Didácticas especiais

Government team

Director/a

Jose Maria Pazos Couto

Secretario/a

Javier Blanco Sierra

Localization

Fac. CC da Educación Campus As Lagoas
CP: 32004
Ourense

Department code

D00x05

  Didáctica da expresión corporal

  Didáctica da expresión musical

  Didáctica da expresión plástica

  Didáctica da lingua e a literatura

  Didáctica das ciencias experimentais

  Didáctica das ciencias sociais

  Educación física e deportiva