos de máster

 

Declaracións de interese de novas propostas

 

Declaracións de interese de modificacións de títulos:

Se tes dúbidas, por favor contacta no seguinte teléfono ou enderezo electrónico:
+34 986 812 695
verifica@uvigo.gal

Documentos aprobados no Consello de Goberno

 

Documentos de apoio

 

Tramitación das propostas

Fase 1: Declaración de interese

Declaración de interese (por correo electrónico a eido.verifica@uvigo.gal en formato normalizado. Ata o  20 de febreiro de 2020.

Formato recomendado para o documento de contribucións (unicamente para novas propostas de títulos)

 

Fase 2: Memoria inicial

Ata o 08 de maio de 2020.

Envío por correo electrónico a eido.verifica@uvigo.gal dos seguintes documentos:

 • Modelo de memoria (en formato Word)
 • No caso de solicitudes de modificación, documento resumo do contido das modificacións
 • Memoria xustificativa: documento xustificativo do cumprimento dos requisitos establecidos na normativa autonómica, conforme ao establecido no anexo I da Orde de 20 de marzo de 2012
 • Acordo de aprobación da memoria na CAPD
 • Documentación que proceda

No caso de títulos interuniversitarios que coordine a UVigo:

 • Documentación acreditativa de aprobación do título polas outras universidades ou compromiso de participación
 • Convenios que procedan

Memoria económica

Fase 3: Memoria final

Ata o  26 de xuño de 2020.

Envío por correo electrónico a eido.verifica@uvigo.gal dos seguintes documentos:

 • Memoria final (en formato Word)
 • No caso de solicitudes de modificación, documento resumo do contido das modificacións
 • Memoria xustificativa segundo formato normalizado
 • Acordo de aprobación da memoria pola CAPD
 • Informe de alegacións e resposta ás mesmas
 • Documentación que proceda (acordos dos órganos competentes das universidades participantes, convenios...)

Memorias definitivas de verificación de novas propostas de Programas de Doutoramento

Memorias definitivas de modificación de Programas de Doutoramento

 

Declaracións de interese de novas propostas de Programas de Doutoramento:

Declaracións de interese de modificación de Programas de Doutoramento:

 

 

 

 

 

Se tes dúbidas, por favor contacta no seguinte teléfono ou enderezo electrónico:
+34 986 812 695
eido.verifica@uvigo.gal

 

Curso académico 2022/2023

 

Documentación de apoio

 

 

Procedemento interno

Fase 1: Declaración de interese (ata o 12 de marzo 2021)

Presentación da declaración de interese de novas propostas de títulos de grao e modificación de títulos xa implantados: 

 

DECLARACIÓNS DE INTERESE DE NOVAS PROPOSTAS DE TÍTULOS DE GRAO

 

DECLARACIÓNS DE INTERESE DE MODIFICACIÓNS DE TÍTULOS DE GRAO

 

Fase 2: Memoria inicial (ata o 10 de maio de 2021)

Envío por correo electrónico (verifica.grao@uvigo.gal) dos seguintes documentos:

MEMORIAS INICIAIS NOVAS PROPOSTAS DE TÍTULOS DE GRAO

 

MEMORIAS INICIAIS MODIFICACIÓNS DE TÍTULOS DE GRAO

 

Fase 3: Memoria final (ata o 18 de xuño 2021)

Envío por correo electrónico (verifica.grao@uvigo.gal), antes do , dos seguintes documentos:

 • Memoria final de verificación
 • Documento resumo do contido das modificacións (só en caso de modificación)
 • Memoria xustificativa
 • Acordo de aprobación da memoria definitiva no centro
 • Informe de alegacións e resposta a todas as alegacións presentadas
 • Documentación que proceda (convenios, cartas de apoio...)

A declaración de interese, a memoria de verificación (inicial/final), a memoria xustificativa e o resumo de modificacións deben remitirse por correo electrónico (en formato editable) a verifica.grao@uvigo.gal.

 

Memoria económica

MEMORIAS DEFINITIVAS NOVAS PROPOSTAS DE TÍTULOS DE GRAO

 

MEMORIAS DEFINITIVAS MODIFICACIÓNS DE TÍTULOS DE GRAO

 

Se tes dúbidas, por favor contacta no seguinte teléfono ou enderezo electrónico:
+34 986 812 287
verifica.grao@uvigo.gal

Documentación de apoio

 

Procedemento interno

Fase 1: Declaración de interese

Presentación da declaración de interese de novas propostas e modificación de títulos xa implantados: ata o 12 de marzo de 2021.

