Bolsas de inclusión

Bolsas destinadas ao estudantado que se atopa en situación social ou económica de necesidade especial.

 

ver convocatorias bolsas inclusión

 

PIUNE

A Universidade de Vigo conta con diferentes programas e ferramentas para acadar a plena integración na vida universitaria do estudantado con necesidades específicas de apoio educativo. Entre eles destaca o Programa de integración de universitarios/as con necesidades específicas de apoio educativo (PIUNE) que ten por obxecto apoiar o noso estudantado con algún tipo desas necesidades ou trastornos de aprendizaxe legalmente recoñecido.

 

Máis información:

Servizo de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos
Edificio Exeria
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 813 611
Formulario de contacto