Oferta de innovación

Accede á base de datos da oferta de I+D e servizos e ás publicacións sobre recursos de I+D+i, tanto en catálogos sectoriais como individuais.

 


Oferta científico-tecnolóxica da Universidade de Vigo

 

Grupos de investigación

Neste momento estamos actualizando os contidos, polo que a ligazón de máis abaixo leva a unha páxina da web vella. Agardamos ter publicadas o antes posible as novas informacións.

Catálogo de Grupos de Investigación

 


Catálogos sectoriais de capacidades de I+D+i

Os grupos de investigación da Universidade de Vigo ofrecen un amplo catálogo de servizos de I+D+i, cunha dilatada experiencia en colaboración con empresas e institucións a nivel nacional e internacional. Nesta páxina pódense consultar os catálogos de oferta científico-tecnolóxica editados pola Oficina de I+D.

 


Patentes

Neste momento estamos actualizando os contidos, polo que as ligazóns de máis abaixo levan a páxinas da web vella. Agardamos ter publicadas o antes posible as novas informacións.

 

Escaparate de patentes

 

Os contidos desta páxina xestiónaos