 

 

Fase 2: Memoria inicial

Ata o 10 de maio de 2021.

Envío por correo electrónico (verifica@uvigo.gal) dos seguintes documentos:

 

Fase 3: Memoria final

Ata o 18 de xuño de 2021.

Envío por correo electrónico (verifica@uvigo.gal) dos seguintes documentos:

 • Memoria de verificación segundo formato normalizado.
 • Documento resumo do contido das modificacións (só en caso de modificación)
 • Memoria xustificativa segundo formato normalizado.
 • Acordo de aprobación da memoria definitiva no centro
 • Informe de alegacións e resposta a todas as alegacións presentadas
 • Documentación que proceda (convenios, cartas de apoio...)

A declaración de interese, a memoria de verificación (inicial/final), a memoria xustificativa e o resumo de modificacións deben remitirse por correo electrónico (en formato editable) a verifica@uvigo.gal.

Memoria económica

 

Declaracións de interese de novas propostas:

 

Declaracións de interese de modificacións de títulos:

Se tes dúbidas, por favor contacta no seguinte teléfono ou enderezo electrónico:
+34 986 130 283
verifica@uvigo.gal

Documentos aprobados no Consello de Goberno

Documentos de apoio

 

Tramitación das propostas

Fase 1: Declaración de interese

Declaración de interese (por correo electrónico a eido.verifica@uvigo.gal en formato normalizado. Ata o 12 de marzo de 2021.

Formato recomendado para o documento de contribucións (unicamente para novas propostas de títulos)

 

Fase 2: Memoria inicial

Ata o 10 de maio de 2021.

Envío por correo electrónico a eido.verifica@uvigo.gal dos seguintes documentos:

 • Memoria de verificación segundo formato normalizado.
 • No caso de solicitudes de modificación, documento resumo do contido das modificacións
 • Memoria xustificativa: documento xustificativo do cumprimento dos requisitos establecidos na normativa autonómica, conforme ao establecido no anexo I da Orde de 20 de marzo de 2012
 • Acordo de aprobación da memoria na CAPD
 • Documentación que proceda

No caso de títulos interuniversitarios que coordine a UVigo:

 • Documentación acreditativa de aprobación do título polas outras universidades ou compromiso de participación
 • Convenios que procedan

Memoria económica

Fase 3: Memoria final

Ata o 18 de xuño de 2021.

Envío por correo electrónico a eido.verifica@uvigo.gal dos seguintes documentos:

 • Memoria de verificación segundo formato normalizado.
 • No caso de solicitudes de modificación, documento resumo do contido das modificacións
 • Memoria xustificativa segundo formato normalizado
 • Acordo de aprobación da memoria pola CAPD
 • Informe de alegacións e resposta ás mesmas
 • Documentación que proceda (acordos dos órganos competentes das universidades participantes, convenios...)

 

Declaracións de interese de novas propostas de Programas de Doutoramento:

 

 

Declaracións de interese de modificación de Programas de Doutoramento:

 

 

 

 

Se tes dúbidas, por favor contacta no seguinte teléfono ou enderezo electrónico:
+34 986 130 283
eido.verifica@uvigo.gal

 

Curso académico 2022/2023

 

Documentación de apoio

 

 

Procedemento interno

Fase 1: Declaración de interese (ata o 12 de marzo 2021)

Presentación da declaración de interese de novas propostas de títulos de grao e modificación de títulos xa implantados: 

DECLARACIÓNS DE INTERESE DE NOVAS PROPOSTAS DE TÍTULOS DE GRAO
DECLARACIÓNS DE INTERESE DE MODIFICACIÓNS DE TÍTULOS DE GRAO

 

Fase 2: Memoria inicial (ata o 10 de maio de 2021)

Envío por correo electrónico (verifica.grao@uvigo.gal) dos seguintes documentos:

MEMORIAS INICIAIS NOVAS PROPOSTAS DE TÍTULOS DE GRAO
MEMORIAS INICIAIS MODIFICACIÓNS DE TÍTULOS DE GRAO

 

Fase 3: Memoria final (ata o 18 de xuño 2021)

Envío por correo electrónico (verifica.grao@uvigo.gal), antes do , dos seguintes documentos:

 • Memoria final de verificación
 • Documento resumo do contido das modificacións (só en caso de modificación)
 • Memoria xustificativa
 • Acordo de aprobación da memoria definitiva no centro
 • Informe de alegacións e resposta a todas as alegacións presentadas
 • Documentación que proceda (convenios, cartas de apoio...)

