Francisco Javier Rodríguez Rajo

Profesor/a contratado/a doutor/a Profesor/a titular de universidade Catedrático/a de universidade

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01M142V01 M142227 Traballo de Fin de Máster OB 6
O01M142V01 M142201 Implicacións Ambientais das Partículas Biolóxicas Atmosféricas OB 6
O01M142V01 M142209 Ecoloxía da Polinización. Investigación e Aplicacións OP 6
O01M142V01 M142119 Contaminación Mariña e Ecotoxicoloxía OP 1
O01G281V01 G281503 Ciencia e tecnoloxía do medio ambiente OB 20
O01G261V01 G261917 Aerobioloxía OP 40
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01G040V01 G040801 Viticultura OP 0.0
O01G041V01 G041913 Viticultura OP 0.0
O01G261V01 G261503 Avaliación de impactos ambientais OB 0.0
O01G261V01 G261917 Aerobioloxía OP 41
O01G261V01 G261924 Biodiversidade OP 0.0
O01G280V01 G280803 Xardinaría OP 0.0
O01G281V01 G281503 Ciencia e tecnoloxía do medio ambiente OB 20
O01G281V01 G281921 Fitopatoloxía OP 0.0
O01G281V01 G281927 Mellora vexetal OP 0.0
O01M142V01 M142119 Contaminación Mariña e Ecotoxicoloxía OP 1
O01M142V01 M142201 Implicacións Ambientais das Partículas Biolóxicas Atmosféricas OB 6
O01M142V01 M142209 Ecoloxía da Polinización. Investigación e Aplicacións OP 6
O01M142V01 M142227 Traballo de Fin de Máster OB 6
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01G261V01 G261917 Aerobioloxía OP 40
O01G261V01 G261924 Biodiversidade OP 17
O01G280V01 G280503 Ciencia e tecnoloxía do medio ambiente OB 0.0
O01G281V01 G281503 Ciencia e tecnoloxía do medio ambiente OB 20
O01G040V01 G040801 Viticultura OP 0.0
O01G041V01 G041913 Viticultura OP 8
O01G260V01 G260908 Aerobioloxía OP 0.0
O01M142V01 M142201 Implicacións Ambientais das Partículas Biolóxicas Atmosféricas OB 8
O01M142V01 M142106 Avances en Toxicoloxía Ambiental. Implicacións en Seguridade Alimentaria e Ambiental OP 0.0
O01M142V01 M142209 Ecoloxía da Polinización. Investigación e Aplicacións OP 7
O01M142V01 M142227 Traballo de Fin de Máster OB 5
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01G260V01 G260908 Aerobioloxía OP 28
O01M142V01 M142227 Traballo de Fin de Máster OB 6
O01G280V01 G280503 Ciencia e tecnoloxía do medio ambiente OB 0.0
O01G281V01 G281503 Ciencia e tecnoloxía do medio ambiente OB 20
O01M142V01 M142201 Implicacións Ambientais das Partículas Biolóxicas Atmosféricas OB 10
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01G260V01 G260908 Aerobioloxía OP 56
O01M142V01 M142201 Implicacións Ambientais das Partículas Biolóxicas Atmosféricas OB 11
O01M142V01 M142227 Traballo de Fin de Máster OB 4
O01G041V01 G041101 Bioloxía: Bioloxía FB 13
O01G260V01 G260503 Avaliación de impactos ambientais OB 0.0
O01G260V01 G260701 Auditoría e xestión ambiental OB 0.0
O01G260V01 G260702 Cambio climático OB 0.0
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01M142V01 M142227 Traballo de Fin de Máster OB 10
O01G041V01 G041101 Bioloxía: Bioloxía FB 9
O01G260V01 G260503 Avaliación de impactos ambientais OB 0.0
O01G260V01 G260701 Auditoría e xestión ambiental OB 0.0
O01G260V01 G260908 Aerobioloxía OP 56
O01G280V01 G280805 Fitopatoloxía OP 0.0
O01M142V01 M142201 Implicacións Ambientais das Partículas Biolóxicas Atmosféricas OB 8
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
101511V01 101511302 Ciencia e tecnoloxía do medio natural TR 0.0
101511V01 101511321 Recolleita e mantemento vexetal OB 0.0
101511V01 101511703 Fitopatoloxía OP 0.0
O01G280V01 G280503 Ciencia e tecnoloxía do medio ambiente OB 0.0
O01M142V01 M142120 Tecnoloxía Aplicada á Valorización de Residuos Agro-Industriais OP 0.0
