Programa de Doutoramento en Ordenación Xurídica do Mercado

Knowledge area

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Administrative information

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Coordination of the degree

Ana María Pita Grandal

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo
 • Susana Cristina Fernandes Gonçalves

  Nome: Contratación pública electrónica: Novas esixencias á
  vista da cuarta xeneración de Directivas de 2014 (análise desde os ordenamentos español e portugués)
  ordenamientos español e portugués)
  Data de lectura:
  Directores:

  Patricia Valcárcel Fernández, Rafael Fernández Acevedo

 • Pablo Riquelme Vázquez

  Nome: A garantía do contido esencial dos dereitos e liberdades no Estado social e democrático de Dereito: especial referencia ós novos retos sociais e demográficos.
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  María Almudena Bergareche Gros

 • Roberto Couto Calviño

  Nome: Formación e forma dos contratos bancarios electrónicos
  Data de lectura:
  Directores:

  Ana María Tobio Rivas

 • Sara Louredo Casado

  Nome: O DESEÑO INDUSTRIAL NON REXISTRADO
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Anxo Tato Plaza, Pablo Ignacio Fernández Carballo-Calero

 • María José Valenzuela Rodríguez

  Nome: A anulación de instrumentos de planeamento urbanístico
  Data de lectura:
  Directores:

  Patricia Valcárcel Fernández

 • Ana Vázquez Lemos

  Nome: Fundamentos históricos e xurídicos da liberdade de testar.
  Data de lectura:
  Directores:

  Margarita Fuenteseca Degeneffe

 • María Victoria Álvarez Buján

  Nome: ANÁLISE CRÍTICA SOBRE A PROBA DE ADN: VIRTUALIDADE CIENTÍFICA E XURÍDICA
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Ines Celia Iglesias Canle, Víctor Moreno Catena

 • Álvaro Ferreirós Rey

  Nome: "A transición á Vida Activa dos Xóvenes"
  Data de lectura:
  Directores:

  Jaime Cabeza Pereiro, Marta Fernández Prieto

 • Adamantino Barreiro García

  Nome: A CADUCIDADE DAS LICENZAS URBANÍSTICAS
  Data de lectura:
  Directores:

  Patricia Valcárcel Fernández

 • Antía García Fernández

  Nome: A COMPROBACIÓN DE VALORES NO ÁMBITO TRIBUTARIO.
  Data de lectura:
  Directores:

  Roberto Ignacio Fernández López

 • Mauricio Ruiz Ceniceros

  Nome: INACTIVIDADE ADMINISTRATIVA NO DESENVOLVEMENTO DO SOLO DESTINADO A ACTIVIDADES EMPRESARIAIS
  Data de lectura:
  Directores:

  Patricia Valcárcel Fernández

 • Xurxo Anxo Airas Cotovad

  Nome: O DEREITO DE FOLGA: FOLGA ILEGAL E FOLGA ABUSIVA.
  Data de lectura:
  Directores:

  Jaime Cabeza Pereiro

 • José Manuel Pacho Blanco

  Nome: Lenguas e Constitución. O artigo 3 da Constitución española.
  Data de lectura:
  Directores:

  Pilar Allegue Aguete

 • Germán María Serrano Espinosa

  Nome: O NOVO PROCESO DE CONFLICTO COLECTIVO
  Data de lectura:
  Directores:

  Jaime Cabeza Pereiro

Description

O programa de doutoramento en Ordenación Jurídica do Mercado proposto constitue a única opción para que no ámbito do Sistema Universitario de Galicia un alumno poida realizar a súa tese de doutoramento nun Programa de Doctorado xurídico con mención á Excelencia polo que resulta un
elemento relevante que evidencia a calidade do que ata agora se fixo e pode resultar interesante para atraer alumnos do noso contorno nacional e internacional (especialmente do Norte de Portugal e de Iberoamérica). Además, a participación dos grupos que auspician o programa en redes temáticas europeas, permite ser optimista na incorporación de alumnos centroeuropeos. Ao non impartirse un Programa de doutoramento equivalente no Sistema Universitario de Galicia, a oferta deste Programa colmará a demanda potencial sobre este tipo de estudos que la realidade demuestra existe na sociedade.

Year of beginning impartation: 2013
Date of publication in the DOG:
Date of publication in the BOE:
New entry seats: 20

 • Obligacións e contratos
 • Sociedades mercantís
 • Dereito da Competencia e da propiedade industrial
 • Protección dos consumidores e usuarios
 • Procesos de integración económica e constitucional
 • Intervención Administrativa na Economía
 • Libre circulación e mercado
 • Libre circulación e políticas sociais
 • Aspectos financeiros e tributarios da ordenación xurídica do mercado no ámbito interno e internacional
 • O Dereito Penal do século XXI: novas orientacións dogmáticas e da política criminal na responsabilidade de persoas xurícias e físicas

The Doctoral Quality Assurance System at the University of Vigo is institutional in nature.

It is directed and coordinated through the International Doctoral School (EIDO).

General information on quality management in PhDs (documentation of the quality assurance system, quality policy and objectives, quality programs, EIDO Quality Commission) is available at this link.