Fragmento dun debuxo dunhas ás dun cabalo do demo

I want to promote culture

This content is currently not available in English

Os programas de obradoiros e os cursos de extensión universitaria permiten aos membros da comunidade universitaria promover e organizar accións formativas que, ademais de servir de complemento á formación regrada, facilitan a transmisión de coñecemento desenvolvido na universidade ao noso contorno social e contribúen a vincular a universidade coa sociedade.

Convocatorias de axudas para organizar obradoiros de extensión universitaria

Accede á convocatoria de axudas para organizar obradoiros de extensión universitaria e ás súas fases:

Convocatorias de axudas para organizar cursos de extensión universitaria

Accede á convocatoria de axudas para organizar cursos de extensión universitaria e ás súas fases:

Convocatorias de axudas para realizar actividades extraacadémicas e de difusión cultural

 

Para máis información, podes contactar con:

Campus de Vigo   
Sección de Extensión Universitaria
+34 986 813 626
extension@uvigo.gal

Campus de Ourense
Área de Servizos á Comunidade               +34 988 387 102
+34 988 387 089
asc-ou@uvigo.gal

Campus de Pontevedra
Área de Servizos á Comunidade             
+34 986 801 949
+34 986 801 955
asc-po@uvigo.gal