María del Pino Díaz Pereira

Profesor/a titular de universidade

Contact

Teaching

2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05M138V01 M138205 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
O05M138V01 M138202 Medidas de Atención á Diversidade para Persoas con Altas Capacidades OP 9
O05G110V01 G110202 Educación: Desenvolvemento motor FB 81
O05G110V01 G110981 Prácticas externas: Practicum OB 10
O05G110V01 G110991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
P02M081V02 M081107 Desenvolvemento Psicomotor e Discapacidade OP 5
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02M081V02 M081107 Desenvolvemento Psicomotor e Discapacidade OP 5.00
P02M081V01 M081108 A Educación Física Adaptada como Ferramenta Formativa na Nenez OP 0.00
P02M081V01 M081206 A Actividade Física en Poboacións Especiais: Persoas con Discapacidade Física, Psíquica e Sensorial OB 0.00
O05M138V01 M138205 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
O05M138V01 M138202 Medidas de Atención á Diversidade para Persoas con Altas Capacidades OP 9.00
O05G110V01 G110202 Educación: Desenvolvemento motor FB 75
O05G110V01 G110981 Prácticas externas: Practicum OB 10.00
O05G110V01 G110991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02M081V01 M081108 A Educación Física Adaptada como Ferramenta Formativa na Nenez OP 5.00
O05M138V01 M138102 Interculturalismo en Contextos Escolares OB 1.00
O05M138V01 M138205 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
O05M138V01 M138202 Medidas de Atención á Diversidade para Persoas con Altas Capacidades OP 9
P02M081V01 M081107 Desenvolvemento Psicomotor e Discapacidade OP 5.00
O05G110V01 G110202 Educación: Desenvolvemento motor FB 83
O05G110V01 G110991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02M081V01 M081107 Desenvolvemento Psicomotor e Discapacidade OP 5.00
P02M081V01 M081108 A Educación Física Adaptada como Ferramenta Formativa na Nenez OP 5.00
O05M138V01 M138205 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
O05M138V01 M138202 Medidas de Atención á Diversidade para Persoas con Altas Capacidades OP 9
O05M138V01 M138102 Interculturalismo en Contextos Escolares OB 1.00
O05G110V01 G110991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
O05G110V01 G110202 Educación: Desenvolvemento motor FB 113
2015/2016
Titulación Materia Nome Carác. Horas
V04M127V01 M127104 Xestión de Recursos Humanos OB 5.00
O05M138V01 M138205 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
O05M138V01 M138202 Medidas de Atención á Diversidade para Persoas con Altas Capacidades OP 14.00
P02M081V01 M081107 Desenvolvemento Psicomotor e Discapacidade OP 5.00
P02M081V01 M081108 A Educación Física Adaptada como Ferramenta Formativa na Nenez OP 5.00
O05G110V01 G110202 Educación: Desenvolvemento motor FB 75.00
O05G110V01 G110991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
O05G120V01 G120301 Aprendizaxe e desenvolvemento da motricidade na educación primaria OB 48
O05G120V01 G120601 Educación física e a súa didáctica na educación primaria OB 5.00
2014/2015
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02M052V01 M052206 Investigación, Deporte e Creatividade OP 8
P02M081V01 M081107 Desenvolvemento Psicomotor e Discapacidade OP 10.00
P02M081V01 M081108 A Educación Física Adaptada como Ferramenta Formativa na Nenez OP 5.00
O05G110V01 G110202 Educación: Desenvolvemento motor FB 113
O05M138V01 M138202 Medidas de Atención á Diversidade para Persoas con Altas Capacidades OP 12.00
O05M138V01 M138205 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
2013/2014
Titulación Materia Nome Carác. Horas
P02M052V01 M052206 Investigación, Deporte e Creatividade OP 8
P02M081V01 M081107 Desenvolvemento Psicomotor e Discapacidade OP 10.00
O05G110V01 G110991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
O05G110V01 G110202 Educación: Desenvolvemento motor FB 113
O05M138V01 M138202 Medidas de Atención á Diversidade para Persoas con Altas Capacidades OP 12.00
O05M138V01 M138205 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
O05M007V01 M007205 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
105411V01 105411304 Prácticum TR 0.00
2012/2013
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05M007V01 M007202 Medidas de Atención á Diversidade para Persoas con Altas Capacidades OP 12.00
O05M007V01 M007205 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
O05G110V01 G110991 Traballo de Fin de Grao OB 0.00
O05G110V01 G110202 Educación: Desenvolvemento motor FB 113
P02M081V01 M081107 Desenvolvemento Psicomotor e Discapacidade OP 10.00
P02M052V01 M052206 Investigación, Deporte e Creatividade OP 8
105411V01 105411304 Prácticum TR 0.00
2011/2012
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G110V01 G110202 Educación: Desenvolvemento motor FB 113
O05M007V01 M007202 Medidas de Atención á Diversidade para Persoas con Altas Capacidades OP 12.00
105411V01 105411102 Educación física e a súa didáctica TR 0.00
105411V01 105411304 Prácticum TR 0.00
O05M007V01 M007205 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
P02M052V01 M052206 Investigación, Deporte e Creatividade OP 8
2010/2011
Titulación Materia Nome Carác. Horas
105411V01 105411102 Educación física e a súa didáctica TR 0.00
O05G110V01 G110202 Educación: Desenvolvemento motor FB 83.00
O05M007V01 M007202 Medidas de Atención á Diversidade para Persoas con Altas Capacidades OP 10.00
O05M007V01 M007205 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
P02M052V01 M052206 Investigación, Deporte e Creatividade OP 8
2009/2010
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05M007V01 M007202 Medidas de Atención á Diversidade para Persoas con Altas Capacidades OP 10.00
O05G110V01 G110202 Educación: Desenvolvemento motor FB 0.00
P02M052V01 M052206 Investigación, Deporte e Creatividade OP 8
105411V01 105411102 Educación física e a súa didáctica TR 0.00
105411V01 105411304 Prácticum TR 0.00