A declaración de interese, a memoria de verificación (inicial/final), a memoria xustificativa e o resumo de modificacións deben remitirse por correo electrónico (en formato editable) a verifica.grao@uvigo.gal.

MEMORIAS DEFINITIVAS NOVAS PROPOSTAS DE TÍTULOS DE GRAO
MEMORIAS DEFINITIVAS MODIFICACIÓNS DE TÍTULOS DE GRAO
Memoria económica

Se tes dúbidas, por favor contacta no seguinte teléfono ou enderezo electrónico:
+34 986 812 287
verifica.grao@uvigo.gal

Documentación de apoio

 

Procedemento interno

Fase 1: Declaración de interese

Presentación da declaración de interese de novas propostas ou modificación de títulos xa implantados: ata o 12 de marzo de 2021.

Declaracións de interese de novas propostas de títulos de Máster:
Declaracións de interese de modificacións de títulos de Máster:

 

Fase 2: Memoria inicial

Ata o 10 de maio de 2021.

Envío por correo electrónico (verifica@uvigo.gal) dos seguintes documentos:

 

Fase 3: Memoria final

Ata o 18 de xuño de 2021.

Envío por correo electrónico (verifica@uvigo.gal) dos seguintes documentos:

 • Memoria de verificación segundo formato normalizado.
 • Documento resumo do contido das modificacións (só en caso de modificación)
 • Memoria xustificativa segundo formato normalizado.
 • Acordo de aprobación da memoria definitiva no centro
 • Informe de alegacións e resposta a todas as alegacións presentadas
 • Documentación que proceda (convenios, cartas de apoio...)

A declaración de interese, a memoria de verificación (inicial/final), a memoria xustificativa e o resumo de modificacións deben remitirse por correo electrónico (en formato editable) a verifica@uvigo.gal.

Memorias definitivas de verificación de títulos de máster:
Memorias definitivas de modificación de títulos de máster:
Memoria económica

Se tes dúbidas, por favor contacta no seguinte teléfono ou enderezo electrónico:
+34 986 130 283
verifica@uvigo.gal

Documentos aprobados no Consello de Goberno

Documentos de apoio

 

Tramitación das propostas

Fase 1: Declaración de interese

Declaración de interese (por correo electrónico a eido.verifica@uvigo.gal en formato normalizado. Ata o 12 de marzo de 2021.

 

Declaracións de interese de modificación de Programas de Doutoramento:

 

Fase 2: Memoria inicial

Ata o 10 de maio de 2021.

Envío por correo electrónico a eido.verifica@uvigo.gal dos seguintes documentos:

 • Memoria de verificación segundo formato normalizado.
 • No caso de solicitudes de modificación, documento resumo do contido das modificacións
 • Memoria xustificativa: documento xustificativo do cumprimento dos requisitos establecidos na normativa autonómica, conforme ao establecido no anexo I da Orde de 20 de marzo de 2012
 • Acordo de aprobación da memoria na CAPD
 • Documentación que proceda

No caso de títulos interuniversitarios que coordine a UVigo:

 • Documentación acreditativa de aprobación do título polas outras universidades ou compromiso de participación
 • Convenios que procedan

 

Fase 3: Memoria final

Ata o 18 de xuño de 2021.

