Study grants

This content is currently not available in English

Destinadas a financiar os gastos derivados dos estudos universitarios

Destinada a persoas que se matriculan na Universidade de Vigo no curso 2018/2019 nunha titulación oficial de grao ou máster. Prazo de solicitudes ata o 15 de outubro

INFORMACIÓN WEB MEFP

MÁIS INFORMACIÓN

​​Aviso moi importante: Lémbrase que procederá a devolución da bolsa concedida no caso de:

  • Anulación de matrícula
  • Non ter superado en convocatoria ordinaria nin extraordinaria o 40% dos créditos matriculados nas titulacións da rama de Ciencias e Ensinanzas Técnicas, e o 50% no resto das titulacións. Para o cálculo desta porcentaxe non se terán en conta os créditos validados, recoñecidos ou adaptados. Neste suposto procederá o reintegro de todos os compoñentes da bolsa excepto o correspondente á matrícula.
  • Non ter presentado o proxecto fin de carreira no prazo de dous anos desde a data de resolución de concesión da bolsa, no caso de ter obtido a bolsa para a realización do devandito proxecto.

Destinada a persoas empadroadas nun municipio do Pais Vasco a 31 de decembro de 2017, que se matriculan na Universidade de Vigo no curso 2018/2019 nunha titulación oficial de grao ou Máster. Prazo de solicitudes ata o 15 de outubro 

Máis información​​​​​

Bolsas e prazas nas Residencias Universitarias

Destinadas a alumnado de Grao, Máster e Doutoramento

Máis información

Bolsas para realización de Cursos Intensivos de verán no Centro de Linguas

Destinadas ao alumnado de Grao, Máster e Doutoramento

MÁIS INFORMACIÓN

Bolsa de Inicio de estudos de Máster

Destinadas ao alumnado de primeiro curso de máster oficial

MÁIS INFORMACIÓN

Bolsa Comedor

Destinada a alumnado de Grao, Máster e Doutoramento que cumpla determinados requisitos académicos e económicos. Prevista publicación en setembro.

MÁIS INFORMACIÓN

 

Contacta con nós en bolsas@uvigo.es ou chamando ao teléfono 986 813 611