María Antonia Arias Martínez

Profesor/a titular de universidade

Department

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P04M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 6
P04M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.0
P04M110V01 M110301 Prácticas Externas OB 0.0
P04M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V08M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 12
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 4
V08M042V01 M042101 Marco Normativo da Protección do Menor OB 8
V08G081V01 G081503 Dereito administrativo II OB 48
V08M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.0
V08M110V01 M110301 Prácticas Externas OB 0.0
V08M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P04M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 6
P04M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.0
P04M110V01 M110301 Prácticas Externas OB 0.0
P04M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 4
V08G081V01 G081401 Dereito administrativo I OB 8
V08G081V01 G081503 Dereito administrativo II OB 31
V08M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 12
V08M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.0
V08M110V01 M110301 Prácticas Externas OB 0.0
V08M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G081V01 G081503 Dereito administrativo II OB 45
V08M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
P04M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 6
P04M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.0
P04M110V01 M110301 Prácticas Externas OB 0.0
P04M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V08M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 9
V08M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.0
V08M110V01 M110301 Prácticas Externas OB 0.0
V08M042V01 M042101 Marco Normativo da Protección do Menor OB 8
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 2.00
V08M042V01 M042101 Marco Normativo da Protección do Menor OB 8.00
V08G081V01 G081503 Dereito administrativo II OB 70.00
P04M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.00
P04M110V01 M110301 Prácticas Externas OB 0.00
P04M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
P04M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 6.00
V08M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 6.00
V08M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.00
V08M110V01 M110301 Prácticas Externas OB 0.00
V08M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 4.00
P04M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.00
P04M110V01 M110301 Prácticas Externas OB 0.00
P04M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
P04M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 10.00
V08G081V01 G081503 Dereito administrativo II OB 40.00
V08M042V01 M042101 Marco Normativo da Protección do Menor OB 4.00
V08G080V01 G080501 Dereito administrativo II OB 0.00
V08M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 22.00
V08M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.00
V08M110V01 M110301 Prácticas Externas OB 0.00
V08M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P04M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 11.00
P04M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.00
P04M110V01 M110301 Prácticas Externas OB 0.00
P04M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
V08M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 22.00
V08M110V01 M110301 Prácticas Externas OB 0.00
V08M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
V08M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.00
V08M042V01 M042101 Marco Normativo da Protección do Menor OB 4.00
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 8.00
V08G081V01 G081503 Dereito administrativo II OB 107.00
V08G080V01 G080301 Dereito administrativo I OB 0.00
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P04M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.00
P04M110V01 M110301 Prácticas Externas OB 0.00
P04M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
V08G080V01 G080301 Dereito administrativo I OB 0.00
V08G210V01 G210401 Dereito administrativo OB 0.00
V08G081V01 G081503 Dereito administrativo II OB 117.00
P04M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 16.00
V08M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 32.00
V08M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.00
V08M110V01 M110301 Prácticas Externas OB 0.00
V08M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
V08G210V01 G210704 Emprego público OB 15.00
V08M042V01 M042101 Marco Normativo da Protección do Menor OB 4.00
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 8.00
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03M114V01 M114104 Bases Estruturais da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal OB 2.00
P04M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 11.00
P04M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.00
P04M110V01 M110301 Prácticas Externas OB 0.00
P04M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
V08M110V01 M110106 Práctica Administrativa OB 22.00
V08M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.00
V08M110V01 M110301 Prácticas Externas OB 0.00
V08M110V01 M110302 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
V08G080V01 G080501 Dereito administrativo II OB 120.00
V08G080V01 G080301 Dereito administrativo I OB 0.00
V08G080V01 G080926 Dereito administrativo económico OP 2.00
V08M042V01 M042101 Marco Normativo da Protección do Menor OB 4.00
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 8.00

  2020/2021

  A protección pública dos menores en situación de risco na Comunidade Autónoma de Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Responsabilidade patrimonial da Administración pola xestión da crise sanitaria derivada do COVID-19. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2019/2020

  Responsabilidade patrimonial da administración por inactividade material - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  as accións de reintegración do art.71 da ley concursal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  As redes sociais no proceso penal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Os algoritmos e a toma de decisións administrativas. Especial referencia á transparencia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A protección do dereito ao honor, intimidade persoal e familiar e á propia imaxen - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Rexistro de Xornada - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A responsabilidade disciplinaria dos avogados - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A responsabilidade patrimonial concorrente de dúas ou máis administracións públicas na produción dun dano ilícito (referencia especial á relación Porto-Municipio) (referencia especial á relación Porto-Municipio) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A sanción disciplinaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Tratamento legal e xurisprudencial da atribución do uso da vivenda nos procedementos de familia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A coordinación entre réxime de resonsabilidade concursal e un réxime de responsabilidades societario no prodecedemento concursal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  “El derecho de información de los investigados en el proceso penal. Especial referencia al derecho de información del detenido” - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O pago dos creditos contra a masa no concurso de acreedores - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A presentación de solicitudes, escritos e documentos ante a Administración Pública - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Protección pública dos menores en situación de riesgo na Comunidade Autónoma de Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2018/2019

