M. Esther Barreal Modroño

Profesor/a contratado/a doutor/a

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02G030V01 G030911 Xestión e control de calidade OP 7
V02G030V01 G030909 Produción vexetal OP 51
V02G031V01 G031108 Bioloxía: Técnicas básicas de laboratorio FB 11
V02M074V01 M074102 Enxeñaría Celular e Tisular OB 7
V02M074V01 M074217 Biotecnoloxía Vexetal OP 8
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02G030V01 G030909 Produción vexetal OP 51
V02G030V01 G030203 Bioloxía: Técnicas básicas de laboratorio FB 25
V02M074V01 M074102 Enxeñaría Celular e Tisular OB 7
V02M074V01 M074217 Biotecnoloxía Vexetal OP 8
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M074V01 M074217 Biotecnoloxía Vexetal OP 8
V02M074V01 M074102 Enxeñaría Celular e Tisular OB 7
V02G030V01 G030909 Produción vexetal OP 27
V02G030V01 G030203 Bioloxía: Técnicas básicas de laboratorio FB 20
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M074V01 M074102 Enxeñaría Celular e Tisular OB 7.00
V02M074V01 M074217 Biotecnoloxía Vexetal OP 8.00
V02G030V01 G030909 Produción vexetal OP 51.00
V02G030V01 G030203 Bioloxía: Técnicas básicas de laboratorio FB 20.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M074V01 M074217 Biotecnoloxía Vexetal OP 15.00
V02G030V01 G030203 Bioloxía: Técnicas básicas de laboratorio FB 20.00
V02G030V01 G030909 Produción vexetal OP 51.00
V02M074V01 M074102 Enxeñaría Celular e Tisular OB 7.00
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02M074V01 M074217 Biotecnoloxía Vexetal OP 15.00
V02M074V01 M074102 Enxeñaría Celular e Tisular OB 7.00
V02G030V01 G030909 Produción vexetal OP 41.00
V02G030V01 G030911 Xestión e control de calidade OP 14.00
V02G030V01 G030203 Bioloxía: Técnicas básicas de laboratorio FB 20.00
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02G030V01 G030203 Bioloxía: Técnicas básicas de laboratorio FB 25.00
V02G030V01 G030909 Produción vexetal OP 49.00
V02M074V01 M074102 Enxeñaría Celular e Tisular OB 7.00
V02M074V01 M074217 Biotecnoloxía Vexetal OP 15.00
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V02G030V01 G030203 Bioloxía: Técnicas básicas de laboratorio FB 46.00
V02G030V01 G030909 Produción vexetal OP 37.00
V02G030V01 G030911 Xestión e control de calidade OP 13.00
V02M074V01 M074217 Biotecnoloxía Vexetal OP 8
V02M074V01 M074102 Enxeñaría Celular e Tisular OB 4

  2020/2021

  Selección de parámetros fisiolóxicos para o control de sistemas hidropónicos de plantas mediante machine learning - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Validación experimental dun medio de micropropagación para Actinidia arguta cv. Issai deseñado mediante machine learning - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Diseño dun protocolo de macropropagación para a especie autóctona "Frangula alnus" - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Líña de producción de carraxenina a escala industrial e optimización da xestión dos residuos xerados como resultado do proceso. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo dos factores abióticos que controlan o desenvolvemento do complexo Boletus edulis en bosques de Castanea x courdercii e Quercus robur. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Deseño de protocolos de enraizamento de especies leñosas de bosque autóctono - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Optimización da concentración do ferro do medio de cultivo para "Bryophyllum" spp. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Introdución 'in vitro' de 'Boletus' spp. a partir de carpóforos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Valoración de parámetros bióticos e abióticos para a monitorización de cultivos de plantas en hidroponía. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Diseño dun medio de cultivo para o enraizamento dun clon recalcitrante de castaño - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dun medio de cultivo para Bryophyllum spp. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Establecemento “in vitro” de suspensións de células de “Bryophyllum” e estimación do potencial antioxidante dos seus metabolitos secundarios - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo da multiplicación in vitro e micorrización ex vitro do castiñeiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  Estudo da actividade antioxidante de Eryngium viviparum e o seu potencial uso alimentario - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Determinación dos factores crave para o establecemento dun medio de cultivo in vitro para Actinidia arguta cv. Issai empregando redes neuronais artificiais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Optimización dun medio de micropropagación para especies do xénero Bryophyllum - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Dinámica de fosfato no lodo de dixestión anaeróbica dunha EDAR - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Establecemento de suspensións celulares de especies do xénero Bryophyllum - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Microinjerto de diferentes especies de Actinidia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  Establecemento de cultivo in vitro de Kiwiño (Actinidia arguta) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Establecemento in vitro e callogénesis de Bryophyllum spp. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Validación dun novo protocolo de multiplicación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  Caracterización climática e edáfica de turbeiras de montaña da Sierra del Xistral (Lugo) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Micropropagación da especie vexetal ameazada ('Eryngium viviparum') - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Cultivo in vitro de Actinidia sp. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estrutura do Grao en Bioloxía: España vs Europa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Micropropagación da especie vexetal ameazada ('Eryngium viviparum') - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Optimización da xerminación "in vitro" da especie vexetal ameazada ("Eryngium viviparum") - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Establecemento de cultivo in vitro de Kiwiño (Actinidia arguta) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007