Roberto Ignacio Fernández López

Catedrático/a de universidade

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G081V01 G081603 Dereito financeiro e tributario I OB 36
O03G081V01 G081701 Dereito financeiro e tributario II OB 23
O03M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G081V01 G081603 Dereito financeiro e tributario I OB 70
O03G081V01 G081701 Dereito financeiro e tributario II OB 41
O03M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8
O03G081V01 G081603 Dereito financeiro e tributario I OB 76
O03G081V01 G081701 Dereito financeiro e tributario II OB 42
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8
O03G081V01 G081603 Dereito financeiro e tributario I OB 76
O03G081V01 G081701 Dereito financeiro e tributario II OB 42
V04M166V01 M166101 Dereito do Medio Ambiente OB 4
V08M129V01 M129107 Procedementos Tributarios OB 9
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G081V01 G081603 Dereito financeiro e tributario I OB 79
O03G081V01 G081701 Dereito financeiro e tributario II OB 56
O03M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O03G080V01 G080402 Dereito financeiro e tributario I OB 0.0
O03G081V01 G081603 Dereito financeiro e tributario I OB 106
O03G081V01 G081701 Dereito financeiro e tributario II OB 29
O03M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8
V08M104V01 M104105 Xestión Tributaria OB 8
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M046V01 M046107 Incidencia doutras Normas Xurídicas sobre a Contaminación OB 6
V08M129V01 M129107 Procedementos Tributarios OB 9
O03G080V01 G080402 Dereito financeiro e tributario I OB 0.0
O03M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8
O03G081V01 G081603 Dereito financeiro e tributario I OB 53
O03G080V01 G080602 Dereito financeiro e tributario II OB 27
O03G080V01 G080909 Dereito tributario, comunitario e internacional OP 27
103010V01 103010508 Practicum II TR 0.0
V08M104V01 M104105 Xestión Tributaria OB 4
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V08M129V01 M129107 Procedementos Tributarios OB 9
O03G080V01 G080402 Dereito financeiro e tributario I OB 40
103010V01 103010508 Practicum II TR 0.0
103010V01 103010402 Dereito financeiro e tributario I TR 0.0
O03M063V01 M063110 Dereito Laboral e Dereito Tributario Aplicado á Visita Médica OB 4
O03G080V01 G080909 Dereito tributario, comunitario e internacional OP 18
O03G080V01 G080602 Dereito financeiro e tributario II OB 34
O03M110V01 M110203 Práctica Tributaria OB 8
V04M046V01 M046107 Incidencia doutras Normas Xurídicas sobre a Contaminación OB 4

Concerted face-to-face mentoring

Teacher has an offer of arranged face-to-face mentoring for Anual (2021/2022) period. To make an appointment you can do it from your Online Secretary.

2020/2021

A responsabilidade tributaria dos administradores das sociedades mercantís - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
As criptomoedas dende a perspectiva da imposición directa. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
As dietas para gastos de viaxe na imposición sobre a renda - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
A unidade familiar no IRPF - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B

2019/2020

Os axustes extracontables no Imposto sobre Sociedades - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
Os fins extrafiscais do Canon Eólico de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A progresividade no IRPF - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O controvertido canon sobre a produción de enerxía hidroeléctrica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

O usufructo dende a perspectiva da imposición directa das persoas físicas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Consecuencias tributarias das formas de financiación da empresa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
As fronteiras entre a comprobación limitada e o procedemento inspector - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A condonación da débeda tributaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

O poder tributario das entidades locais ante a protección do medio ambiente - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O devengo do IVE no exercicio da avogacía por persoa física. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
a responsabilidade por infraccións tributarias no exercico da abogacía - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

As especialidades tributarias do dereito civil de Galicia en materia sucesoria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
As obrigas informativas tributarias e antiblanqueo para os profesionais da avogacía - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O acceso ao domicilio das persoas xurídicas por a Inspección dos Tributos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A tramitación de liquidacións tributarias ante indicios de delito contra a Facenda Pública - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Consecuencias tributarias da amnistía fiscal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

A sucesión dos procedementos de verificación de datos e comprobación limitada sobre un mesmo contribuínte - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A iniciación do procedemento de inspección tributaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

O segredo profesional como límite á información tributaria de terceiros - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Consecuencias tributarias do incumprimento sustancial de obrigacións contables - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A retroactividade no Dereito tributario - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007