Programa Universitario de Maiores

Calendario de preinscrición e matrícula

Calendario 2018/2019

 

Accede á convocatoria de matrícula e ás súas fases

Convocatoria matrícula 2019/2020

 

Para facer a matrícula

Matricularse por primeira vez

Para iniciar os estudos por primeira vez no Programa de maiores (en calquera dos dous ciclos), deberás acceder ao seguinte enlace, onde farás os trámites da matrícula

Facer a matrícula

 

 • Matrícula ciclo intensivo
  O estudantado deberá matricularse dun mínimo de 9 créditos ECTS por curso académico e dun máximo de 18.
   
 • Matrícula ciclo integrado
  O alumnado do ciclo integrado poderase matricular nun máximo de 18 créditos ECTS cada curso académico.
   

Cal é a documentación que precisas nesta primeira matrícula? 

No caso de elixir domiciliación bancaria para facer o pago, precisas o formulario de datos bancarios SEPA, cuberto e asinado. De non presentar ese formulario nos prazos establecidos na convocatoria, a matrícula pasaría ao estado de “arquivada por falta de documentación”. Podes atopar o formulario nesta ligazón ou ao final desta páxina.

Manual: Matricularse por primeira vez

Manual para realizar a matrícula por 1.º vez no ciclo intensivo 1.37 MB Manual para realizar a matrícula por 1.º vez no ciclo integrado1.37 MB

 

Continuación de estudos

Para a continuación dos estudos no ciclo no que xa estiveches matriculado, deberás realizar a matrícula nos lugares que se indican máis abaixo para a súa tramitación.

 • Matrícula ciclo intensivo
  O estudantado ao que lle falten créditos para completar o ciclo intensivo deberá matricularse dun mínimo de 9 créditos ECTS por curso académico e dun máximo de 18, agás no caso de que lle queden por superar menos de 9 créditos para rematar o ciclo. Neste caso deberá matricularse de todos os créditos restantes nunha única vez.
  Tamén se poderá matricular o alumnado que rematase o ciclo e queira seguir no mesmo ciclo en materias soltas non superadas
 • Matrícula ciclo integrado
  O alumnado do ciclo integrado poderase matricular nun máximo de 18 créditos ECTS cada curso académico.
  Tamén se poderá matricular o alumnado que rematase o ciclo e queira seguir no mesmo ciclo en materias soltas non superadas

Cal é a documentación que precisas para facer a matrícula de continuación de estudos no mesmo ciclo?

Precisas os impresos de solicitude de matrícula, datos persoais e de pagamento debidamente cubertos e asinados. Tamén tes que entregar o formulario de datos bancarios SEPA asinado, no caso de elixir o pago a través de domiciliación bancaria. De non presentar ese formulario nos prazos establecidos na convocatoria, a matrícula pasaría ao estado de “arquivada por falta de documentación”.

Podes atopar todos estes formularios/documentos ao final desta páxina.

 

Onde facer a matrícula

Campus de Ourense

Área de Servizos á Comunidade. Horario de 09.00 a 14.00 horas
Edificio Administrativo 
+34 988 387 102

 

Campus de Pontevedra

Persoal colaborador no programa de Maiores
Área de Grao na Facultade de Enxeñaría Forestal. Horario de 09.00 a 14.00 horas
Campus universitario
+34 986 801 702

 

Campus de Vigo

Anexo Peritos - Oficina Programa de Maiores. Horario de 09.00 a 14.00 horas
+34 986 812 257

Persoal colaborador no Programa de maiores
Anexo Peritos. Horario: martes e xoves de 16.00h a 20.00 horas. O mes de agosto o centro está pechado á tarde.

 

Impreso de materias para Matrícula - continuación de estudos do Ciclo Intensivo

Campus Ourense - Ciclo intensivo171.55 KB Campus Pontevedra - Ciclo intensivo170.46 KB Campus de Vigo - Ciclo intensivo178.82 KB

Impreso de materias para Matrícula - continuación de estudos do Ciclo Integrado

Campus de Ourense - Ciclo integrado155.75 KB Campus de Pontevedra - Ciclo integrado147.51 KB Campus de Vigo - Ciclo integrado169.65 KB

Impreso de datos persoais e de pagamento

Impreso de pagamento e datos persoais.docx37.51 KB

Para máis información sobre o Programa Universitario de Maiores, podes contactar con: