Bolsas de estudo

Destinadas a financiar os gastos derivados dos estudos universitarios.

Bolsas de carácter xeral

Destinada a persoas que se matriculan na Universidade de Vigo no curso 2018/2019 nunha titulación oficial de grao ou máster.

Máis información

 

Recurso de reposición

Para presentar o recurso debes cubrir o impreso e presentalo por Rexistro

Aviso moi importante: lémbrase que procederá á devolución da bolsa concedida no caso de:

  • Anulación de matrícula
  • Non ter superado en convocatoria ordinaria nin extraordinaria o 40% dos créditos matriculados nas titulacións da rama de ciencias e ensinanzas técnicas, e o 50% no resto das titulacións. Para o cálculo desta porcentaxe non se terán en conta os créditos validados, recoñecidos ou adaptados. Neste suposto procederá o reintegro de todos os compoñentes da bolsa excepto o correspondente á matrícula.
  • Non ter presentado o proxecto fin de carreira no prazo de dous anos desde a data de resolución de concesión da bolsa, no caso de ter obtido a bolsa para a realización do devandito proxecto.

Colaboración con Departamentos Universitarios

Destinadas a estudiantes universitarios para realizar tareas de investigación en departamentos universitarios. Solicitudes ata o 18 de setembro

Máis información

Destinada a persoas empadroadas nun municipio do País Vasco a 31 de decembro de 2018, que se matriculan na Universidade de Vigo no curso 2019/2020 nunha titulación oficial de grao ou máster. Solicitudes ata o 15 de outubro

Máis información​​​​​

Bolsas e prazas nas residencias universitarias

Destinadas a alumnado de grao, máster e doutoramento

Máis información

Bolsa comedor

Destinada ao alumnado de grao e máster que cumpra determinados requisitos académicos e económicos.

Máis información

Bolsas para realización de cursos no Centro de Linguas

Destinadas ao alumnado de titulacións oficiais da Universidade de Vigo.

Máis información

Bolsa de inicio de estudos de máster

Destinadas ao alumnado de primeiro curso de máster oficial

Máis información

Bolsa para difusión da investigación do alumnado de doutoramento interuniversitario en protección do patrimonio cultural

Destinada ao alumnado matriculado no programa de doutoramento interuniversitario en Protección do Patrimonio Cultural na Uvigo e USC.

Máis información

 

Contacta connosco en bolsas@uvigo.es ou chamando ao teléfono 986 813 611