Listas de agarda

Grupo I / Subgrupo A1

17-09-18 Letrado [PDF]4.86 KB 17-09-18 Técnico Superior de Actividades Culturais [PDF]10.77 KB 17-09-18 Técnico Superior de Actividades Deportivas [PDF]18.17 KB 28-11-18 Técnico Superior de Análise Instrumental [PDF]6.9 KB 17-09-18 Técnico Superior de Análise de Superficies [PDF]5.2 KB 17-09-18 Técnico Superior de Biotecnoloxía [PDF]11.09 KB 20-01-2020 Técnico Superior de Calidade [PDF]5.21 KB 17-09-18 Técnico Superior de Calidade Alimentaria [PDF]5.73 KB 17-09-18 Técnico Superior de Cultivos Mariños [PDF]10.94 KB 17-09-18 Técnico Superior de Apoio aos Programas de Formación e Innovación Educativa [PDF]5.2 KB 28-11-18 Técnico Superior en Equipo de Feixe de Ións Focalizados e Microscopía Electrónica de Varrido [PDF]5.35 KB 25-03-2019 Técnico Superior de I+D [PDF]7.99 KB 17-09-18 Técnico Superior de Microscopía Electrónica [PDF]5.58 KB 17-09-18 Técnico Superior de Normalización Lingüística [PDF]6.56 KB 17-09-18 Técnico Superior de Prevención de Riscos Laborais [PDF]12.79 KB 06-02-2019 Técnico Superior da Oficina de Relacións Internacionais [PDF]10.14 KB 17-09-18 Técnico Superior de Relacións Institucionais [PDF]5.2 KB 22-01-19 Técnico Superior de Secuenciación masiva e PCR [PDF]5.71 KB 17-09-18 Técnico Superior de Servizos Xerais de Investigación [PDF]10.83 KB 22-01-19 Técnico Superior de Tecnoloxías da Información e Comunicacións [PDF]10.61 KB 17-09-18 Técnico Superior Veterinario [PDF]5.6 KB 17-09-18 Técnico Superior de Xestión Ambiental [PDF]5.32 KB

Grupo II / Subgrupo A2

15-02-19 Axudantes de Arquivos, Bibliotecas e Museos [PDF]22.14 KB 25-03-2019 Funcionarias/os Subgrupo A26.61 KB 05-06-19 Técnico Medio de Actividades Aeroespaciais [PDF]87.06 KB 17-09-18 Técnico Medio de Apoio aos Programas de Formación e Innovación Educativa [PDF]5.33 KB 24-09-19 Técnico Medio de Tecnoloxías da Información e Comunicacións [PDF]7.61 KB

Grupo III / Subgrupo C1

17-09-18 Técnico Especialista de Actividades Deportivas [PDF]8.47 KB 17-09-18 Técnico Especialista de Actividades do Medio Mariño [PDF]5.97 KB 17-09-18 Técnico Especialista de Análise Instrumental [PDF]10.05 KB 17-09-18 Técnico Especialista de Análise dos Alimentos [PDF]21.77 KB 04-07-19 Técnico Especialista de Animalario [PDF]10.99 KB 17-09-18 Técnico Especialista de Bioloxía [PDF]12.11 KB 20-01-2020 Técnico Especialista de Biblioteca [PDF]235.31 KB 17-09-18 Técnico Especialista de Calidade Ambiental e Histoloxía [PDF]11.83 KB 17-09-18 Técnico Especialista de Cultivos Mariños [PDF]5.93 KB 17-09-18 Técnico Especialista de Electrónica [PDF]11.48 KB 17-09-18 Técnico Especialista en Electrónica de Instrumentación Científica e Calibración [PDF]10.64 KB 11-12-19 Técnico Especialista de Física [PDF]6.25 KB 17-09-18 Técnico Especialista de Máquinas e Ferramentas [PDF]6 KB 04-11-19 Técnico Especialista de Medios Audiovisuais [PDF]7.79 KB 22-01-19 Técnico Especialista de Microscopía Electrónica [PDF]7.45 KB 04-09-19 Técnico Especialista de Química [PDF]24.33 KB 17-09-18 Técnico Especialista de Taller de Belas Artes [PDF]18.23 KB 17-09-18 Técnico Especialista de Taller de Técnicas Escultóricas e Pictóricas [PDF]10.84 KB 17-09-18 Técnico Especialista de Taller de Técnicas Gráficas [PDF]11.24 KB 05-06-19 Técnico Especialista de Servizos Xerais [PDF]7.88 KB 10-10-19 Técnico Especialista de Tecnoloxías da Información e Comunicacións [PDF]17.79 KB 20-01-2020 Técnico Especialista de Transporte e Distribución [PDF]12.47 KB

Grupo IV / Subgrupo C2

20-01-2020 Auxiliar Técnico de Instalacións Deportivas [PDF]20.94 KB 20-01-2020 Auxiliar Técnico de Servizos Xerais [PDF]255.89 KB 17-09-18 Telefonista [PDF]11.49 KB 20-01-2020 Auxiliar Administrativo [PDF]482.47 KB

OUTRO PERSOAL

10-01-20 Técnicos Promoción e Mellora I+D+I [PDF]65.93 KB 01-02-19 Xestores de Innovación [PDF]11.04 KB 10-10-19 Técnico Medio Erasmus Mundus [PDF]192.22 KB 24-07-19 Técnico Medio Proyecto Europeo Green Tech Western Balkans EACEA/18/2013 [PDF]6.32 KB 17-09-18 Técnico Medio de Xestión de Proxectos [PDF]5.94 KB