Envío por correo electrónico a eido.verifica@uvigo.gal dos seguintes documentos:

 • Memoria de verificación segundo formato normalizado.
 • No caso de solicitudes de modificación, documento resumo do contido das modificacións
 • Memoria xustificativa segundo formato normalizado
 • Acordo de aprobación da memoria pola CAPD
 • Informe de alegacións e resposta ás mesmas
 • Documentación que proceda (acordos dos órganos competentes das universidades participantes, convenios...)
Memorias definitivas de modificación de programas de doutoramento:
Memoria económica

Se tes dúbidas, por favor contacta no seguinte teléfono ou enderezo electrónico:
+34 986 130 283
eido.verifica@uvigo.gal

 

Guía de metodoloxías e sistemas de avaliación

Aprobada pola comisión académica de calidade o 24/07/2020

Guía de metodoloxías e sistemas de avaliación

 

Curso académico 2022/2023

 

Documentación de apoio

 

 

Procedemento interno

Fase 1: Declaración de interese (ata o 12 de marzo 2021)

Presentación da declaración de interese de novas propostas de títulos de grao e modificación de títulos xa implantados: 

DECLARACIÓNS DE INTERESE DE NOVAS PROPOSTAS DE TÍTULOS DE GRAO
DECLARACIÓNS DE INTERESE DE MODIFICACIÓNS DE TÍTULOS DE GRAO

 

Fase 2: Memoria inicial (ata o 10 de maio de 2021)

Envío por correo electrónico (verifica.grao@uvigo.gal) dos seguintes documentos:

MEMORIAS INICIAIS NOVAS PROPOSTAS DE TÍTULOS DE GRAO
MEMORIAS INICIAIS MODIFICACIÓNS DE TÍTULOS DE GRAO

 

Fase 3: Memoria final (ata o 18 de xuño 2021)

Envío por correo electrónico (verifica.grao@uvigo.gal), antes do , dos seguintes documentos:

 • Memoria final de verificación
 • Documento resumo do contido das modificacións (só en caso de modificación)
 • Memoria xustificativa
 • Acordo de aprobación da memoria definitiva no centro
 • Informe de alegacións e resposta a todas as alegacións presentadas
 • Documentación que proceda (convenios, cartas de apoio...)

A declaración de interese, a memoria de verificación (inicial/final), a memoria xustificativa e o resumo de modificacións deben remitirse por correo electrónico (en formato editable) a verifica.grao@uvigo.gal.

MEMORIAS DEFINITIVAS NOVAS PROPOSTAS DE TÍTULOS DE GRAO
MEMORIAS DEFINITIVAS MODIFICACIÓNS DE TÍTULOS DE GRAO
Memoria económica

Se tes dúbidas, por favor contacta no seguinte teléfono ou enderezo electrónico:
+34 986 812 287
verifica.grao@uvigo.gal

Documentación de apoio

 

Procedemento interno

Fase 1: Declaración de interese

Presentación da declaración de interese de novas propostas ou modificación de títulos xa implantados: ata o 12 de marzo de 2021.

Declaracións de interese de novas propostas de títulos de Máster:
Declaracións de interese de modificacións de títulos de Máster:

 

Fase 2: Memoria inicial

Ata o 10 de maio de 2021.

Envío por correo electrónico (verifica@uvigo.gal) dos seguintes documentos:

 

Fase 3: Memoria final

Ata o 18 de xuño de 2021.

Envío por correo electrónico (verifica@uvigo.gal) dos seguintes documentos:

 • Memoria de verificación segundo formato normalizado.
 • Documento resumo do contido das modificacións (só en caso de modificación)
 • Memoria xustificativa segundo formato normalizado.
 • Acordo de aprobación da memoria definitiva no centro
 • Informe de alegacións e resposta a todas as alegacións presentadas
 • Documentación que proceda (convenios, cartas de apoio...)

A declaración de interese, a memoria de verificación (inicial/final), a memoria xustificativa e o resumo de modificacións deben remitirse por correo electrónico (en formato editable) a verifica@uvigo.gal.

Memorias definitivas de verificación de títulos de máster:
Memorias definitivas de modificación de títulos de máster:
Memoria económica

Se tes dúbidas, por favor contacta no seguinte teléfono ou enderezo electrónico:
+34 986 130 283
verifica@uvigo.gal

Documentos aprobados no Consello de Goberno

Documentos de apoio

 

Tramitación das propostas

Fase 1: Declaración de interese

Declaración de interese (por correo electrónico a eido.verifica@uvigo.gal en formato normalizado. Ata o 12 de marzo de 2021.

 

Declaracións de interese de modificación de Programas de Doutoramento:

 

Fase 2: Memoria inicial

Ata o 10 de maio de 2021.