O01M142V01 M142201 Implicacións Ambientais das Partículas Biolóxicas Atmosféricas OB 7
O01M142V01 M142227 Traballo de Fin de Máster OB 2
O01G260V01 G260908 Aerobioloxía OP 60
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01G260V01 G260908 Aerobioloxía OP 60
O01M032V01 M032108 Modelización e Simulación OP 0.0
O01M032V01 M032110 Prevención de Riscos Laborais OP 16
O01M032V01 M032111 Seguridade e Hixiene nos Laboratorios OP 16
O01M032V01 M032117 Deseño e Aplicación de Sensores OP 0.0
O01M032V01 M032118 Identificación de Proteínas OP 0.0
O01M032V01 M032122 Química e Bioquímica Alimentaria OP 0.0
O01M032V01 M032102 Técnicas de Análise e Predición Meteorolóxica OP 0.0
O01M032V01 M032203 Fitopatoloxía OP 19
O01M032V01 M032209 Manipulación de Alimentos OP 0.0
O01M032V01 M032219 Conservación de Alimentos OP 0.0
O01M032V01 M032223 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
101511V01 101511302 Ciencia e tecnoloxía do medio natural TR 0.0
101511V01 101511321 Recolleita e mantemento vexetal OB 0.0
101511V01 101511703 Fitopatoloxía OP 0.0
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01G260V01 G260503 Avaliación de impactos ambientais OB 5
O01G280V01 G280503 Ciencia e tecnoloxía do medio ambiente OB 15
O01G280V01 G280805 Fitopatoloxía OP 30
O01M032V01 M032203 Fitopatoloxía OP 15
O01M032V01 M032223 Traballo de Fin de Máster OB 225
O01M056V01 M056205 Impacto do Cambio Climático na Vexetación, Agricultura e Recursos Forestais OP 10
O01M057V01 M057104 Bioloxía da Reprodución en Plantas Superiores: A súa Implicación na Distribución OP 8
O01M057V01 M057207 Traballo de Fin de Máster OB 80
101511V01 101511302 Ciencia e tecnoloxía do medio natural TR 0.0
101511V01 101511321 Recolleita e mantemento vexetal OB 0.0
101511V01 101511703 Fitopatoloxía OP 0.0
O01M032V01 M032105 Agrometeoroloxía OP 10
O01M032V01 M032110 Prevención de Riscos Laborais OP 10
O01M032V01 M032111 Seguridade e Hixiene nos Laboratorios OP 15
O01M032V01 M032115 Xestión Ambiental OP 10
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01M032V01 M032105 Agrometeoroloxía OP 10
O01M032V01 M032115 Xestión Ambiental OP 10
O01M032V01 M032203 Fitopatoloxía OP 35
101511V01 101511302 Ciencia e tecnoloxía do medio natural TR 45
O01M032V01 M032223 Traballo de Fin de Máster OB 225
O01M056V01 M056205 Impacto do Cambio Climático na Vexetación, Agricultura e Recursos Forestais OP 10
O01M057V01 M057104 Bioloxía da Reprodución en Plantas Superiores: A súa Implicación na Distribución OP 8
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01M032V01 M032203 Fitopatoloxía OP 45
O01M056V01 M056205 Impacto do Cambio Climático na Vexetación, Agricultura e Recursos Forestais OP 10
O01M057V01 M057104 Bioloxía da Reprodución en Plantas Superiores: A súa Implicación na Distribución OP 10
O01M057V01 M057207 Traballo de Fin de Máster OB 20
101511V01 101511302 Ciencia e tecnoloxía do medio natural TR 65
101511V01 101511703 Fitopatoloxía OP 20
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O01M032V01 M032203 Fitopatoloxía OP 45
O01M056V01 M056205 Impacto do Cambio Climático na Vexetación, Agricultura e Recursos Forestais OP 10
O01M057V01 M057104 Bioloxía da Reprodución en Plantas Superiores: A súa Implicación na Distribución OP 10
O01G040V01 G040101 Bioloxía: Bioloxía FB 0.0
101511V01 101511302 Ciencia e tecnoloxía do medio natural TR 0.0
101511V01 101511703 Fitopatoloxía OP 0.0
O01M057V01 M057207 Traballo de Fin de Máster OB 20
105111V01 105111124 O medio natural OB 0.0
101511V01 101511302 Ciencia e tecnoloxía do medio natural TR 0.0
O01G040V01 G040101 Bioloxía: Bioloxía FB 0.0
101511V01 101511703 Fitopatoloxía OP 0.0

