Staff representation and bargaining

This content is currently not available in English

Os órganos que representan ao PAS son os seguintes:

  • Comité de empresa de Ourense
  • Comité de empresa de Pontevedra
  • Xunta de persoal funcionario

  • Comisión de formación
  • Comisión de política de emprego
  • Comisión de seguimento de selección temporal
  • Convenio colectivo