  Os delitos societarios e o delito de administración desleal tras a reforma de 2015 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Resolucións recorribles a través do recurso de suplicación - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A regulación do dereito de acceso á información pública no ordenamento xurídico español - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A responsabilidade patrimonial do contratista da Administración derivada dos danos causados pola execución do contrato - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Defensa legal dos afectados por gastos en préstamos con garantía hipotecaria. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estrutura do salario: complemento de antigüidade e o encadeamento de contratos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  El procedimiento de ejecución hipotecaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  As medidas de investigación tecnolóxica no proceso penal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A violación de segredos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A suspensión da obrigación de ingresar a débeda tributaria durante a tramitación do procedemento contencioso administrativo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A responsabilidade patrimonial da Administración pola xestión incorrecta das alertas alimentarias - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A responsabilidade patrimonial da Administración Pública derivada dos danos xerados na celebración de festexos populares - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  "O dereito de información dos investigados no proceso penal. Especial referencia ó dereito de información do detido". - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A intervención do axente encuberto na investigación criminal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A proba dixital no proceso civil - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A proba ilícita no dereito penal español - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A protección do dereito ao honor, á intimidade persoal e familiar, e a propia imaxe - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A protección pública dos menores en situación de risco na Comunidade Autónoma de Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2017/2018

  as obrigacións tributarias derivadas da práctica do exercicio da avogacia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Disolución da sociedade de gananciais. Aspectos sustativos e procesais. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Incapacitación. Incidencia da nova Lei de Xurisdicción Voluntaria na administración e disposición dos bens do incapaz - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A proba ilícita no Dereito penal español - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A proba reconstituida no proceso penal. Especial referencia as probas alcoholimétricas. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A responsabilidade penal das persoas xurídicas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Procesos de protección de menores - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Os delitos leves: o seu número, carácter e enxuizamento - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  os efectos da declaración de concurso sobre os distintos contratos celebrados con entidades financeiras - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Os delitos de incendio - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A Potestade Sancionadora da Administración Pública e a súa regulación nas leis 39/2015 E 40/2015 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Concurso de acredores das persoas físicas: exención de pasivos insatisfeitos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O despido disciplinario - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  "Responsabilidade patrimonial da Administración en materia medioambiental" - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A ordenación administrativa das vivendas de uso turístico na Comunidade Autónoma de Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A EXPULSION DOS EXTRANXEIROS: Persoas susceptibles de expulsión, casos en que procede a expulsión, procedemento e efectos. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2016/2017

  Os delitos societarios: en particular o delito de administración desleal tras a reforma de 2015 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Incapacitación: incidencia da nova Lei da Xurisdicción Voluntaria na administración e disposición dos bens do incapaz. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O Valor do silencio no proceso penal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A ineficacia da proba obtida con violación de Dereitos Fundamentais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A intervención do axente encuberto na investigación criminal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A igualdade de xénero na función pública - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  As normas Deontoloxicas .Exixibilidade do ser cumprimento.Obligacións do abogado para con o cliente. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A tributación dos pactos sucesorios en Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Modificación do réxime de custodia e de visitas. Ultima xurisprudencia do TS - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A responsabilidade patrimonial da Administración pública sanitaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A sociedade de gananciais e os seus tipos de disolución - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A proba no delito de blanqueo de capitais: Antecedentes e visión xurisprudencial - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Violencia de xénero e delitos contra a muller - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Delitos Informáticos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Cuestións procedimentais de interese nos procedementos de aprobación dos plans urbanísticos e alcance da sua anulación polos tribunais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Blanqueo de capitais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  ámbito e alcance das intervencións telefónicas no proceso penal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Última Xurisprudencia do Tribunal Supremo sobre o réxime de custodia compartida - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Suspensión da obriga de ingresar as débedas tributarias recurridas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Procedemento De Suspension De Obra Nova - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Procedementos ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea: Recurso por acción ou omisión dunha institución da Unión Europea e denuncia por infracción dun Estado membro da lexislación europea. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  "Recursos e actuacións das administracións públicas galegas ante os menores desprotexidos" - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O Proceso xudicial de impugnación do despedimento colectivo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O recurso de suplicación: revisión dos feitos declarados probados. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O inmatriculación dunha finca no Rexistro da Propiedade - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2015/2016

  A organización local trala reforma da Lei de Bases de Réxime Local pola Lei 27/2013, do 27 de decembro, de Racionalización e Sostenibilidade da Administración Local. Especial referencia á planta municipal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  As Cidades Intelixentes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A relación de causalidade como presuposto da responsabilidade patrimonial da Administración pública: análise da evolución xurisprudencial. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  O reto da Administración electrónica. Especial referencia ás notificacións electrónicas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007