General Secretariat

This content is currently not available in English

María José Bravo Bosch, secretaria xeral da Universidade de Vigo
 

Licenciada en Dereito pola Universidad de Navarra e doutora en Dereito pola Universidade de Vigo, María José Bravo Bosch é profesora titular desde 1996.

Dirixiu catro teses doutorais e é autora de máis de cen artigos e capítulos de libro publicados en revistas internacionais de prestixio, en italiano, español, inglés e galego.

Visiting Professor das universidades de Messina e Cagliari (Italia) e de Fortaleza (Brasil), foi profesora por invitación no Corso di Alta Formazione da Sapienza Università di Roma e conferenciante en diversas universidades españolas, italianas, inglesas, portuguesas, gregas, belgas, alemás, austríacas, turcas e americanas.

É membro do comité científico de distintas revistas especializadas de carácter internacional e académica correspondente da Real Academia de Xurisprudencia e Lexislación de España.

Foi directora da Inspección de Servizos e mentora ética da Universidade de Vigo desde 2019 ata 2023.

 • A representación oficial da Universidade ante os poderes públicos en materia xudicial e administrativa.
 • A dependencia funcional da Asesoría Xurídica, actuando de canle a Secretaría Xeral para a petición dos informes xurídicos que apoien a actuación dos órganos colexiados e unipersoais, agás a Xerencia, que poderá solicitalos directamente en asuntos da súa competencia.
 • O impulso, a dirección e a coordinación da revisión e da actualización normativa.
 • A organización e a dirección dos rexistros e dos arquivos da Universidade.
 • A organización e a dirección do Servizo de Información, que se encargará da resolución de solicitudes realizadas a partir do dereito de acceso á información pública.
 • O impulso e a avaliación das actividades de implantación e desenvolvemento da administración electrónica, de acordo coa Vicerreitoría de Planificación e Sostibilidade.
 • A proposta de calendario escolar.
 • A sinatura de certificacións supletorias dos títulos propios.
 • A tramitación e a supervisión formal dos expedientes informativos e disciplinarios.
 • A supervisión formal dos expedientes de responsabilidade patrimonial.
 • A xestión de convenios con outras institucións.
 • A sinatura das resolucións que autoricen ou deneguen as rectificacións das actas académicas.
 • A delegación da sinatura en resolucións reitorais polas cales se resolvan demandas de estudantes relacionadas coa súa actividade académica.
 • A organización e o control dos procesos electorais correspondentes aos órganos de goberno de carácter xeral.
 • A supervisión funcional das unidades administrativas correspondentes ás funcións antes descritas.

 

Axenda

 
Organización

 • To advise on the creation and revision of the Universidade de Vigo's regulations, particularly in the area of agreements, personal data protection and archiving.
 • To coordinate, together with the Data Protection Delegate, the response to queries related to matters of data protection.
 • To support and advise the General Secretariat, in coordination with the Data Protection Delegate, in all matters relating to the instruction and the execution of procedures for the exercise of rights in matters of data protection, if necessary. 
 • Complementary tasks of support to the General Secretariat in legal matters on the Ourense campus, in cooperation with the Legal Department.
  xustificada.

Óscar Veloso Fernández
Director da Área de Tratamento de Datos Persoais e Asuntos Xerais
+34  699 571 150 (extensión para uso interno: 43688)
oveloso@uvigo.gal

 • Xestionar os programas institucionais de calidade nos distintos eidos de funcionamento da universidade (docencia, xestión e investigación).
 • Apoiar, asesorar e coordinar as diferentes actividades institucionais en materia de calidade na universidade.
 • Promover o desenvolvemento dunha cultura de calidade na comunidade universitaria que fomente a mellora continua.

Joaquín Collazo Rodríguez
Director da Área de Calidade
+34 986 813 625
dircalidade@uvigo.gal

Javier Novas Míguez
Secretaría
+34 986 813 614
segb1@uvigo.gal

 

 

Edificio Ernestina Otero
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo  
+34 986 813 614
sxeral@uvigo.gal