Weekday
Luns
Start date
2020-01-24
End date
2020-07-24
Range of hours
12:30 - 14:30
Place
Ourense, Pavilln 1, andar 1, porta 10, Facultade de Ciencias da Educación
Quarter
2º Cuatrimestre (2019/2020)
Weekday
Martes
Start date
2020-01-24
End date
2020-07-24
Range of hours
10:00 - 13:00
Place
Ourense, Pavilln 1, andar 1, porta 10, Facultade de Ciencias da Educación
Quarter
2º Cuatrimestre (2019/2020)
Weekday
Martes
Start date
2019-10-07
End date
2020-01-24
Range of hours
10:00 - 13:00
Place
Ourense, Pavilln 1, andar 1, porta 10, Facultade de Ciencias da Educación
Quarter
1º Cuatrimestre (2019/2020)
Weekday
Xoves
Start date
2019-10-07
End date
2020-01-24
Range of hours
10:00 - 13:00
Place
Ourense, Pavilln 1, andar 1, porta 10, Facultade de Ciencias da Educación
Quarter
1º Cuatrimestre (2019/2020)

2019/2020

A brecha de xénero en materias STEM - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Importancia da educación artística dende idades temperás: Aplicacións creativas nun aula de 6º de Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Actividade Física nas aulas de Educación Infantil e relación co nivel de Competencia Motora - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Prevalencia de sobrepeso e obesidade no alumnado de educación infantil e a súa relación cos hábitos de alimentación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O soño e a súa relación coa competencia motora no alumnado de educación infantil de 4 a 5 anos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Relación entre actividade física e competencia motora en nenos/as de 3 a 5 anos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Tradución e aplicación da Escala de Desenvolvemento Motor Peabody e proposta de intervención para un neno con atraso madurativo. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A creatividade na aula (estudo de caso) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Creatividade motora e verbal en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Efectos da psicomotricidade na capacidade motriz en nenos con necesidades específicas de apoio educativo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Coincide a preferencia lateral na execución de habilidades manuais e deportivas? Un estudo no alumnado da Educación Primaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Existen relacións entre o nivel de creatividade e o rendemento académico na etapa de educación primaria? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proposta didáctica: Educación con valores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Creatividade e altas capacidades. Avaliación mediante o Thinking Creatively with Sounds and Words. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Bullying homofóbico no contesto escolar: vivido por a poboación LGBT no Estado de São Paulo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Autonomía no alumnado de educación infantil: relacións coa destreza manual e as actitudes familiares. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Avaliación de creatividade motora en estudantes de primaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Intelixencia emocional e aceptación social do alumnado de altas capacidades en comparación cos seus iguais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Implementación e avaliación dun programa para incrementar a creatividade motriz en alumnas e alumnos con Trastorno do Espectro Autista - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Avaliación da preferencia lateral nas habilidades motoras finas e grosas en suxeitos con NEAE - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

