Department Council elections

This content is currently not available in English

 

O Consello de Departamento é o órgano colexiado de representación e de decisión do departamento. Na súa composición respectarase de forma aproximada as seguintes porcentaxes:

  • 75 %: membros natos
  • 10 %: representantes do PDI-B que non sexan membros natos
  • 10 %: representantes de estudantes
  • 5 %: representantes do PAS
     

Son membros natos do Consello de Departamento o PDI con título de doutora ou doutor e o PDI con vinculación permanente á Universidade.

 

Eleccións representantes de estudantes, PDI e PAS aos Consellos de Departamento

Convocatorias eleccións estudantes, PDI e PAS

convoc. PDI.pdf295.31 KB CONVOC. ESTUDANTES.pdf282.37 KB Modelo candidatura estudantes188.5 KB Interpretación artigo 45 dos Estatutos34 KB CADRO MEMBROS POR DEPARTAMENTO.pdf23.18 KB Nota informativa12.91 KB

Proclamación de candidaturas

Proclamación provisional de candidaturas8.28 MB

Proclamación definitiva de candidaturas

Proclamación definitiva de candidaturas de estudantes8.3 MB Departamentos nos que hai que facer eleccións95 KB

Proclamación candidatas e candidatos electos

Proclamación provisional707.7 KB

Proclamación definitiva

Proclamación candidatas e candidatos electos697.5 KB