Memorias de actividade

As memorias recollen as accións e as actividades realizadas ao longo do ano, presentando datos cualitativos, cuantitativos, estatísticas e unha avaliación dos resultados obtidos en función dos indicadores marcados en cada caso.
 

Memorias académicas da Universidade de Vigo

2018/20192017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016

Memoria de responsabilide social

2019 | 201820172016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Unidade de Análises e Programas

201920182017

Actividades deportivas e saudables

2018-2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 

Unidade de Igualdade

2019/2020 | 2018/20192017/20182016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | 2005/2006 

Servizo de Prevención de Riscos Laborais

201820172016

Oficina de Medio Ambiente

2017/20182015/2016

Servizo de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos

2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018