EIDO elections

This content is currently not available in English

Como sabes, a Universidade de Vigo publicou este novo portal institucional. Agora estamos na fase de actualización e creación dos contidos. 

Elecciónsde representantes de estudantes e do PAS no Comité da Escola Internacional de Doutoramento

REGULAMENTO PARA ELIXIR A REPRESENTACIÓN DO ESTUDANTADO E DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS NO COMITÉ DE DIRECCIÓN DA ESCO52.38 KB RESOLUCIÓN REITORAL POLA QUE SE CONVOCAN ELECCIÓNS AO COMITÉ DA ESCOLA INTERNACIONAL DE DOUTORAMENTO278.25 KB Modelo de candidatura46.11 KB

Proclamación candidaturas

Proclamación provisional de candidaturas1.16 MB

Proclamación definitiva

Proclamación definitiva de candidaturas1.16 MB

Proclamación candidatas e candidatos electos

Proclamación provisional 508.95 KB

Proclamación definitiva

Proclamación definitiva de candidatas e candidatos electos501.87 KB