Eleccións aos consellos de departamento

O Consello de Departamento é o órgano colexiado de representación e de decisión do departamento. Na súa composición respectarase de forma aproximada as seguintes porcentaxes:

 

 • 75 %: membros natos
 • 10 %: representantes do PDI-B que non sexan membros natos.
 • 10 %: representantes de estudantes
 • 5 %: representantes do PAS

Son membros natos do Consello de Departamento o PDI con título de doutora ou doutor e o PDI con vinculación permanente á Universidade.
 

Eleccións representantes de estudantes, PDI e PAS aos Consellos de Departamento

Convocatorias de eleccións de estudantes, PDI e PAS

 • Convocatoria PDI e PAS
 • Convocatoria estudantes
 • Modelo de candidatura de estudantes
 • Cadro de membros por departamento
 • Departamentos nos que hai que facer eleccións

Proclamación de candidaturas de estudantes

 • Proclamación provisional 
 • Proclamación definitiva

Proclamación de persoas candidatas electas

 • Proclamación provisional
 • Proclamación definitiva