Innovation offer

This content is currently not available in English

Accede á base de datos da oferta de I+D e servizos e ás publicacións sobre recursos de I+D+i, tanto en catálogos sectoriais como individuais.

 


Oferta científico-tecnolóxica da Universidade de Vigo

Buscador de grupos de investigación

Accede á páxina da Universidade de Vigo no portal Innoget, onde se atopa recollida a oferta científico-tecnolóxica da institución.


Catálogos sectoriais de capacidades de I+D+i

Os grupos de investigación da Universidade de Vigo ofrecen un amplo catálogo de servizos de I+D+i, cunha dilatada experiencia en colaboración con empresas e institucións a nivel nacional e internacional. Nesta páxina podes consultar os catálogos de oferta científico-tecnolóxica editados pola Oficina de I+D.

 


Patentes

Froito dos traballos de I+D levados a cabo polo persoal investigador da Universidade de Vigo, xorden resultados que poden ter aplicación industrial ou dar servizo á contorna socioeconómica. Neste apartado, poñemos a disposición das persoas interesadas a nosa carteira de patentes, na que iremos incorporando aquelas tecnoloxías que poidan ter aplicación no mercado, e que están dispoñibles para ser transferidas.

 

Carteira tecnolóxica