Envío por correo electrónico a eido.verifica@uvigo.gal dos seguintes documentos:

 • Memoria de verificación segundo formato normalizado.
 • No caso de solicitudes de modificación, documento resumo do contido das modificacións
 • Memoria xustificativa: documento xustificativo do cumprimento dos requisitos establecidos na normativa autonómica, conforme ao establecido no anexo I da Orde de 20 de marzo de 2012
 • Acordo de aprobación da memoria na CAPD
 • Documentación que proceda

No caso de títulos interuniversitarios que coordine a UVigo:

 • Documentación acreditativa de aprobación do título polas outras universidades ou compromiso de participación
 • Convenios que procedan

 

Fase 3: Memoria final

Ata o 18 de xuño de 2021.

Envío por correo electrónico a eido.verifica@uvigo.gal dos seguintes documentos:

 • Memoria de verificación segundo formato normalizado.
 • No caso de solicitudes de modificación, documento resumo do contido das modificacións
 • Memoria xustificativa segundo formato normalizado
 • Acordo de aprobación da memoria pola CAPD
 • Informe de alegacións e resposta ás mesmas
 • Documentación que proceda (acordos dos órganos competentes das universidades participantes, convenios...)
Memorias definitivas de modificación de programas de doutoramento:
Memoria económica

Se tes dúbidas, por favor contacta no seguinte teléfono ou enderezo electrónico:
+34 986 130 283
eido.verifica@uvigo.gal

 

Curso académico 2023/2024

 

Documentación de apoio

 

 

Procedemento interno

Fase 1: Declaración de interese

Presentación da declaración de interese de novas propostas de títulos de grao e modificación de títulos xa implantados: 

 • Impreso de declaración de interese de novas propostas de títulos de grao
 • Impreso de declaración de interese de modificacións de títulos de grao
 • Impreso de declaración de interese memoria xustificativa
 • Impreso de declaración de interese memoria económica
 • Impreso de declaración de interese resumo modificacións
DECLARACIÓNS DE INTERESE DE NOVAS PROPOSTAS DE TÍTULOS DE GRAO
DECLARACIÓNS DE INTERESE DE MODIFICACIÓNS DE TÍTULOS DE GRAO​​​​​​

 

Fase 2: Memoria inicial 

Envío por correo electrónico (verifica.grao@uvigo.gal) dos seguintes documentos:

 • Modelo memoria de verificación (en versión editable)
 • Memoria xustificativa: documento xustificativo conforme ao anexo I da Orde do 20 de marzo de 2012, do cumprimento dos requisitos establecidos na normativa autonómica
 • Documento resumo do contido das modificacións (só en caso de modificación)
 • Acordo de aprobación da memoria no centro/titulación
 • Documentación que proceda (convenios, cartas de apoio...)
   
MEMORIAS INICIAIS NOVAS PROPOSTAS DE TÍTULOS DE GRAO

 

MEMORIAS INICIAIS MODIFICACIÓNS DE TÍTULOS DE GRAO

 

 

Fase 3: Memoria final 

Envío por correo electrónico (verifica.grao@uvigo.gal), antes do , dos seguintes documentos:

 • Memoria final de verificación
 • Documento resumo do contido das modificacións (só en caso de modificación)
 • Memoria xustificativa
 • Acordo de aprobación da memoria definitiva no centro
 • Informe de alegacións e resposta a todas as alegacións presentadas
 • Documentación que proceda (convenios, cartas de apoio...)

A declaración de interese, a memoria de verificación (inicial/final), a memoria xustificativa e o resumo de modificacións deben remitirse por correo electrónico (en formato editable) a verifica.grao@uvigo.gal.

MEMORIAS DEFINITIVAS NOVAS PROPOSTAS DE TÍTULOS DE GRAO

 

MEMORIAS DEFINITIVAS MODIFICACIÓNS DE TÍTULOS DE GRAO
Memoria económica
 • Xustificación da viabilidade económica e financeira das propostas de verificación-modificación de títulos de grao, máster e doutoramento presentadas pola Universidade de Vigo para o curso 2023/2024

 

Se tes dúbidas, por favor contacta no seguinte teléfono ou enderezo electrónico:
+34 986 812 287
verifica.grao@uvigo.gal

Documentación de apoio

 

Procedemento interno

Fase 1: Declaración de interese

Presentación da declaración de interese de novas propostas ou modificación de títulos xa implantados.

