Seniors university program

This content is currently not available in English

Calendario de preinscrición e matrícula

Calendario 2019/2020

Accede á convocatoria de matrícula e ás súas fases

Convocatoria matrícula 2019/2020

Matricularse por primeira vez

Para iniciar os estudos por primeira vez no Programa de Maiores, en calquera dos dous ciclos, deberás premer no botón azul "Facer a matrícula", onde poderás realizar os trámites correspondentes seguindo estas indicacións:

Matrícula no ciclo intensivo
O estudantado deberá matricularse dun mínimo de 9 créditos ECTS por curso académico e dun máximo de 18 créditos.

Matrícula no ciclo integrado
O estudantado do ciclo integrado poderase matricular nun máximo de 18 créditos ECTS cada curso académico.

Cal é a documentación que precisas nesta primeira matrícula? 
No caso de elixir domiciliación bancaria para facer o pago, precisas presentar o formulario de datos bancarios SEPA cuberto e asinado que atoparás ao final desta páxina. De non presentar ese formulario nos prazos establecidos na convocatoria, a matrícula pasaría ao estado de “arquivada por falta de documentación”. 

Facer a matrícula


Continuación de estudos

Para a continuación dos estudos no ciclo no que xa estiveches matriculado/a, deberás realizar a matrícula nos lugares que se indican máis abaixo para a súa tramitación.

Matrícula no ciclo intensivo
O estudantado ao que lle falten créditos para completar o ciclo intensivo deberá matricularse dun mínimo de 9 créditos ECTS por curso académico e dun máximo de 18, agás no caso de que lle queden por superar menos de 9 créditos para rematar o ciclo. Neste caso deberá matricularse de todos os créditos restantes nunha única vez. Tamén se poderá matricular o alumnado que rematase o ciclo e queira seguir no mesmo ciclo en materias soltas non superadas.

Matrícula no ciclo integrado
O estudantado do ciclo integrado poderase matricular nun máximo de 18 créditos ECTS cada curso académico.
Tamén se poderá matricular o alumnado que rematase o ciclo e queira seguir no mesmo ciclo en materias soltas non superadas.

Cal é a documentación que precisas para facer a matrícula de continuación de estudos no mesmo ciclo?
Precisas os impresos de solicitude de matrícula, datos persoais e de pagamento debidamente cubertos e asinados. Tamén tes que entregar o formulario de datos bancarios SEPA asinado, no caso de elixir o pago a través de domiciliación bancaria. De non presentar ese formulario nos prazos establecidos na convocatoria, a matrícula pasaría ao estado de “arquivada por falta de documentación”. Atoparás o impreso de datos persoais e de pago máis abaixo.
 

Onde facer a matrícula?
 

Área de Servizos á Comunidade
Edificio Administrativo
+34 988 387 102
Horario: de 09.00 h a 14.00 h 

Persoal colaborador no Programa de Maiores
Área de Grao na Facultade de Enxeñaría Forestal
Campus universitario
+34 986 801 702
Horario: de 09.00 h a 14.00 h

Sección de Extensión Universitaria
Edificio Miralles
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 813 626
Horario: de 09.00 h a 14.00 h

Persoal colaborador no Programa de Maiores
Anexo Peritos.
Horario: martes e xoves de 16.00 h a 20.00 h.
O mes de agosto o centro permanecerá pechado.

 

Impreso de datos persoais e de pagamento

Impreso_pagamento_datos_persoais_2.docx37.87 KB

Máis información:

Campus de Ourense
+34 988 387 102 
asc-ou@uvigo.es

Campus de Pontevedra 
+34 986 801 909
maiores.pontevedra@uvigo.es

Campus de Vigo
+34 986 813 626 
extension@uvigo.es