General Secretariat

This content is currently not available in English

Miguel Ángel Michinel Álvarez, secretario xeral

  

Catedrático de dereito internacional privado na Universidade de Vigo, a área de coñecemento que coordina nos campus de Ourense e de Vigo desde 1994. 

Doutor en dereito pola Universidade de Santiago de Compostela (1995) e premio do Instituto Hispano-Luso-Americano de Dereito Internacional á mellor tese en dereito internacional privado (1996). A súa investigación especialízase en litigación internacional, arbitraxe de investimentos estranxeiros e dereito de autor internacional, entre outros campos.

Realizou estancias nos institutos Max-Planck e de Dereito Comparado de Múnic (Alemaña), na Freie-Universität de Berlín, na Université Panthéon-Assas Paris II (Francia) e na Western Australia University de Perth. 

Árbitro da Corte de Arbitraxe da Cámara de Comercio Hispano-Portuguesa desde 2011, foi vicedecano en dúas ocasións e decano da Facultade de Dereito; tamén dirixiu unha cátedra Jean Monnet sobre cooperación xurídica internacional. Actualmente, compaxina labores docentes e investigadoras con funcións de xestión, como secretario xeral da Universidade de Vigo desde xuño de 2018.

 • Óscar Veloso Fernández
  Director de Área de Tratamento de Datos Persoais e Asuntos Xerais
  +34  699 571 150 (extensión para uso interno: 43688)
  oveloso@uvigo.gal
 • Joaquín Collazo Rodríguez
  Director de Área de Calidade
  +34 986 813 625
  dircalidade@uvigo.gal

 • A representación oficial da universidade ante os poderes públicos en materia xudicial e administrativa.
 • A dependencia funcional da Asesoría Xurídica, actuando de canle a Secretaría Xeral para a petición dos informes xurídicos que apoien a actuación dos órganos colexiados e unipersoais, agás a Xerencia, que poderá solicitalos directamente en asuntos da súa competencia.
 • O impulso, a dirección e a coordinación da revisión e da actualización normativa.
 • A organización e a dirección dos rexistros e dos arquivos da universidade.
 • A organización e a dirección do servizo de información, que se encargará da resolución de solicitudes realizadas a partir do dereito de acceso á información pública.
 • A organización e a dirección da xestión da calidade na universidade e os procesos asociados.
 • O impulso e a avaliación das actividades de implantación e desenvolvemento da administración electrónica, de acordo coa Vicerreitoría de Planificación e Sostibilidade.
 • A proposta de calendario escolar.
 • A sinatura de certificacións supletorias dos títulos propios.
 • A tramitación e a supervisión formal dos expedientes informativos e disciplinarios.
 • A supervisión formal dos expedientes de responsabilidade patrimonial.
 • A xestión de convenios con outras institucións.
 • A sinatura das resolucións que autoricen ou deneguen as rectificacións das actas académicas.
 • A delegación da sinatura en resolucións reitorais polas cales se resolvan demandas de estudantes relacionadas coa súa actividade académica.
 • A organización e o control dos procesos electorais correspondentes aos órganos de goberno de carácter xeral.

 

Axenda

 

Edificio Ernestina Otero
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo  
+34 986 813 614
sxeral@uvigo.gal