Jaime Cabeza Pereiro

Catedrático/a de universidade

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V03G720V01 G720411 Dereito do traballo e da seguridade social OB 77
V08G211V01 G211502 Dereito sindical I OB 64
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M104V01 M104101 Seguridade Social Complementaria OB 8
V08M104V01 M104214 Relacións Transfronterizas no Marco da Unión Europea. Introdución ao Dereito Social Portugués OP 4
V08M104V01 M104216 Técnicas de Negociación Colectiva OP 6
V08G211V01 G211302 Dereito do traballo I OB 57
V08G211V01 G211903 Dereito social comunitario OP 26
V03G720V01 G720411 Dereito do traballo e da seguridade social OB 36
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G211V01 G211501 Dereito da seguridade social II OB 36.00
V08G211V01 G211502 Dereito sindical I OB 28.00
V08M104V01 M104216 Técnicas de Negociación Colectiva OP 6.00
V08M104V01 M104214 Relacións Transfronterizas no Marco da Unión Europea. Introdución ao Dereito Social Portugués OP 4.00
V08M104V01 M104101 Seguridade Social Complementaria OB 8.00
V08G211V01 G211903 Dereito social comunitario OP 51.00
V08G210V01 G210903 Dereito social comunitario OP 0.00
V08G210V01 G210501 Dereito da seguridade social II OB 0.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G080V01 G080601 Dereito do traballo e da seguridade social OB 0.00
V08G211V01 G211903 Dereito social comunitario OP 51.00
V08G210V01 G210903 Dereito social comunitario OP 0.00
V08G211V01 G211905 Políticas sociolaborais OP 0.00
V08M104V01 M104101 Seguridade Social Complementaria OB 8.00
V08M104V01 M104214 Relacións Transfronterizas no Marco da Unión Europea. Introdución ao Dereito Social Portugués OP 4.00
V08M104V01 M104216 Técnicas de Negociación Colectiva OP 8.00
V03G720V01 G720411 Dereito do traballo e da seguridade social OB 53.00
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G210V01 G210601 Dereito sindical II OB 36.00
V08G210V01 G210402 Dereito da seguridade social I OB 0.00
V08G081V01 G081504 Dereito do traballo e da seguridade social OB 97.00
V08G080V01 G080601 Dereito do traballo e da seguridade social OB 0.00
V08M104V01 M104216 Técnicas de Negociación Colectiva OP 8.00
V08M104V01 M104101 Seguridade Social Complementaria OB 8.00
V08M104V01 M104214 Relacións Transfronterizas no Marco da Unión Europea. Introdución ao Dereito Social Portugués OP 4.00
V08G211V01 G211402 Dereito da seguridade social I OB 36.00
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M104V01 M104214 Relacións Transfronterizas no Marco da Unión Europea. Introdución ao Dereito Social Portugués OP 4.00
V08M104V01 M104216 Técnicas de Negociación Colectiva OP 8.00
V08G081V01 G081504 Dereito do traballo e da seguridade social OB 77
V08G210V01 G210501 Dereito da seguridade social II OB 41.00
V08G210V01 G210601 Dereito sindical II OB 50.00
V08G210V01 G210903 Dereito social comunitario OP 45.00
V08M104V01 M104101 Seguridade Social Complementaria OB 8.00
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M104V01 M104219 Prácticas Externas OB 40.00
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 4.00
V08M104V01 M104214 Relacións Transfronterizas no Marco da Unión Europea. Introdución ao Dereito Social Portugués OP 4.00
V08M104V01 M104216 Técnicas de Negociación Colectiva OP 6.00
V08M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 16.00
V08M129V01 M129105 Contratación Laboral e Negociación Colectiva OB 16.00
V08G210V01 G210501 Dereito da seguridade social II OB 32.00
P04M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 8.00
308010V01 308010404 Dereito do traballo TR 0.00
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M110V01 M110204 Práctica Laboral e de Seguridade Social OB 8.00
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 5.00
V08M049V01 M049202 Libre Circulación e Políticas Sociais OB 5.00
V08M104V01 M104201 Auditoría Sociolaboral OP 0.00
V08M104V01 M104207 Dirección Estratéxica de Recursos Humanos OP 0.00
V08M104V01 M104213 Iniciativa Emprendedora OP 0.00
V08M104V01 M104216 Técnicas de Negociación Colectiva OP 24.00
V08M104V01 M104219 Prácticas Externas OB 48.00
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 4.00
V04M023V02 M023204 Financiamento, Sistemas de Prevención e RRHH OB 3
308111V01 308111201 Dereito do traballo II TR 0.00
308111V01 308111203 Dereito sindical TR 0.00
308010V01 308010404 Dereito do traballo TR 0.00
V08G080V01 G080601 Dereito do traballo e da seguridade social OB 45
V08G210V01 G210502 Dereito sindical I OB 33.00
V08G210V01 G210601 Dereito sindical II OB 33.00
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G080V01 G080601 Dereito do traballo e da seguridade social OB 55.00
V08G210V01 G210903 Dereito social comunitario OP 75.00
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 4.00
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 5.00
V06M101V01 M101201 Dereito Internacional e Contratación OB 8.00
V06M092V01 M092102 Dirección de Persoal OB 6.00
V08M049V01 M049202 Libre Circulación e Políticas Sociais OB 5.00
308111V01 308111203 Dereito sindical TR 0.00
V04M023V01 M023204 Financiamento, Sistemas de Prevención e RRHH OB 3
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08G210V01 G210302 Dereito do traballo I OB 65.00
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 4
V08M049V01 M049202 Libre Circulación e Políticas Sociais OB 1.00
V08G210V01 G210403 Dereito do traballo II OB 65.00
V04M023V01 M023204 Financiamento, Sistemas de Prevención e RRHH OB 3
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
394010V01 394010322 Dereito do traballo OB 0.0
M56V01M010V01 M010406 Teoría Laboral e Xénero OP 0.0
M56V01M010V01 M010407 Dereito Social Comunitario OP 0.0
308010V01 308010404 Dereito do traballo TR 0.0
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 4
V08M049V01 M049202 Libre Circulación e Políticas Sociais OB 5
V04M023V01 M023204 Financiamento, Sistemas de Prevención e RRHH OB 3
103010V01 103010404 Dereito do traballo TR 0.0