O coñecemento do medio natural na Educación Infantil: Saída pedagóxica ao Parque Natural do Xurés - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Diversidade cultural en educación infantil: proposta de intervención a través do xogo psicomotor - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Avaliación dun programa de intervención para a mellora da destreza manual e do ritmo nunha nena con dificultades de aprendizaxe - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Avaliación da atención socio-emocional das aulas hospitalarias da comunidade autónoma de Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Intervención para a mellora da destreza manual en persoas con parálise cerebral - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Intervención para a mellora da destreza manual nun caso con Síndrome de Dravet - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Rutinas motrices para a mellora da disposición na aula de infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Test dos Reflexos Primarios de Goddard. Adaptación para o uso no ámbito escolar de 3-6 anos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Imaxe corporal e autoestima na xuventude. Relacións con xénero, idade, deporte e uso de redes sociais. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo da transferencia entre autorregulación deportiva e académica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Enfermidade de Alzheimer: impacto no coidador/a principal informal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Destreza manual no alumnado con NEAE. Estudo de casos: avaliación e intervención. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Intervención psicomotora para a mellora da competencia emocional no alumnado de Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Evaluación da creatividade infantil a través do test thinking creatively with sounds and words. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Funcionalidade educativa das aulas hospitalarias de galicia dende o punto de vista do profesorado - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A rítmica Dalcroze aplicada ao segundo ciclo de Educación Infantil: proposta didáctica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Estereotipos cara personas maiores: estudo comparativo en función da idade. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A importancia da aprendizaxe cooperativa na educación infantil. Revisión da literatura sobre o tema - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Coordinación en alumnos con discapacidade intelectual. Avaliación e proposta de mellora. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Desorde do espectro autista e desenvolvemento motor: programa de intervención - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo de dous casos de alumnos con altas capacidades no contexto familiar, educativo e social - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Actividade física asistida con animais. Proposta para a mellora da condición física en poboación con Necesidades Educativas Especiais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Mitos e trastorno do espectro autista - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Proposta Educativa para a Mellora da Atención en Alumnado de Educación Primaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Lateralidade e rendemento académico: Estudo da relación entre lateralidade, cálculo e velocidade lectora no alumnado de primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo da relación entre creatividade gráfica e narrativa en nenos e nenas de 4º de Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Relación entre o nivel de desenvolvemento motor e o aprendizaxe da escritura nun grupo de nenos e nenas de Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Relación entre creatividade motriz e impulsividade en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Evaluación da creatividade motriz nun grupo de Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Creatividade en grupo. O seu papel na educación física de base. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

O proceso de lateralidade en educación infantil. Un estudo con alumnado de 3 a 5 anos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudio evolutivo das Habilidades Motrices Básicas de Manexo de Móviles nun grupo de suxeitos dende infnatil a primaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo da relación entre indicadores da motricidade fina e grosa no alumnado de educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Programa de intervención para a mellora dos niveis de creatividade motriz en nenos de último curso de Educación Infantil mediante o empleo de obxectos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Música e emocións en educación infantil: un estudo do recoñecemento de emocións en alumnado de 3-6 anos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Música en educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Programa de intervención pscimotriz a través dos contos motores: unha experiencia en nenos/as de 6º de infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Revisión de instrumentos para avaliar o desenvolvemento motor na etapa de educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Relaxación en nenos/as de educación infantil: unha revisión sistemática da literatura - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Explorando o interese do uso do test de Torrance para a súa aplicación en nenos españois de 3-6 anos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Trastornos do espectro autista e desenvolvemento motor: revisión sistemática da literatura - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Relación entre o desenvolvemento motor e o desenvolvemento emocional na etapa infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Ensinando aos escolares a salvar vidas. Avaliación da posibilidade de uso do DESA na etapa de primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Programa de intervención para a mellora da coordinación segmentaria en nenos de 4-5 anos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

Academic positions

Profesorado doutor con vinculación permanente en Claustro Universitario ( Since 29/06/2018 )

Vicedecano/a en Facultade de Ciencias da Educación ( Since 18/02/2017 )