Fragmento dun debuxo dunhas alas dun cabalo do demo

Quero promover a cultura

Os programas de obradoiros e os cursos de Extensión Universitaria permiten aos membros da comunidade universitaria promover e organizar accións formativas que, ademais de servir de complemento á formación regrada, facilitan a transmisión de coñecemento desenvolvido na Universidade ao noso contorno social, contribuíndo a vincular a Universidade coa sociedade. 
 

  • Convocatorias de axudas para realizar actividades extraacadémicas e de difusión cultural

Para máis información, podes contactar coa Sección de Extensión Universitaria:

Campus de Vigo
+34 986 813 626
extension@uvigo.es

Campus de Ourense
+34 988 387 102
asc-ou@uvigo.es

Campus de Pontevedra
+34 986 801 949
+34 986 801 955
asc-po@uvigo.es