Belén Díaz Fernández

Profesor/a contratado/a doutor/a

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G380V01 G380301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 18
V12G363V01 G363301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 18
V12G363V01 G363502 Enxeñaría de materiais OB 51
V04M120V06 M120108 Materiais na automoción OB 5
V12G340V01 G340301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 36
V09G310V01 G310621 Plantas de fabricación de materiais de construción OP 0.0
V09G310V01 G310624 Degradación e reciclaxe de materiais OP 0.0
V09G310V01 G310634 Control de calidade de materiais OP 50
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G350V01 G350305 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 28
V12G360V01 G360301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 18
V12G363V01 G363301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 18
V12G363V01 G363502 Enxeñaría de materiais OB 51
V04M120V05 M120101 A Industria do Automóbil, Tecnoloxías e Procesos OB 6
V04M120V06 M120108 Materiais na automoción OB 5
V09G290V01 G290303 Tecnoloxía de materiais OB 7
V09G310V01 G310621 Plantas de fabricación de materiais de construción OP 25
V09G310V01 G310624 Degradación e reciclaxe de materiais OP 20
V09G310V01 G310634 Control de calidade de materiais OP 50
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09G310V01 G310621 Plantas de fabricación de materiais de construción OP 45
V09G310V01 G310523 Instalacións e procesos de obtención de materiais metálicos OP 5
V09G310V01 G310634 Control de calidade de materiais OP 50
V04M120V05 M120101 A Industria do Automóbil, Tecnoloxías e Procesos OB 6
V12G340V01 G340301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 18
V12G350V01 G350305 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 36
V12G340V01 G340803 Enxeñaría de materiais OP 15
V12G363V01 G363301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 18
V12G380V01 G380301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 33
V12G360V01 G360301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 18
V12G360V01 G360502 Enxeñaría de materiais OB 31
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G340V01 G340301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 18.00
V12G350V01 G350305 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 36.00
V12G360V01 G360301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 36.00
V12G360V01 G360502 Enxeñaría de materiais OB 0.0
V12G330V01 G330301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 33
V04M120V05 M120101 A Industria do Automóbil, Tecnoloxías e Procesos OB 6.00
V09G310V01 G310523 Instalacións e procesos de obtención de materiais metálicos OP 10.00
V09G310V01 G310621 Plantas de fabricación de materiais de construción OP 45.00
V09G310V01 G310634 Control de calidade de materiais OP 30.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M120V05 M120101 A Industria do Automóbil, Tecnoloxías e Procesos OB 6.00
V12G360V01 G360301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 37
O07G410V01 G410304 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 68.00
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V12G380V01 G380301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 18
V12G350V01 G350305 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 45
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09G290V01 G290303 Tecnoloxía de materiais OB 155
V12G320V01 G320301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 33
V12G330V01 G330301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 28
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V09G290V01 G290303 Tecnoloxía de materiais OB 125
V12G320V01 G320301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 33
V12G360V01 G360301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 33
V12G380V01 G380301 Ciencia e tecnoloxía dos materiais OB 33

Concerted face-to-face mentoring

Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for Anual (2021/2022) period. To make an appointment you can do it from your Online Secretary.

2020/2021

Caracterización de xeopolímeros en base a cinzas voantes procedentes de diferentes industrias. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Extracción electroquímica de cloruros mediante o emprego de electrodos alternativos baseados en cementos conductores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo do comportamento frente a corrosión e desgaste de recubrimentos de fosfato de Mn depositado sobre aceiro de alta resistencia: influencia do tempo, axitación e composición do baño. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Preparación e caracterización de recubrimentos de fosfato de Zn: influencia da composición e da temperatura do baño de fosfato - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2019/2020

Estudo, caracterización e optimización do proceso de fabricación automatizado de materiais compostos reforzados con fibra de carbono de matriz termoestable. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo e caracterización de películas de fosfato de manganeso: análise das variables que afectan ó proceso de formación do recubrimento. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Optimización dos recubrimentos de fosfato de zinc sobre aceiro de alta resistencia: influencia do decapado. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Inspección mediante espectroscopía de impedancia do dano producido por esforzos mecánicos en morteiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Dispersión de fibras de carbono en pasta de cemento: estudo mediante Espectroscopia de Impedancia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo e caracterización de pezas fabricadas por impresión 3D con materiais de altas prestacións. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo e caracterización de pezas fabricadas por impresión 3D con materiais de altas prestacións. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Emprego da técnica de Espectroscopía de Impedancia na caracterización de cementos reforzados con fibras de carbono - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Estudo da corrosión en superficies de aceiro fosfatado por tratamento con ácido fítico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Estudo da protección fronte á corrosión en superficies de aceiro por tratamento con ácido etidrónico. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007