2020/2021

O expediente de regulación temporal de emprego (ERTE) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Últimas tendencias en materia de folga - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A volta da xubilación forzosa nun novo contexto normativo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2019/2020

As enfermidades profesionales e as mutuas de accidentes de traballo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A responsabilidade laboral da empresa principal fronte aos traballadores da auxiliar: normativa vixente e modificacions proxectadas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
A causalidade dos contratos temporais. Problemas e propostas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A liberdade sindical dos traballadores autónomos: ¿mito ou realidade? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
contraste entre plan de igualdade e convenio colectivo aplicable nas mesmas empresas en materia de xornada. experiencia da provincia de pontevedra. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Maternidade e paternidade: comparativa do dereito español e alemán - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Execución provisional de sentencias de despido improcedente ou nulo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A pensión de viuvez no caso dos excónxuxes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Situación actual da negociación colectiva tras a lei do 3/2012 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O Expediente De Regulación Temporal De Emprego - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

A relación laboral especial da estiba portuaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A relación laboral especial da estiba portuaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A substitución de traballadores que exercen o dereito de folga - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

A relación laboral especial da estiba portuaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A Reprsentatividade Sindical a Exame - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Os complementos salariais variábeis: análise cualitativa - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
o principio de igualdade entre traballadores temporais e indefinidos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

O concepto do tempo de traballo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A relación laboral especial dos empregados do fogar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O salario á parte dos traballadores do mar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Discriminación no mercado de traballo dos LGTBI - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007