2019/2020

Carga alérxena real na atmosfera de Ourense: reconto de pole e cuantificación de alérxenos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Produción polínica, fenoloxía e aerobioloxía da variedade Godello en Cenlle durante a colleita 2018. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Relación entre as concentracións do pole de Platanus e o alérxeno Pla a 1 en Santiago de Compostela (2016-2019) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo da produción polínica, fenoloxía e aerobioloxia da variedade Albariño na DO. Ribeiro (campaña 2019) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo das variables fenolóxicas, aerobiolóxicas e de produción polínica da variedade Treixadura na DO. Ribeiro (2019) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo da viabilidade de ir-sbf-py-cho para a detección de aminas bioxénicas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Avaliación do impacto do cambio climático no pole de Quercus presente no aire - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Seguimento Fenolóxico e Aerobiolóxico das variedades Arbequina e Picual nun oliveiral de Toén - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Carga alerxénica de Poaceae en Santiago de Compostela - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aerobioloxía, Fenoloxía e produción polínica da variedade Godello na D.O. Ribeiro (2019) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Polen e Alerxenos de Platanus na cidade de Ourense durante a campaña 2019 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Fenoloxía da variedade Loureira na denominación de orixe Ribeiro durante o ano 2018 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Caracterización morfolóxica, morfométrica e molecular de especies do xénero Xiphinema, nematodos vectores de virus na vide, en Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estratexias preventivas para combater a infección de Botrytis cinerea Pers. no cultivo intensivo de Vitis vinifera L. no Ribeiro. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Produción e fenoloxía da variedade Albariño na DO. Ribeiro (2017) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A oliveira, fenoloxía e aerobioloxía no sudeste da provincia de Ourense - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Predición da irradiación solar mensual no nordeste de Ourense, un estudio comparativo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo da presenza de alérxenos de Platanus na atmósfera de Ourense - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Fenoloxía da variedade Godello na Denominación de Orixen Ribeiro durante os anos 2016 y 2017 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo da produción polínica de Albariño nun viñedo pertencente á comarca do Ribeiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Predicción de colleita para a variedade Treixadura na D.O. Ribeiro durante a campaña 2016. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Predicción mediante Intelixencia Artificial de propiedades de interese tecnolóxico de mesturas binarias de conxéneres do viño. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Pole e alerxenos de Platanus hispanica e a súa relación cos principais parámetros meteorolóxicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Polen e alerxenos de Fraxinus como fonte de polinosis na cidade de Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo fenolóxico e aerobiolóxico do Olivo na comarca de Verín - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Modelos de predición de pole e alérxenos de Poaceae na cidade de Ourense. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
’Predición mediante Intelixencia Artificial da temperatura de descomposición autoacelerada de peróxidos orgánicos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Relación entre a meteoroloxía e a concentración de pole e alérxenos de Fraxinus na cidade de Ourense - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Comportamento fenolóxico de Vitis vinifera variedade Mencía nun viñedo da Denominación de orixe Ribeira Sacra - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2015/2016

Parietaria xudaica, modelos de predición da exposición real ao alérxeno en Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Fraxinus como causa de polinose en áreas urbanas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Fenoloxía e produción polínica de Albariño e Loureira na D.O. Ribeiro durante a campaña 2015 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Modelo de predición de colleita para Godello na D.O. Ribeiro 2014 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Control integrado de fungos fitopatóxenos e a súa relación co incremento da temperatura nun viñedo da D.O. Ribeiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Documento Ambiental Estratéxico do Plan Parcial do Parque Empresarial de Vilamarín - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de impacto ambiental da zona de concentración parcelaria, na parroquia de Poulo, concello de Gomesende - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Fenoloxía e produción das variedades Albariño e Loureira na DO Ribeiro ao longo da campaña 2014. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O Pole e Alerxenos de Fraxinus como Fonte de Contaminación Ambiental - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007