 • Impreso de declaración de interese de novas propostas de títulos de máster
 • Impreso de declaración de interese de modificación de títulos de máster
 • Declaración interese: modelo memoria económica
 • Declaración interese: modelo memoria xustificativa
Declaracións de interese de novas propostas de títulos de máster:

 

Declaracións de interese de modificacións de títulos de máster:

 

Fase 2: Memoria inicial

Envío por correo electrónico (verifica@uvigo.gal) dos seguintes documentos:

 • Modelo memoria de verificación​​​​​​ segundo formato normalizado.
 • Documento resumo do contido das modificacións (só en caso de modificación)
 • Memoria xustificativa: documento xustificativo do cumprimento dos requisitos establecidos no anexo I da Orde de 20 de marzo de 2012
 • Acordo de aprobación no centro/titulación
 • Documentación que proceda (convenios, cartas de apoio...)

 

Fase 3: Memoria final

Envío por correo electrónico (verifica@uvigo.gal) dos seguintes documentos:

 • Memoria de verificación segundo formato normalizado.
 • Documento resumo do contido das modificacións (só en caso de modificación)
 • Memoria xustificativa segundo formato normalizado.
 • Acordo de aprobación da memoria definitiva no centro
 • Informe de alegacións e resposta a todas as alegacións presentadas
 • Documentación que proceda (convenios, cartas de apoio...)

A declaración de interese, a memoria de verificación (inicial/final), a memoria xustificativa e o resumo de modificacións deben remitirse por correo electrónico (en formato editable) a verifica@uvigo.gal.

Memorias definitivas de verificación de títulos de máster:
Memorias definitivas de modificación de títulos de máster:

 

Memoria económica

 

Se tes dúbidas, por favor contacta no seguinte teléfono ou enderezo electrónico:
+34 986 130 283
verifica@uvigo.gal

Documentos aprobados no Consello de Goberno

 • Calendario e procedemento para a aprobación de verificación e modificación de titulacións de grao, máster e doutoramento para o curso 2023/2024

Documentos de apoio

 

Tramitación das propostas
 

Fase 1: Declaración de interese

Declaración de interese (por correo electrónico a eido.verifica@uvigo.gal en formato normalizado.

 • Impreso normalizado: declaración de interese verificación/modificación de programas de doutoramento
   
 • Formato recomendado para o documento de contribucións (unicamente para novas propostas de títulos)
Declaracións de interese de modificación de Programas de Doutoramento:

 

Fase 2: Memoria inicial

 

Envío por correo electrónico a eido.verifica@uvigo.gal dos seguintes documentos:

 • Memoria de verificación segundo formato normalizado.
 • No caso de solicitudes de modificación, documento resumo do contido das modificacións
 • Memoria xustificativa: documento xustificativo do cumprimento dos requisitos establecidos na normativa autonómica, conforme ao establecido no anexo I da Orde de 20 de marzo de 2012
 • Acordo de aprobación da memoria na CAPD
 • Documentación que proceda

No caso de títulos interuniversitarios que coordine a UVigo:

 • Documentación acreditativa de aprobación do título polas outras universidades ou compromiso de participación
 • Convenios que procedan

 

Fase 3: Memoria final

Envío por correo electrónico a eido.verifica@uvigo.gal dos seguintes documentos:

 • Memoria de verificación segundo formato normalizado.
 • No caso de solicitudes de modificación, documento resumo do contido das modificacións
 • Memoria xustificativa segundo formato normalizado
 • Acordo de aprobación da memoria pola CAPD
 • Informe de alegacións e resposta ás mesmas
 • Documentación que proceda (acordos dos órganos competentes das universidades participantes, convenios...)
Memorias definitivas de modificación de programas de doutoramento:
Memoria económica

 

Se tes dúbidas, por favor contacta no seguinte teléfono ou enderezo electrónico:
+34 986 130 283
eido.verifica@uvigo.gal

 

 

Guía de metodoloxías e sistemas de avaliación

Aprobada pola Comisión académica de calidade o 24/07/2020

Guía de metodoloxías e sistemas de avaliación

 

 

Normativa aplicable

Universidade de Vigo

Ámbito estatal

Ámbito autonómico