International projects

This content is currently not available in English

Un dos obxectivos da Universidade de Vigo dentro da nosa política de internacionalización é apoiar activamente a participación da comunidade universitaria en proxectos internacionais de innovación educativa, a cooperación internacional, o intercambio de boas prácticas, a construción de capacidades ou asociacionismo estratéxico, especialmente no marco das convocatorias publicadas pola Unión Europea e pola EACEA, pola AECID ou pola Xunta de Galicia. Todo isto coa finalidade de poder:

 • Ofrecer información actualizada sobre convocatorias, prazos e oportunidades para preparar proxectos internacionais.
 • Facilitar o acceso e a comprensión do proceso de solicitude.
 • Apoiar na procura de socios internacionais e na formación de consorcios.
 • Colaborar no deseño e no desenvolvemento de propostas competitivas.
 • Prestar asistencia técnica na implementación dos proxectos aprobados, tanto en calidade de socios como de coordinadores.
 • Interpretar as normas de financiamento dos proxectos en execución.
 • Xestionar o arquivo do expediente do proxecto.
 • Realizar a xestión orzamentaria dos proxectos aprobados.
 • Prestar apoio na xustificación e na auditoría.
 • Contribuír á visibilidade e á sustentabilidade das accións desenvolvidas no marco dos proxectos.

 

Principais programas internacionais

Entre os principais programas nos que a Universidade de Vigo participa activamente cómpre destacar:

 • Erasmus +
 • Creative Europe
 • Europe for Citizens
 • Intra-Africa
 • Programmes UE 2013-2017

Nos últimos vinte anos a Universidade de Vigo implementou mais de 80 proxectos de cooperación educativa internacional. En relación con estes proxectos, no curso académico 2016-2017, desde a Vicerreitoría de Relacións Internacionais, proporcionouse asistencia e xestión técnica e financeira, así como coordinación de recursos humanos e seguimento na implementación dun total de 25 proxectos.

Consulta a listaxe de proxectos coordinados pola Universidade de Vigo ou nos que a universidade participa en calidade de socio así como as súas actividades.
 

 

Proxectos internacionais de investigación

A Universidade de Vigo participa de xeito activo en proxectos de investigación de ámbito internacional. Consulta aquí toda a información sobre os programas, as convocatorias e outras iniciativas.