Grao en Fisioterapia

Características

Campus: Pontevedra
Tipo: Undergraduate program
Créditos ECTS totais: 240
Modalidade: Presencial
Prazas: 50
Número de cursos: 4
Código:
P05G171V01

Área de coñecemento

Área de Ciencias da Saúde

Coordination of the degree

Lorenzo Antonio Justo Cousiño

  Descrición

  Estes estudos pretenden formar profesionais con preparación científica e capacitación suficiente para describir, identificar, tratar e comparar problemas de saúde aos que se pode dar resposta desde a fisioterapia. Deste xeito, as persoas tituladas poderán curar, recuperar, rehabilitar e adaptar persoas afectadas de deterioración, limitacións funcionais, discapacidades ou cambios na función física e no estado de saúde, producidos como resultado dunha lesión, enfermidade ou outra causa, sempre baixo a consideración do individuo na súa tripla dimensión: biolóxica, psicolóxica e social.

  Traballo na área asistencial, docente, de investigación ou de xestión en:

  - Mutuas patronais
  - Servizos médicos de empresa
  - Hospitais e clínicas privados
  - Fisioterapeuta autónomo
  - ONG
  - Sergas (atención hospitalaria, centros de saúde)
  - Centros educativos
  - Centros de rehabilitación
  - Xeriátricos
  - Centros de fisioterapia
  - Balnearios
  - Educación sanitaria
  - Prevención de incapacidades
  - Fisioterapia preventiva e asistencial
  - Centros de atención ao lesionado laboral
  - Informes xudiciais de incapacidades
  - Clubs deportivos
  - Institucións deportivas
  - Docencia non universitaria (BAC, ESO, FP, FPO…)
  - Docencia universitaria
  - I+D+i nos centros públicos e persoais
  - Administración pública: ámbito europeo, estatal (Ministerio de Sanidade, Ministerio de Xustiza), autonómico (Sergas, Consellería de Educación, centros educativos, Sergas), local (centros deportivos municipais)
  - Centros persoais

  - Coñecementos básicos sobre morfoloxía e fisioloxía humanas
  - Capacidades sensoriais e perceptivas ligadas ao campo de coñecemento
  - Habilidades motrices básicas manuais e para manéxoo de ferramentas e instrumentos, así como para actuar sobre outros con devanditas ferramentas e instrumentos ou coas súas mans
  - Habilidades sociais básicas e sensibilidade para a interacción cos demais
  - Capacidade para adaptarse aos cambios
  - Capacidades básicas para a expresión oral e escritura e para a comprensión lectora
  - Capacidade de análise, síntese e razoamento crítico. Compromiso ético na súa actuación