Miguel Anxo Fernández Riveiro

Externo

Teaching

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V08 M066229 Formación e Orientación Laboral OB 30
V02M066V08 M066261 A Formación Profesional OB 20
V02M066V06 M066225 A Formación Profesional OB 20
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V08 M066229 Formación e Orientación Laboral OB 30
V02M066V07 M066225 A Formación Profesional OB 20
V02M066V08 M066225 A Formación Profesional OB 20
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V08 M066225 A Formación Profesional OB 20
V02M066V08 M066229 Formación e Orientación Laboral OB 30
V02M066V06 M066225 A Formación Profesional OB 20
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V08 M066229 Formación e Orientación Laboral OB 30
V02M066V08 M066225 A Formación Profesional OB 39
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V08 M066225 A Formación Profesional OB 39
V02M066V08 M066229 Formación e Orientación Laboral OB 30
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V08 M066225 A Formación Profesional OB 40
V02M066V08 M066229 Formación e Orientación Laboral OB 30
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V08 M066225 A Formación Profesional OB 40
V02M066V08 M066229 Formación e Orientación Laboral OB 30
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V08 M066225 A Formación Profesional OB 40
V02M066V08 M066229 Formación e Orientación Laboral OB 30
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V08 M066225 A Formación Profesional OB 32
V02M066V08 M066229 Formación e Orientación Laboral OB 48
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V07 M066228 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Primario e Secundario OB 46
V02M066V08 M066225 A Formación Profesional OB 23
V02M066V08 M066229 Formación e Orientación Laboral OB 46
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M066V06 M066225 A Formación Profesional OB 23
V02M066V07 M066228 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Primario e Secundario OB 46
V02M066V08 M066229 Formación e Orientación Laboral OB 46

2019/2020

O módulo de empresa e iniciativa emprendedora na formación de futuros empresarios e no fomento da cultura emprendedora - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A Formación en Centros de Traballo e o Estudo da Inserción Laboral no ¨Colegio Hogar¨ fronte a Galicia. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A Formación Profesional para o Emprego (FPE) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Sensibilización do alumnado de Formación Profesional ante o colectivo LGTBIQ+. O CIFP como caso de estudo: CIFP A Farixa (Ourense) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Investigación sobre a aprendizaxe cooperativa na FP. Opinión do alumnado condicionado pola variable Covid-19. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Los Programas Europeos en tiempos del COVID-19 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2018/2019

"kakoot" unha proposta de gamificación para a unidade formativa de Prevención de Riscos Laborais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Precisamos implantar Plans de Igualdade nos centros educativos?Análise de estereotipos de xénero no IES Chapela, Redondela. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Coeducación: Igualdade de xénero e divesidade afectivo sexual no material didáctico no módulo de FOL - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Gamificación en F.P - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
utilización e coñecemento da lingua galega no alumnado da formación profesional - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Perfil das ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A educación emocional na FP Básica. Deseño dun programa de E.Emocional. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A educación en valores e a súa aplicación na metodoloxía docente - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A Innovación Educativa e o Traballo Cooperativo na Formación Profesional - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Estudo e comparación dos perfís de alumnado de Formación Profesional na familia de Imaxe e Son nos réximes ordinario, modular e distancia do IES Audiovisual de Vigo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Familia profesional de Imaxe e Son: Oferta educativa actual e análise comparativa de currículos LOGSE vs LOE - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Intelixencia emocional relacionada co rendemiento académico. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Coeducación e perspectiva de xénero na FP - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A educación en valores na FP. Investigación do caso do I.E.S Chapela - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A Formación Profesional Medioambiental - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A integración das TIC na familia profesional de Servizos Socioculturais e a Comunidade (SSC). Análise da súa práctica nun CIFP - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Ensinanza do Retoque Fotográfico Dixital - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
FP básica, PCPI e Programas de Garantía Social - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Implantación dun equipo de mediación entre iguais en FP no IES Luís Seoane - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

O Módulo de FCT na familia de Imaxe Persoal. Acercamento dos Centros Educativos e os Centros de Traballo. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Intelixenxia emocional e burnout en profesores de formación profesional - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Uso de aulas virtuais polo profesorado de FP - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Formación profesional: comparativa da política lingüística en comunidades autónomas con lingua propia. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Identificación de recursos de aprendizaje para la formación profesional semipresencial en cursos en línea de acceso libre. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007