Axudas

Neste apartado tes información sobre as axudas de acción social

 

Composición

Desde outubro de 2019

 • Yolanda Trinidad Lesmes Romero, xerenta
  Presidenta
   
 • Servizo de Retribucións e Seguros Sociais, campus de Vigo
  Secretaría
   
 • Xunta de PAS funcionario

  Xoán M. Cebro Rodríguez
  Escola de Enxeñaría Forestal, campus de Pontevedra

  María José Ríos Santomé
  Escola de Enxeñaría Forestal - campus de Pontevedra

  José Manuel Soñora Abeijón
  Servizo PAS, campus de Vigo
 • Comités de empresa PAS laboral Pontevedra e Ourense

  Carlos Román Lago
  Biblioteca Central, campus de Vigo

  José Estévez Vázquez
  Unidade de Servizos Xerais de Apoio, Campus de Vigo

  Luis Pérez Gómez
  Biblioteca Central, campus de Ourense
 • Xunta de PDI funcionario

  Generosa Fernández Manín
  Escola de Enxeñaría de Telecomunicación, campus de Vigo

  María Montero Muñoz
  Fac. CC Económicas e Empresariais, campus de Vigo

  Miguel González Loureiro
  Fac. de CC Económicas e Empresariais, campus de Vigo
   
 • Comité de empresa PDI laboral en Pontevedra e Ourense

  Begoña González de Prado
  Facultade de Química, campus de Vigo

  Javier Lorenzo Paniagua
  EU de Estudos Empresariais, campus de Vigo

Actas

A continuación podes consultar as actas da Comisión de Acción Social

Ver actas

Convocatorias de acción social

 

Axudas fondo social 2021

 • Convocatoria
 • Listaxes provisionais solicitudes admitidas e excluidas
 • Resolución Reitoral do 26 de maio de 2022 pola que se resolve a convocatoria de Axudas do Fondo Social 2021

Axudas fondo social 2020

 • Convocatoria
 • Listaxes provisionais solicitudes admitidas e excluídas.
 • Resolución Reitoral do 27 de maio de 2021 pola que se resolve a convocatoria de Axudas do Fondo Social 2020

Axudas fondo social 2019

 • Convocatoria
 • Listaxes provisionais solicitudes admitidas e excluidas
 • Resolución Reitoral do 27 de novembro de 2020 pola que se resolve a convocatoria de Axudas do Fondo Social 2019

 

 

 • Aquí podes consultar as últimas convocatorias de acción social
 
 
 • Descarga o impreso de solicitude de adhesión ao plano de pensións 41.5 KB [DOC]
 • Información nova lei IRPF 218.39 KB [PDF]
 • Regulamento plano de pensións 89.74 KB [PDF]

Composición

Polo promotor

 • José María Martín Moreno (respresentante na Comisión de control do fondo de pensións)
 • Yolanda Trinidad Lesmes Romero,
  Xerenta
 • Angel Nieto Rodríguez 
 • María de las Mercedes Carracedo Durán
 • Marta Cogolludo Fernández ,Xefa Sección Retribucións e S.S. (secretaria)


Polos partícipes

 • Cándido Pérez Betanzos
 • María Montero Muñoz  (representante na Comisión de control do fondo de pensións).
 • Miguel González Loureiro
 • Luis J. Olivares Requejo
   
 • Pedro González Santamaría.

Actas

A continuación podes consultar as actas da Comisión do Plan de Pensións

Ver actas

 

Por Resolución Reitoral de data 8 de novembro de 2022 adxudícase á empresa "ALLIANZ, Compañía de Seguros y Reaseguros , S.A". o contrato correspondente á póliza de seguro de vida - con data de efectos 01/12/2022-, para o persoal da Universidade de Vigo:

 • PDI (funcionarios, contratados a tempo completo e a tempo parcial, e o resto do persoal docente e investigador financiado con cargo ás aplicacións orzamentarias 0000 421S 140.06, 140.08 e 140.09)
 • PAS (funcionarios, persoal laboral fixo e persoal laboral contratado, e persoal técnico de programas financiados con cargo á aplicación orzamentaria 0000 421S 143.01).

 

Os riscos cubertos segundo a póliza son os seguintes:

Riscos principais

Tipo de risco Capital asegurado
Falecemento por calquera causa   9000 €
Falecemento por accidente 18 000 €
Falecemento por accidente de circulación 27 000 €

 

Riscos complementarios

Tipo de risco Capital asegurado
Invalidez Absoluta Permanente por calquera causa   9000 €
Invalidez Absoluta Permanente por accidente 18 000 €
Invalidez Absoluta Permanente por accidente de tráfico 27 000 €
Gran Invalidez Permanente por calquera causa   9 000 €
Gran Invalidez Permanente por accidente 18 000 €
Gran Invalidez Permanente por accidente de tráfico 27 000 €

Ditos capitais non son acumulables.

 

Melloras introducidas na nova póliza

Concepto Capital asegurado
Subministración de cadeira de rodas en caso de incapacidade permanente absoluta ou gran invalidez ata 3000 €
Adaptación do domicilio ou vehículo do asegurado en caso de gran invalidez por calquera causa ata 6000 €
Gastos de enterro ata 3000 €
Reembolso de gastos por próteses de invalidez permanente absoluta ou gran Invalidez ata 6000 €

 

Documentación

 • Resolución de adxudicación [PDF]
 • Prego de prescricións técnicas [PDF]
 • Póliza seguro de vida (PDF]