Bolsas de inclusión

Bolsas destinadas ao estudantado que se atopa en situación social ou económica de necesidade especial.

 

ver convocatorias bolsas inclusión

Programa de Integración de Universitarios/as con necesidades específicas de apoio educativo (PIUNE)

Máis información:

Servizo de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos
Edificio Exeria
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 813 611
ou a través deste formulario: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/formularios/encuesta/cubrir_paso1/5883