Registration

This content is currently not available in English

Como matricularme?

A matrícula é o trámite necesario para adquirir a condición de estudante na Universidade de Vigo. Nesta sección atoparás a información e os procedementos necesarios para formalizar a túa matrícula con nós.

A matrícula formalizarase online nos prazos establecidos nas convocatorias correspondentes. Na UVigo non existe o trámite de reserva de praza polo que a matrícula quedará formalizada dende o momento no que se complete o proceso e se xere a folla de liquidación, independentemente de que se entregue ou non a documentación e de que os prezos públicos estean ou non aboados.

Cada ano publícase a convocatoria de matrícula para as ensinanzas de estudos de grao, mestrado e doutoramento e nelas se esblecen unha serie de normas, como prazos, documentación a presentar, modificacións da mesma...

Convocatoria matrícula Grao 2019/2020

Convocatoria matrícula Posgrao 2019/2020

Estas matrículas teñen un prezo, que podes consultar na correspondente sección de prezos, tamén neste apartado.